Köveskuti Péter | Számadás – Bibliográfia Imolay dr. Lenkey István munkásságáról

Kultúra, művészet

Számadás – Bibliográfia Imolay dr. Lenkey István munkásságáról

lenkey-cimlap_keszA közelmúltban jelent meg 75. születésnapja apropójából a történelmi Gömör vármegyéből származó, és Baranyában Mohácson élő sokoldalú művészettörténész, író, könyvtáros, bibliográfus, tipográfus munkásságát bemutató bibliográfia a mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társasága kiadásában.

Az éves tagolásban kapott autobibliográfiát kiegészítve, pontosítva tematikussá szerkesztette dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára, Siposné Lenkey Klára, Lenkey István.

Az első borítón Csúcs Ferenc szobrászművész érmének előlapja (1987), a hátsó borítón Boncsér Árpád szobrászművész kerámia plakettje (2016) látható.

A 144 oldalas kötet Előhangját É. Kovács László, a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület alapító elnöke írta. Személyes hangú írásában Lenkey István közművelődési, művészeti –művészetpártoló, hagyományápoló, társadalomszervező-egyesületi tevékenységét méltatja s kiemelten a Tompa Mihály kultusz ápolásában végzett kiemelkedő munkásságát, amelynek gyümölcse a költő életútjáról, munkásságáról hosszú évek alatt készített több ezer tételt tartalmazó, nyomdakész bibliográfiája, amelynek megjelenése megkoronázza szerzőnk életművét. Itt az előhangban olvashatjuk, hogy közéleti és hagyományápoló tevékenységéért szűkebb pátriájában a Tompa Mihály Emlékplakettel, a Pro Gömör – Gömörért díjjal és a Herman Ottó lenkey-hatlap_keszEmlékéremmel tüntették ki. É. Kovács László a következőkkel zárja írását: „Az ő sokoldalú munkásságával gazdagodott a hajdúság és cívis városa, Debrecen, a „nyugalmat” adó Kincses Baranya, és nem utolsó sorban Gömör, s a nagybecsű művészeti alkotásokkal megajándékozott Putnok.”

Közösségben, közösségért című bevezetőjében dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára így jellemzi Imolay dr. Lenkey Istvánt: „Írásainak jegyzéke alapján előttünk van a tudományok világában jártas, a kulturális, művészetek világának megismertetéséért folyamatosan munkálkodó, a Biblia világát kutató, a gyülekezet köréből elinduló, és az egyház építését mind a mai napig fontosnak tartó, szerteágazó kapcsolatokkal rendelkező személyiség.” Majd tömör életrajzi ismertető és a bibliográfia rövid lényegre törő bemutatását követően így folytatja: „Ez a bibliográfia láttatja azt a sok ajándékot nyert, és azt mások javára hasznosító Imolay dr. Lenkey Istvánt, aki ahol megjelenik, közösséget teremt.” …  „Közösségteremtő és alakító munkája egész életét jellemezte.”… „Fáradhatatlan a munkában, aktivitása környezetének tagjait is arra indítja. Jóllehet a munka nagy részét magára vállalja, azonban igyekszik azt a kört, amelyben munkálkodik jó szervezéssel aktivizálni. A munka szeretete ösztönzést jelent környezete tagjai számára is.”

A következő oldalakon részletes és alapos Curriculum vitae olvasható, melyből egy rendkívül izgalmas, meglepő fordulatokkal tarkított gazdag életpálya rajzolódik ki.

lenkey-portre_keszA 18. oldalon az Önálló és társszerzős művekkel kezdődik a bibliográfia, majd sorrendben így folytatódik: Bibliográfiák, repertóriumok – Bevezetők grafikai mappákhoz – Kiállítási katalógusok, alkotásjegyzékek – Tanulmányok – Igehirdetés, igehirdetési előkészítők – Bibliai arcképcsarnok – Kéziratok – Művészek, kiállítások – Olvasólámpa (ismertetések: könyv, folyóirat, grafikai mappa, kiállítási katalógus) – Miscellanea – Előadások – Kiállítások nyitásának jegyzéke a művészek alfabetikájában – Csoportos kiállítások – Hely – és névmutató, textuárium – Tartalommutató – összeállítás a KISGRAFIKA évfolyamaihoz.

A 112. oldalon kezdődő Függelék tartalma: Imolay dr. Lenkey Istvánról írták – Képzőművészeti alkotások, fényképek – Versek kéziratban és nyomtatásban – Prózák – Díjak – Interjú – Nevére készült ex librisek és alkalmi grafikák az alkotók alfabetikájában.

A kötet egyházi Textuáriummal és betűrendes Mutatóval zárul, s legvégül olvashatjuk a HegyiBeszédesek Baráti Társaságának eddigi kiadványait, amelyeknek természetesen Imolay dr. Lenkey István a szerkesztője, tervezője.

Mind a bibliográfia, mind a függelék egy hihetetlenül sokoldalú, rendkívüli teológiai és világi műveltségű, művészetért rajongó, művészettörténész, irodalmár, nyomdai munkálatokban jártas tervező, szerkesztő, tipográfus eddigi munkásságának, életpályájának teljes dokumentációja, amihez jó böngészést kívánok a tisztelt olvasóknak!

 

 

Mentés

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Számadás – Bibliográfia Imolay dr. Lenkey István munkásságáról”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés