Kadosa Beatrix | Babits-év 2008

Kultúra, művészet

Babits-év 2008

Farkas Pál köztéri szobra Babits Mihályról a szülőház, ma Emlékház udvarán (A fotó a www.szoborlap.hu web-oldalról származik)

A költészet napján, 2008. április 11. napján Szekszárdon, a Művészetek Házában Babits Mihály születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat indult útjára. Az irodalmi kávéház hangulatát idéző megemlékezés, mely a program szerint a Babits esték I. keretében zajlott, Édes az otthon címmel a költő és a szülőváros kapcsolatát helyezte középpontba.

Gacsályi József költő a költészetnek a magyar nemzettudat ápolásában betöltött szerepét emelte ki a jeles napra utaló köszöntőjében. Heilmann József tanár irodalomtörténeti előadásában Babits Mihály kötődésének biográfiai, családi és életrajzi momentumait elemezte, melyek felvillannak költői képeiben, a szőlő és bor motívum megjelenésében, a Halál fiai című regényének szekszárdi polgárokat és rokonait idéző alakjaiban. Babits számára a város élményforrás és ihlető. Szekszárd szűk értelmiségi, polgáriasult rétege viszont Babits modern intellektuális líráját idegennek érezte, hiába próbálta oldani ezt a hazalátogató néhány felolvasóesten. A II. világháború után kialakult történelmi helyzet nem kedvezett a humanista, katolikus erkölcsiség kifejezésének, csak az 1970-es évektől érzékelhető változás Szekszárdon a költő emlékének ápolásában: megnyílik az Emlékház, helyi irodalomtörténészek munkáikban elemzik és méltatják a költői életutat és az alkotásokat (Heilmann József kiemelte Csányi László levéltári kiadványát). 1983-ban, a költő születésének 100. évfordulóján a város már büszkén méltatja, ünnepli, és magáénak érzi szülöttjét.

Az est Kis Pál István szavalatával folytatódott, aki „Babitsos szép tűnődések” című versével tisztelgett a költő emléke előtt. A zenés irodalmi percekben a Komjáthy duó dalai között Németh Judit és Tóbiás Györgyi meleg átéléssel tolmácsolta a közönségnek Babits néhány versét és prózai írását.

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, valamint a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület és a Szekszárd Borvidék Kht. is tevékeny részt vállal a rendezvénysorozat programjában, melyet Fusz György, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar főigazgatója a műsor szüneteiben ismertetett az egy pohár szekszárdi borral megvendégelt jelenlévőkkel:

Május 22–24.: Költők és Korok – Nemzetközi Babits Konferencia

Május 28–29.: Minden Szekszárdiak Találkozója Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Babits füzet bemutatása: élettörténetek, vallomásos írások, képek

Június 21.: Babits Esték II. – irodalmi est és koncert a Vármegyeháza udvarán

Szeptember 18–19.: Babits Hajó indul Esztergomból és a Szüreti Napokra érkezik Szekszárdra – A hajón és a megálló helyeken: irodalmi estek, életrajzi tablók tekinthetők meg, a tablókból később vándorkiállítás készül

Szeptember 20.: V. Országos Festészeti Triennálé Babits művészetének jegyében

November 22.: Babits Estély (Főiskolai Kar Aula)

November 26.: Babits Mihály felújított szülőházának átadása, Irodalmi est és koncert – Esztergom – Szekszárd közös Babits Emléknap

November 26–28.: Babits versmondó verseny és rajzpályázat az 50 éves Babits Mihály Általános Iskolában

November 29–30.: Országos Babits Versmondó Verseny (Az elődöntők Esztergomban és Pécsett zajlanak, a döntő Szekszárdon.)

Esztergomban, ahol az előhegyi Babits ház az európai szellem, a latin-olasz művészetek és a magyar keresztény hagyomány őrhelye, a fentiekkel párhuzamosan ugyancsak Babits emlékműsorok zajlanak, s a két rendezvénysorozatot a Babits Hajó fűzi majd össze, a két várost, és Babits személyét is sorsszerűen összekötő Dunán keresztül.

A novemberi programok a Nyugat című folyóirat megalapításának 100. évfordulója kapcsán tartandó országos megemlékezésekhez illeszkednek majd.

A mai magyar irodalom jeles művelői egy antológia keretében készülnek megjeleníteni a költő szellemi örökségét, ezzel tisztelegve emléke előtt, továbbá egy korabeli 16 mm szélességű film digitalizálásával bővül az életműkutatás forrásainak köre.

Az estet Orbán György (vers) és Kovács Gábor (gitár, ének) borénekek bemutatásával zárta, melynek előadásában a közönség maga is jó kedéllyel dúdolgatva közreműködött.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Babits-év 2008”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés