Köveskuti Péter | Megjelent a Tompa bibliográfia

Kultúra, művészet

Megjelent a Tompa bibliográfia

 

Elkészült fő művével dr. Lenkey István

„Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor rám esteledik…” Ezt a címet viseli a több mint öt év alatt megszállott kutatással, alapos gyűjtőmunkával, és rendkívül precíz rendszerezéssel és professzionális szerkesztéssel elkészült bibliográfia a 200 éve született Tompa Mihály életéről és munkásságáról, a Mohácson élő Imolay dr. Lenkey István életművének legfontosabb alkotása.

A 300 oldalas keménykötésű reprezentatív kivitelezésű könyv a Gömöri múlt és jelen VI. kötete. A sorozatszerkesztő Zsuponyóné Ujváry Mária, a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület elnöke bevezetőjéből megtudjuk, hogy a 75. életévét betöltő dr. Lenkey István a teljességre törekedve 1846-tól 2016 nyaráig vette számba és 22 szempont szerint csoportosította a Tompa Mihálytól és Tompa Mihályról megjelent írásokat, s az eredményt 3078 tételben közli a kiadványban. A könyv gazdagon illusztrált, a nyitó kép Barabás Miklós litográfiája a költőről, a továbbiakban Tompa állomáshelyei, hozzá kötődő települések, épületek, emlékművek, szobrok, és más képzőművészeti alkotások láthatók.

Ennek a bibliográfiának az a legfontosabb célja, hogy több kisebb-nagyobb múlt századi bibliográfiai előzmény után végre egy csokorban, kronológiai rendben láthassuk Tompa Mihály műveit, a hozzájuk kapcsolódó ismertetésekkel, recenziókkal együtt. A szerző ezentúl különböző szempontok szerint megpróbálja áttekinteni Tompa Mihály életét és munkásságát, hogy tisztán lássuk az életmű jelentőségét, s meggyőződhessünk arról, hogy a szinte elfeledett költő milyen széles skálán van jelen a hazai és nemzetközi irodalomban. A bibliográfia részben saját gyűjtésű anyagot dolgoz fel, részben az elődöktől vett át hivatkozásokat.

A könyvhöz É. Kovács László a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület alapító elnöke írt ajánlót, melyben méltatja Lenkey István életútját és megvalósított nagy vállalását, az eddigi legteljesebb Tompa bibliográfiát. Amihez „Kutatói szenvedéllyel magas fokú igényességgel végzett sok éves munkája közben közgyűjtemények, könyvtárak, múzeumok hosszú sorát járta be. Évkönyvek, évlapok, népszerű folyóiratok évszázados tömegét lapozta át a költő életútja, kiadott munkái, kritikák, méltatások, megemlékezések maradéktalan számbavételének igényével.”

A lelkész-költő Tompa Mihály sorscsapásokkal terhelt életútjáról és munkásságáról versidézetekkel bőségesen illusztrált tízoldalas remek tanulmányt írt a bibilográfiához Sándorné Gyurcsik Erika.

A szerkesztői jegyzetekben Lenkey István felfedi a Tompa Mihályhoz fűződő olthatatlan vonzódásának gyermek- és iskoláskori eredetét. Valamint bemutatja a kutatás, a gyűjtőmunka módszereit, néhány érdekességét a szerző, és hasznos tanácsokkal látja el az olvasót a bibliográfia használatával és a könyv többi részével kapcsolatban.

A bibliográfia és a kötet többi része a következő sorrendben tartalmazza az ismereteket Tompa Mihályról, tanulságos, hogy mi mindenre terjedt ki a szerző figyelme:

Tompa Mihály művei megjelenési időrendben a róluk szóló ismertetésekkel – Napilapokban, folyóiratokban megjelent írásai (verseinek első vagy többedik közlésének figyelembe vétele nélkül) – Versei hazai és külföldi antológiákban (angol, bolgár, francia, finn, héber, holland, horvát, japán, kazah, lengyel, német, olasz, orosz, román, svéd, szlovák) – Naptárakban – Hangzó anyagon CD, DVD, hanglemez (bakelit), magnókazetta, videómagnó – A Magyar Rádió archívumában – Lexikon szócikkek – Önálló művek Tompa Mihályról – Kéziratok Tompa Mihálytól és Tompa Mihályról – Szakdolgozatok – Irodalomtörténetek és összefoglaló művek – Tompa Mihályról és munkásságáról napi- és hetilapokban, évkönyvekben megjelent írások szerzői alfabetikában – Irodalomban (vers, elbeszélés, tárca etc.) – Zene: kották, megzenésített versek – Egyházi énekeiről – Képzőművészetben: grafika, festmény, szobor, érem, plakett, fafaragás – Kisnyomtatványok, képeslapok – Tanítási segédletek – Tankönyvek – Intézmények, szervezetek – Betegségéről, haláláról – Álnevei

A könyv mutatóval és Zsuponyóné Ujváry Mária Közösséget teremt mások javára: Imolay Dr. Lenkey István című írásával zárul. Ebben az Imolay dr. Lenkey István munkásságát bemutató jóformán csak tényanyagot soroló sűrített élet- és pályarajzban minden benne van arról a rendkívüli emberről, aki próféta lehetett saját hazájában. S az is tudható tőle magától, hogy a 200 éves Tompa évfordulóra még tartogat további örömteli eseményt, mohácsi művészek grafikáival illusztrált saját válogatású Tompa verseskötet megjelenésére számíthatunk az év során. És ősszel Arany János és Tompa Mihály bicentenáriumának méltó megünneplésére készül egy rangos irodalmi rendezvénnyel.

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Megjelent a Tompa bibliográfia”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés