L. Csépányi Katalin | Gebauer Ernő emlékéve – 2012

Kultúra, művészet

Gebauer Ernő emlékéve – 2012

2011 őszén férjemtől, Leidecker Lajostól jött az ötlet, hogy elevenítsük fel Gebauer Ernő emlékét, hiszen még mindig sokan emlékeznek szeretett személyére, Pécs kulturális életének meghatározó alakjára: gondoljunk csak a templomi és közintézményi freskóira, a város lakóinak birtokában lévő Gebauer-festményekre, valamint az egykori tanítványokra. Az emlékezésre a 2012-es év magától kínálkozott, ugyanis kereken 130 éve született és 50 éve hunyt el a Mester. Az emlékév eseményei civil összefogásból valósultak meg. A három főszervező – Komlós Attila, L. Csépányi Katalin, Márkus István – mellé csatlakozott Pandur József főiskolai tanár-festőművész-szakíró, Nőt Béla festőművész-kiállításrendező, Szakácsné Kozári Piroska tanár-festőművész-író, akiknek szakértelme nélkül egyetlen Gebauer-rendezvény sem valósulhatott volna meg színvonalasan.

Nem kis feladat volt az emlékkiállítás létrehozása – több mint harminc pécsi család adta át az otthonában féltve őrzött Gebauer-festményeket, rajzokat, vázlatokat, így hatvannál több alkotáshoz jutottunk, ehhez jött még a Janus Pannonius Múzeumtól a május-júniusi kiállítás idejére kölcsön kapott közel húsz Gebauer-alkotás. A pécsi Dóm Múzeumban ezáltal mutathattunk be 82 Gebauer-művet, ezt kiegészítette az az értékes hagyaték, amelyet 2011 novemberében férjemmel megvásároltunk. A Gebauer-hagyatékban található fotók, levelek, bizonyítványok alapján megelevenedett Gebauer Ernő és családtagjai, továbbá a bizonyítványokat aláírók, mint például Székely Bertalan, Dischka Győző. A kiállítási katalógust a szigetvári Zöld Zóna Kulturális Egyesület segítette létrehozni.

Nagy sikert arattak a nyári kirándulások, amikor is a Gebauer Ernő által díszített baranyai templomokban jártunk – az ezekben található Gebauer-freskókat, -seccókat korábban Komlós Attila lefotózta (a www.gebauer2012.hu weboldalon láthatók a felvételek). A festőművész hatvan éven át készítette csodálatos falfestményeit Baranya, Tolna megye katolikus templomaiban, továbbá Kaposvárott, Vácott és a Vajdaság területén, Pacséron. Összesen hatvan templom viseli a művész kezenyomát, négyezer négyzetméter felületen.

A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtárban tartott őszi beszélgetések az egykori tanítványokkal nagyon emlékezetesre sikerültek, mert egy asztalnál ültek azok, akik a harmincas, negyvenes, ötvenes években voltak Gebauer Ernő tanítványai. A könyvtár megörökítette az emlékezéseket, azaz az utókornak is megmarad a könyvtár digitális archívumában a Futó László, Nőt Béla, Kozári Piroska, Takács Dezső, Pandur József által megidézett Mester alakja.

A tavasszal meghirdetett „Így látjuk Pécset” ifjúsági rajzpályázat kiállítással zárult októberben – nyolcévestől tizennyolc évesig pécsi diákok gondolták át és festették-rajzolták meg Gebauer Ernő szeretett városát, Pécset. A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány és a pécsi Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola együttműködésének köszönhető a sikeres rajzpályázat és kiállítás.

Gebauer Ernő csodát tett halála után ötven évvel is: kisgyerekeket, fiatalokat, felnőtteket hozott össze; művészeti élményt, szépet, jót, szeretetet, emberséget adott mindenkinek, aki az emlékév közelébe került. Sok érdekes eset adódott az emlékévben, kettőt kiemelek ezek közül. Ahogy

Gebauer Ernő és modellje – Szentkirályi Nóra az 1940-es években

meghirdettük az emlékévet, Ausztráliából azonnal érkezett egy e-mail Agie Polgar Osertől – ebben arról tájékoztatott, hogy a Park moziban a bal oldali ajtó fölötti első freskón az ő nagynénje, Polgár Adél szerepel, aki nagyon szép fiatalasszony volt, ezért is örökítette meg Gebauer Ernő. A másik igen emlékezetes megkeresés a pécsi Ligetfalvi Orsolyától érkezett: az ő édesanyja van fiatalon azon a fotón, amelyen a festőművész és a modellje látható a készülő festménnyel még a múlt század negyvenes éveiben. A Pécs Tv-ben látta meg ezt a fotót, és döbbenettel nézett a lakásuk falára, ahol ott van az eredeti festmény… Ez már ősszel történt, így a tavaszi kiállításról lemaradt ezt az alkotás.

Gebauer Ernő ars poétikája egy kézzel írt önéletrajzának utolsó mondatában olvasható: „Életemben csak három egyesületnek vagy társaságnak voltam tagja, amelyek a művészet, az állatok és a természet iránti mély szeretetemnek megfeleltek: a képzőművészek társasága, az állatvédő egyesület, s a Mecsek Egyesület.” Ez az értékrend végigkísérte az egész emlékévet. Mi, szervezők megpróbáltunk hűek lenni Gebauer Ernő mélységes emberségéhez, művészi nagyságához, mérhetetlen szerénységéhez.

Természetesen a hivatalos emlékévzárással még nem ér véget a Gebauer Ernőre és munkásságára emlékezés: idén is szervezünk majd templomlátogatásokat, Kaposvárra például, ahol a Hősök Temploma pompázatos freskókkal várja a művész tisztelőit, és szeretnénk eljutni a vajdasági Pacsérra is. Továbbá Komlós Attila különböző helyeken tart előadást a Mesterről és műveiről, és Márkus Istvánnal együtt folytatja a Gebauer-freskós templomok fotózását.

 

Az emlékév eseményei – Komlós Attila összeállításában

Gebauer Ernő Emlékév – sajtótájékoztató
A 2012. január 17-én, a festőművész születésének 130. évfordulóján rendezett sajtótájékoztató jelentette a Gebauer Ernő Emlékév hivatalos útnak indítását.
2012-ben volt Pécs neves festőművésze, Gebauer Ernő születésének 130., valamint halálának 50. évfordulója. Gebauer Ernő az ausztriai Hartbergben született 1882-ben. Iskolai tanulmányait Grazban, majd Pécsett végezte. 1902-től Budapesten a Mintarajztanoda és Rajztanárképezdében tanult, s ezt követően jelentkezett a mesteriskolába, ahol Székely Bertalan növendéke volt. Vallási témájú freskói közel hatvan, elsősorban pécsi, baranyai és Tolna megyei templomban csodálhatók meg. Világi témájú freskói pécsi közintézmények – többek között a Nagy Lajos Gimnázium, az Apolló filmszínház, továbbá a sajtótájékoztatónak helyet adó étterem, az egykori „Nagycsemege” – falain láthatók. Festményei, rajzai, vázlatai, alkalmazott grafikai munkái ma köz- és magángyűjtemények értékes darabjai. A festőművész 1962. március 24-én hunyt el Pécsett.
A sajtótájékoztatón az eseménysorozat szervezői az akkor még megvalósítás előtt álló terveket ismertették az eseményen örömteli módon nagy létszámban megjelent újságírókkal és rajtuk keresztül közvetetten a nagyközönséggel.

 

Gebauer Ernő Emlékév a pécsi Utazás Kiállításon
2012. március 9-11-én a pécsi Utazás Kiállításon Weinreich László és a Pannon Klassz Közösség Kulturális Klaszter jóvoltából jelent meg a Gebauer Ernő Emlékév. A standra ellátogatók ízelítőt kaphattak az Emlékév programjaiból, megismerkedhettek a művész alkotásait őrző templomok tematikus útvonalra fűzésének és bemutatásának lehetőségeivel. A vásár március 9-i napján megrendezésre került szakmai program egyik témája volt a Gebauer Ernő Emlékév és annak idegenforgalmi lehetőségei.

 

„Gebauer Ernő a könyvtárban” – válogatás grafikáiból, könyvillusztrációiból
2012. március 19-én, 17 órakor került sor a pécsi Tudásközpont I. emeletén található Helyismereti Gyűjteményben a „Gebauer Ernő a könyvtárban” – válogatás grafikáiból, könyvillusztrációiból című kiállítás megnyitójára. A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár munkatársai, valamint a Gebauer Ernő Emlékév szervezői Zókáné Bozsik Anna helyismereti könyvtáros és Mendöl Zsuzsanna művészettörténész közreműködésével Gebauer Ernő kevéssé ismert, ritkán látható alkotásaiból állították össze az értékes kiállítást. A kiállítás nyitva tartását a nagy érdeklődésre való tekintettel két alkalommal is meghosszabbították, a tárlat a tervezett április 7. helyett május 11-ig volt megtekinthető.

 

Felavatták Gebauer Ernő emléktábláját
Gebauer Ernő halálának 50. évfordulóján, a Gebauer-emlékév egyik eseményeként 2012. március 24-én, szombaton 15 órakor a festőművész tisztelői emléktáblát avattak a város polgárai nevében Pécsett, a mester egykori lakóházánál, a Bessenyei u. 2. szám alatt. A táblaállítás költségeit a Káplár Alapítvány és az Erdélyiek Klubja állta. Az emléktáblát dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere avatta fel. Beszédet mondott Pandur József ny. főiskolai tanár, festőművész és dr. Vargha Dezső főlevéltáros. Az ünnepségen tárogatójátékával közreműködött Borsós István. Az eseményen 130 művészetkedvelő vett részt.

 

Így látjuk Pécset – Rajzpályázati felhívás
A Káplár László Kulturális Alapítvány és a pécsi Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola áprilisban rajzpályázatot hirdetett általános iskolás (felső tagozatos) és középiskolás diákok részére. A pályázat célja Pécs nevezetességeinek, épített és természeti értékeinek megörökítése képzőművészeti alkotásokon a Gebauer Ernő Emlékév alkalmából az 1940-ben, Így látjuk Pécset címmel megjelent albumra emlékezve. (Kapcsolódó programok: Festődélután: aug. 23., Díjátadó ünnepség és kiállítás megnyitó: okt. 11.)

 

Gebauer Ernő emlékkiállítás
Május 11-én 17 órakor, több mint 200 vendég részvételével került sor a Gebauer Ernő Emlékév kiemelkedő jelentőségű eseményére, a Gebauer Ernő emlékkiállítás megnyitójára a pécsi Dóm múzeumban. A kiállítás, melynek szakmai rendezője Nőt Béla festőművész volt, átfogóan mutatta be Gebauer Ernő életpályáját, munkásságát. Tárlókban voltak megtekinthetők a mester személyes tárgyai, levelezése, családi fényképei, bizonyítványai. A kiállítótér falain tematikus csoportosításban vehette szemügyre a közönség a rajzokat, freskóvázlatokat, akvarelleket és olajfestményeket. A templomi freskókról és seccókról tablókiállítás adott áttekintést, mely Komlós Attila pécsi, valamint kaposvári, szerbiai és norvégiai fotósok munkáinak felhasználásával készült.

A kiállítást Nagy Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg, köszöntőt Garadnay Balázs, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke mondott. Gebauer Ernő munkásságát Pandur József művészettörténész méltatta. Közreműködött: Gyermánné Vass Ágnes (hegedű), Szkladányiné Simonfai Mária (zongora), Domokos Lehel és Barta László (klasszikus gitár). A megnyitó napján a Pécs 1. sz. Postahivatal alkalmi emlékbélyegzőt használt Gebauer Ernő tiszteletére.

A kiállítás május 11-től június 17-ig volt megtekinthető, zárórendezvénye – „finisszázsa” – a Múzeumok Éjszakáján zajlott, ahol Tillai Gábor tartott tárlatvezetést a nagyszámú érdeklődőnek; a kiállítás zárását Borsós István tárogatójátékának hangjai jelezték.

 

„Pécsi diákok közösségi festéssel Gebauer Ernő nyomában” kiállítás
A Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál Mező csoportja és a Parti Galéria szervezésében a Múzeumok Éjszakája alatt (június 16.) a „Pécsi diákok közösségi festéssel Gebauer Ernő nyomában” c. kiállítását lehetett megtekinteni a Parti Galériában. A pécsi diákok által közösen készített plakátfestmények megtekintésén túl, az est folyamán a résztvevők közösen hoztak létre egy új, nagy festményt. A kiállításon bemutatott munkák annak a folyamatnak a végső alkotásai, amelynek célja az volt, hogy pécsi diákok a közösségi festés élményén keresztül fedezzék fel Gebauer Ernő pécsi közintézmények falain található nagyméretű freskóinak tartalmi és formai világát, majd ebből az élményből merítve közösen fessék meg a személyes városélményükből összeálló városképüket.

 

Gebauer Ernő nyomában – autóbuszos kirándulások Baranyában
2012 nyarán három alkalommal indult autóbuszos kirándulás Gebauer Ernő templomi freskóinak felfedezésére. A kirándulások során lehetőség nyílt megtekinteni a festőművész alkotásait, valamint megismerni a felkeresett települések legfőbb látnivalóit, értékeit. A faliképeket szakmai szemmel Szakácsné Kozári Piroska festőművész, Gebauer Ernő tanítványa mutatta be a résztvevőknek.
Az utazásokon a következő települések és templomaik kerültek bemutatásra:

 • Július 14., szombat: Ellend, Berkesd, Szilágy, Erzsébet, Kátoly
 • Július 28., szombat: Görcsöny, Siklósbodony, Siklós, Villány-Virágos, Kisjakabfalva
 • Augusztus 18., szombat: Monyoród, Versend, Lánycsók, Mohács-Csatatéri Emlékkápolna, Nagynyárád

 

Festődélután a pécsi belvárosban
A Gebauer Ernő Emlékév alkalmából a pécsi Mecsekaljai Iskola festődélutánt szervezett tehetséges tanítványai és az érdeklődő általános és középiskolás tanulók számára augusztus 23-án, csütörtökön, 15 órától. A festődélután kapcsolódott az Emlékév szervezői és az iskola által meghirdetett „Így látjuk Pécset” c. rajzpályázathoz. A program szervezője az iskola rajztanára, Halászné Tarjányi Xénia rajztanár volt. Az érdeklődőket az alkotómunkában segítette Gebauer Ernő egykori tanítványa, Szakácsné Kozári Piroska művésztanár, festőművész. Az érdeklődők bekapcsolódhattak az alkotó folyamatba saját rajz és festőeszközeikkel, de korlátozott számban a helyszínen a szervező iskola is biztosított eszközöket.

 

Gebauer Ernő nyomában Pécsett – a Kulturális Örökség Napjai programja

A szeptember 15-én, a Kulturális Örökség Napjai összeurópai eseménysorozathoz kapcsolódóan megrendezett sétán Gebauer Ernő festőművész pécsi templomokban megalkotott freskóit lehetett megismerni. A résztvevők a Xavér-, a Ferences-, a Belvárosi- és a Lyceum templomot látogathatták meg. A csoportvezető (Komlós Attila) a program során Gebauer Ernő munkásságát is bemutatta. Szakácsné Kozári Piroska festőművész, Gebauer Ernő tanítványa a templomi freskókat szakmai szempontból elemezte, kitérve a művek technikai megvalósítására, a kompozíciók ismertetésére, valamint arra, hogy miként alkalmazkodott a festőművész a templomok belsőépítészeti kialakításához a faliképek stílusának meghatározásakor, létrehozva egy egységes összképet, melyben az építészeti, a berendezési és a festészeti elemek egymást erősítik.

