Szarvas István | Hetedik alkalommal hirdették meg az Év Gyógyszerésze pályázatot

Emberi tényező

Hetedik alkalommal hirdették meg az Év Gyógyszerésze pályázatot

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordi­nálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara – a Roche Magyar­ország Kft. támogatásával – célkitűzéseiknek megfe­lelően immár hetedik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé Budapesten 2017 márciusában az „Év Gyógyszerésze” cím elnyerésére.

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke a tavalyi év sikereit kiemelve beszámolt arról, hogy a korábbi évek pályázataira és pályázóira már az Év Gyógyszerésze kampányon kí­vül is számos szakmai fórumon felfigyeltek, előadása­ikat nagy érdeklődés övezi köszönhetően az aktuális témáknak, valamint az értékes pályamunkáknak. To­vábbi siker a tavalyi nyertes Innovációs Nagy Díj győ­zelme, melyet az Év Gyógyszerésze 2016 pályázaton bemutatott munkájával érdemelt ki.

Az idei témakörök alapvetően két csoportba sorolha­tók. Az egyik az orvosokkal és betegekkel való együtt­működés, a másik jól meghatározott szakterületeken való elmélyülés. A gyógyszer alkalmazás, betegek ad­herenciája, gyógyszer értése, a minél nagyobb egész­ség nyeresége, illetve a kitüntetett betegségek gyógy­szerezése állnak az idei pályázat fókuszában.

A gyógyszertári infrastruktúra folyamatosan fejlődik, ezzel is elősegítve az orvos-beteg-gyógyszerész alkot­ta praxisközösség hatékony együttműködését, ennek legújabb pillére az Orvosszövetséggel való együtt­működés. Mindez szolgálja az egységes egészségügyi szolgáltatási tér megteremtését, a szeptembertől meg­jelenő E-receptek hátterének biztosítását. Az általáno­sabb tematikák mellett olyan kérdésekre is figyelmet irányít a pályázat, mint például a szűk terápiás beteg­ségek készítményeinek adagolása mind orvosi, mind gyógyszerészi részről- kifejezetten a véralvadásgátlók esetében tekintettel a más szedett gyógyszerekre is. Idén is előtérbe kerül a beteg edukáció jelentősége, valamint az önmenedzselés, ellenőrzés, korai társa­dalmi egészség értés és fenntartás fogalmai is. Mind­ehhez támogató partner az Innovatív Gyógyszergyár­tók Szövetsége. Az korszerű, például 3D nyomtatással létrehozható gyógyszerek gyártása a szakma legújabb fejleménye, mely hazai szinten is relevánssá válhat.

Ezek mellett olyan örökzöld tárgykör is központi té­mája napjaink gyógyszerészi ellátásának, mint a kis­gyermekek védőoltásai. Bár Magyarország hagyomá­nyosan a WHO listáján a népbetegségek elleni fellépés és a vakcináció szempontjából is a követendő orszá­gok közé sorolt státusszal bír, mégis méltán borzolta az utóbbi időben a közérdeklődés kedélyeit.

Dr. Hodossy Lajos, a Roche Magyarország Kft. ügy­vezetője elmondta, a Roche egy baseli gyökerű családi vállalkozás, melynek alapvető értékei közé tartozik a helyi szintű egészségügyet előlendítő aktivitások tá­mogatása, ennek megfelelően a gyógyszerészi mun­ka szakmai oldalát teljes erőbedobással erősítik, tá­mogatják és mutatják is be a lakosságnak.

Dr. Szökő Éva, a Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke kiemelte, hogy a gyógyszerbiztonság kérdé­se, a gyógyszerészek gyógyszeres terápiában betöl­tött szerepén túl idén a beteg edukáció is fontos ele­me a kampánynak. Fontosnak érzi, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet a gyógyszerészek rendeletben is szabályozott hatékony gyógyszerszedést segítő szerepére, orvosok és betegek vonatkozásában is. Az idei évben is érdeklődve várja a napi munka innova­tív, kreatív megoldásait. Dr. Samu Antal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének részéről kiemelte, az eddigi évek elemzése szerint felírt vények 80%-a kerül csupán kiváltásra, a tartósan alkalma­zandó gyógyszerek esetében ez 50% körüli értéket mutat, ami egyértelműen jellemzi az egészség-vesz­teséget, ami miatt a praxisközösségekben történő együttműködés, illetve az adherencia program a jövő megkerülhetetlen témái. A pilottal induló Há­ziorvosi Szervezetekkel való együttműködés kifeje­zetten ezt a célt szolgálja.

Torjai Gábor, a Nero Solution Kft. ügyvezető igazgató­ja ismertette a pályázat technikai részleteit. A pályáza­tok beérkezésének határideje a megszokottak szerint augusztus 20., melyeket azt követően a zsűri anonim módon bírál el, majd az őszi Gyógyszerész Kongresszuson kerül sor, immár hagyományosan, a díjazottak ismertetésére és a díjak átadására.

Hozzászólásomban elmondtam: a jövőben kiemelt fontosságúnak tartanám, hogy COPD betegek inhalációs készülékeinek szakszerű használata segítésében is közre kellene működni a gyógyszerészeknek; ez esetleg a jövő pályázatában is szerepelhetne. Elmondtam, hogy részt vettem egy tanácskozáson, ahol ott volt Vytenis Andriukaitis az EU egészségügyért és élelmiszerbiztonságért  felelős biztosa. Kérdésére, hogy hányan oltották be magukat, mintegy 20% volt a válasz – itt is szerepük lehetne a gyógyszerészeknek. Felvetésemmel a jelenlévők egyetértettek.

 

A pályázati témák konkrétan

  • Gyógyszerészi szerepvállalás a praxisközösségekben (gyakorlati tapasztalatok)
  • Betegek adherenciájának elősegítése
  • Együttműködés az orvosokkal a gyógyszerészi gondozásban. (lehetőségek és buktatók)
  • Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozásának jelentősége, protokollja
  • Önmenedzselés, önellenőrző gyors tesztek – a betegek edukációjának jelentősége
  • Kreatív és innovatív megoldások a gyógyszerellátásban
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Hetedik alkalommal hirdették meg az Év Gyógyszerésze pályázatot”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés