Hetedhéthatár | Népszerű tudomány
Archívum

Népszerű tudomány

Írások a rovatban: 468

Mondások – 68., Seemann – Seneca I.

Seemann, Margarete – Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. / Seneca I. – Senki sem azért szereti hazáját, mert nagy, hanem azért, mert az övé. – Hosszú az út a szabályokon át, rövid és hatékony a példákon keresztül.

Mondások – 67.,  Schopenhauer II. – Schwindt

Schopenhauer, Arthur II. – Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent tartjuk birtokunkban és sohase többet. A különbség csak az, hogy az elején hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat magunk mögött.

Újraéledett 1956 katonai bírósága – rehabilitációk

Nem fényes történetet szeretnék kerekíteni. Ez a dokumentumgyűjtemény Édesapám, Vasi Ferenc Péter főhadnagy, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjének és a Tartalékos Katonák Országos Egyesületének Középtiszti Keresztjének kitüntetettjének öröksége.

Babucs Zoltán: Csíkszerda és Kézdivásárhely hazatérése – 1940

A könyv előszavában így ír Dr. Raffay Ernő történész az Antall-kormány államtitkára: A könyv részletesen ismerteti a honvéd csapatok csíkszerdai bevonulását, a távoli és helybéli magyar személyes találkozását (nem hiányzott a kürtöskalács s a fenyővíz megkóstolása sem.) A magyar tisztek között ott volt vitéz Imrédy Béla tartalékos huszár százados volt miniszterelnök is.

Mondások – 66.,  Sartre – Schopenhauer I.

Sartre, Jean-Paul – Az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi. / Schiller, Friedrich – A végső bajban mindent merni kell. / Schopenhauer, Arthur I. – Általában tanácsosabb, ha avval mutatja ki eszét az ember, amit elhallgat, mint avval, amit elmond.

Raccuja Gergely nyerte a 2017 évi Wolfson Közgazdasági Díjat

A 27 éves, budapesti születésű Raccuja Gergely nyerte idén a Wolfson Közgazdasági Díjat, ami a közgazdasági Nobel után a legnagyobb pénzjutalommal járó díjnak számít a szférában. A 250 ezer fontos jutalommal járó első helyet az kapja, aki a legjobb megoldást vázolja fel a díj kiírásakor feltett kérdésre, ami ezúttal arról szólt, hogyan fizethetnénk jobb, biztonságosabb és megbízhatóbb úthálózatért úgy, hogy az a közlekedők számára fair, a gazdaságnak és a környezetnek pedig kedvező legyen.

Kati Marton: A kém

Field életének legnagyobb rejtélye az, hogy ezt az alapvetően rendes embert, akit kezdetben nemes célok vezérelték, vajon mi tehette képessé rá, hogy feláldozza a maga és családja szabadságát, ígéretes pályáját és hazáját is egy gonosz utópia kedvéért. Field élettörténete a vakhit olykor elborzasztó következményeinek története.

Mondások – 65.,   Saint-Exupéry – Santa Clara

Saint-Exupéry, Antoine de – Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! / Ha hagyod elszaporodni a csótányokat, akkor megszületnek a csótányok jogai. Amelyek természetesen kétségbevonhatatlanok. Aztán énekesei támadnak, és magasztalják őket előtted.

A Pécsi Dalárda története (1847, 1862-1949) – 2. rész

Az osztrák önkényuralom enyhülését 1849 után az elsők között a dalos egyesületek érezték meg. A pécsiek 1861-ben érezték úgy, hogy újból meg lehet szervezni az 1847-ben már elhalt Pécsi Dalárdát, és heten összegyűltek Wachauer Károlynak, a székesegyház tenoristájának, későbbi karnagyának írásos meghívására.

Mondások – 64.,  Rommel – Sainte-Beuve

Rommel, Ervin – Ne harcolj, ha semmit nem nyersz a győzelemmel! / Rotterdami Erasmus – A hülyék véleménye irányítja a legfontosabb és a legjelentéktelenebb dolgokat egyaránt.

Mondások – 63.,  Rivarol – Rollenhagen

Rivarol, Antoine de – A fukarságnak nem jut más a maga kincséből, mint az a félelem, hogy elveszíti. A filozófus inkább anatómus, mint orvos: boncol, de nem gyógyít. / Rodin, Auguste – A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.

Kialvatlanok a pécsiek

2017. május közepén Pécsett felmérés készült, ami a helyiek alvási szokásait vizsgálta. A Matracman Alvásblog által elvégzett adatfelvétel során 1549 személy válaszolt a kérdőívre, amely bár nem reprezentatív, mégis irányadó, hiszen minden századik pécsi lakos kitöltötte.

Mondások – 62.,  Renard – Rilke

Renard, Jules – Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk. Akkor sem vagyok őszinte, amikor beismerem, hogy nem vagyok őszinte. / Rey, Étienne – A szegénység és gazdagság többnyire nem pénz, hanem jellem kérdése.

A Pécsi Dalárda története (1847, 1862–1949)

Liszt Ferenc pécsi hangversenyei és az első alakulás – „Az újabb kor mindég növekvő figyelem, és méltánylattal viseltetvén a művészetek eránt, ezek közül a zene, és ének, mint a lélekre legkellemesben ható eszközöknek nyújtá, és méltán, az elsőséget.

Mondások – 61.,  Pulszky – Remarque

Pulszky Ferenc – Soha ország pénzét jobban kamatolni nem látja, mint mellyet műgyűjteményekre fordít. / Püthagorasz – Ne tégy soha semmit mással, amiért gyalázat érhet, még titkokban sem, mert a szemérem önmagad előtt még inkább kötelez.Archívum

Facebook