 

Október 11-én zajlott az Így látjuk Pécset rajzpályázat díjátadó ünnepsége
A Káplár László Kulturális Alapítvány és a pécsi Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola rajzpályázatot hirdetett általános iskolás (felső tagozatos) és középiskolás diákok részére. A pályázat célja Pécs nevezetességeinek, épített és természeti értékeinek megörökítése képzőművészeti alkotásokon a Gebauer Ernő Emlékév alkalmából az 1940-ben, Így látjuk Pécset címmel megjelent albumra emlékezve. A pályázat eredményhirdetése és a díjátadó, valamint a beérkezett alkotások kiállításának megnyitója 2012. október 11-én 17:00 órakor került megrendezésre a Bánki Donát utcai Iskolában. Köszöntőt mondott: Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere. Közreműködött: Borsós István (tárogató). A beérkezett pályamunkákat szakmailag értékelte: Szakácsné Kozári Piroska festőművész, tanár, a zsűri elnöke.
A díjazottak:

 • Általános iskolás kategória, I. díj: Szilovics Lilla
 • Általános iskolás kategória, II. díj: Vukovics Eszter
 • Általános iskolás kategória, III. díj: Károlyi Katinka
 • Általános iskolás kategória, III. díj: Gergely Dorottya – Faludi Réka
 • Általános iskolás kategória, Különdíj: Oszvald Lina
 • Középiskolás kategória, I. díj: Gázsity Anna
 • Középiskolás kategória, II. díj: Helesfai Réka
 • Középiskolás kategória, III. díj: Tihanyi Panka

 

„Élő Gebauer” – beszélgetések a Tudásközpontban
A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár a Gebauer Ernő Emlékév alkalmából „Élő Gebauer” címmel beszélgetéseknek adott otthont november folyamán két alkalommal: 7-én és 21-én.
A beszélgetések vendégei Gebauer Ernő tanítványai voltak: Szakácsné Kozári Piroska festőművész, tanár; Pandur József festőművész, tanár; Nőt Béla festőművész; Futó László Pál festőművész, mérnök. A beszélgetéseket L. Csépányi Katalin, a Hetedhéthatár magazin alapító-szerkesztője vezette. A beszélgetéseket teljes terjedelmében rögzítették a könyvtár munkatársai, így ezek a videódokumentumok megőrzik a jövő generációk számára a beszélgetéseken Gebauer Ernőről elhangozott visszaemlékezéseket.

 

Előadások Gebauer Ernőről
2013. január 14-én és 15-én 14:30 órai kezdettel a Pécs-Baranyai TIT Nyugdíjas Szabadegyetem szemeszternyitó előadásai Gebauer Ernő a templomfestő címmel kerültek megrendezésre. A diaképekkel gazdagon illusztrált előadásokat Komlós Attila, a Gebauer Ernő Emlékév társszervezője tartotta.

 

Megemlékezés és koszorúzás Gebauer Ernő sírjánál
Gebauer Ernő festőművész születésének 131. évfordulóján a Gebauer Ernő Emlékév – Pécs 2012 záróeseményeként az Emlékév szervezői és a festőművész tisztelői megemlékezést és koszorúzást tartanak. Időpont: 2013. január 17., csütörtök, 14:00 óra. Helyszín: Pécsi Köztemető, M parcella, V. 35. sírhely.

Program:

 • Nagy Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőt mond
 • Komlós Attila, a Gebauer Ernő Emlékév társszervezője ismerteti a Gebauer Ernő Emlékév eseményeit
 • Pandur József ny. főiskolai tanár, festőművész, művészeti író méltatja Gebauer Ernő munkásságát, 50 éven át tartó meghatározó szerepét Pécs művészeti életében
 • Koszorúzás

A megemlékezésen közreműködik: Borsós István tárogatóművész

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Gebauer Ernő emlékéve – 2012”Szóljon hozzá!Facebook

Archívum

Hirdetés