Dr. Hernádi László Mihály | Hetedhéthatár - Part 2
Szerzői archívum

Dr. Hernádi László Mihály

Dr. Hernádi László Mihály írásai: 362
Dr. Hernádi László Mihály

Kaleidoszkóp – 17.

Mikor a szegedi Orvostudományi Egyetemen közeledett a felvételi vizsga ideje, összeszedtem magam, és elutaztam Szegedre. Nelly testvérem keresztszüleinél, Kopasz Imre bácsiéknál szálltam meg. Előző nyarakon több hetet is eltöltöttem náluk. A korombéli gyermekeikkel (Klári és Laci) az udvaron előadtuk a felnőtteknek a Péntek 13 című darabot.

Kaleidoszkóp – 16.

Kollegának a békési gimnáziumban volt egy osztálytársa, aki tökéletesen tudta utánozni az igazgató hangját. Ezt többször is kihasználta, amikor az iskola pedellusát, Gerzsont ugratta. Az igazgató köztudottan a város egyik legnagyobb antinikotinistája volt. A hangutánzó mester odalopódzott a pedellus kuckójához, és az igazgató hangján megszólalt.

Kaleidoszkóp – 15.

Dr. Kollega Tarsoly Sándor – Jobb tanárt sem kívánhatnék gimnáziumi osztályfőnöknek senki számára, mint amilyen nekünk adatott a veszprémi Lovassy László Gimnázium második osztályától az érettségiig. Ötvenhatan kezdtük az elsőt, egy erősen vonalas, erősen balra húzó osztályfőnökkel.

Kaleidoszkóp – 14.

Csetényből sokan eljártak dolgozni a környező bányákba: Kisgyónba, Balinkára és Dudarra. Így adódott, hogy nekünk soha nem okozott nehézséget beszerezni, ha karbidra volt szükségünk. A bányászlámpában vízzel összehozva égő gáz keletkezik, amivel világítanak. Mi leginkább robbantásra használtuk.

Kaleidoszkóp – 13.

A felszerelés egy részét mi magunk állítottuk elő, más részét készen kaptuk, vagy szereztük. (A szereztük esetünkben a loptuk finomított kifejezése volt.) Igazi, de használhatatlan, földből kiásott fegyverek: revolver, forgópisztoly, ívtáras német géppisztoly; mi magunknak faragott kardok, davajgitárok, fapuskák.

Kaleidoszkóp – 12.

A második világháború idején, 1944 vége felé és 1945 elején ádáz csaták dúltak a Bakonyban. A hullámzó frontok okozták, hogy egy-egy település többször is gazdát cserélt. Csetény határában – de még a kastélyt övező Angliában is – sok lövészárkot találtunk. Meg is tudtuk különböztetni: a németek L alakban, a ruszkik cikcakkban ásták az árkokat.

Kaleidoszkóp – 11.

Talán egyetlen játékunk sem volt, amit annyira komolyan vettünk volna, mint a katonásdi. Ehhez nagyszerű, természetes helyszínünk adódott Csetényben: az Anglia. Hegyes-völgyes terepe, fás-bokros részei kiváló búvóhelyül szolgáltak. A megmaradt második világháborús lövészárkokról nem is beszélve, amelyek történelmi hitelességet adtak játékunk hátteréhez.

Kaleidoszkóp – 10.

Karácsonykor, húsvétkor, születésnapunkon és a csetényi búcsúban több játékot is kaptunk, ám a legbecsesebbek azok voltak számunkra, amiket mi készítettünk magunknak. Itt aztán a legegyszerűbbektől a kissé komplikáltig minden előfordult. Egy hosszabb madzagot két végén összecsomóztunk, és máris be lehetett fogni a lovacskázáshoz két vagy négy gyereket.

Kaleidoszkóp – 9.

Több is veszett Mohácsnál – Mit szólt a feleséged, amikor hajnalban hazaértél? – Egy árva szót sem! Azt a két fogamat meg úgyis ki akartam húzatni!
Tényleg… Hazamegy a férj. Az ágyban találja a feleségét egy idegennel. Felháborodva kérdezi, hogy kicsoda az illető.

Kaleidoszkóp – 8.

Adolf Hitler az első világháború kitörése után jelentkezett az Osztrák-Magyar hadseregbe, de alkalmatlannak nyilvánították a sorozáskor. A német hadseregbe viszont bevették. Ezredfutár lett, sokkal nagyobb kockázatnak kitéve, mint társai. Már 1914. december 2-án kitüntették a Vaskereszt második fokozatával.

Kaleidoszkóp – 7.

A székely elutazott a rokonokhoz. Ahogy visszatért, a fia már várta a vasútállomáson a lovas kocsival. Elindultak haza, és beszélgetni kezdtek.
– Minden rendben volt, fiam?
– Igen, apám.
– Semmi baj nem történt?

Kaleidoszkóp – 6.

Ha szüleim szabadságra mentek, az egyben nekünk is nagyobb szabadságot jelentett. Kiváltképpen a motorozás terén. Gyuri öcsémmel szép kis túrákat terveztünk. Álcázásképpen magamra vettem apám motoros ruháját: a szokásos esőkabát, elöl az orvosi táska (bőrszíjon a nyakamba akasztva), bőrsapka egy motoros szemüveggel.

Kaleidoszkóp – 5.

Apám, dr. Hernádi Mihály a B-listázás után, 1949. október 23-án foglalta el a körzeti orvosi állását Csetényben, és emellett Dudar bányaorvosa volt 1954-ig. A körzetéhez tartozott Csetény, Szápár, Jásd, Csőszpuszta és Tés. Kedden és pénteken ment körjáratra. A betegeit gyalog, kerékpárral, síléccel és hintóval (télen lovas szánnal) látogatta.

Kaleidoszkóp – 4.

Szafari – Egy házaspár szafarin vett részt. Az asszonyt egy hatalmas hím gorilla elkezdte kerülgetni, egyre nyilvánvalóbb szándékkal, mire ő fölmenekült egy fára. A gorilla utána. A feleség sikoltozni kezdett:
– Béla, csinálj már valamit, a gorilla meg akar erőszakolni.

Kaleidoszkóp – 3.

Bírósági párbeszéd V.
Ügyvéd: Jelen volt, amikor lefényképezték?
Tanú: Ugye viccel?
Bírósági párbeszéd VI.
Ügyvéd: Szóval, a baba augusztus 8-án fogant?Archívum

Hirdetés