Hetedhéthatár | Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon

Asztaltársaság

Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon

Megjelent barátunk és szerzőtársunk, Kéri Katalin új könyve, Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon címmel.

A szerző így mutatja be a könyvet az olvasóknak: „Könyvemben megpróbálkoztam annak összegző bemutatásával, hogy milyen volt az újkori magyarországi leánynevelés és női művelődés története. Kutatási előzményként számba vettük a nőtörténet és a leánynevelés-történet kutatásának eddigi legfőbb hazai és külföldi eredményeit. Számos forrás feltárásával és már ismert kútfők újraértelmezésével, különböző módszerek segítségével, régi és új tématerületek sajátos szempontú kidolgozásával készítettem ezt a művet. Munkám során folyamatosan éreztem az izgalmas felfedezések örömét és az egyes nehéz kérdések miatti elbizonytalanodást. Kutatásaim eddigi szakaszát lezárva – telve a jövőre vonatkozó, az itt összegzett ismereteinket kibővítő vizsgálódások terveivel – megállapítom, hogy az újkori magyarországi és erdélyi leánynevelés és női művelődés története szerves része volt az európai neveléstörténetnek. Hazai pedagógiai gondolkodóink, oktatásügyi szakembereink, iskolaszervezőink a korabeli források tanúsága szerint zömmel éppúgy gondolkodtak, mint nyugati kortársaik, vagyis fontosnak, a nemzet és az emberiség sorsa szempontjából lényegbevágónak tartották a lánynevelés fejlesztését. Ennek fogalma alatt – csakúgy, mint másutt – különböző korszakokban némileg mást értettek, ami csak kevéssé változott a 20. század elejéig-közepéig, az a lányok hagyományos női szerepekre történő felkészítésének fontossága, ennek szem előtt tartása volt. A nőket azonban nem csak a háztartás vezetése, a gyermekek világra hozatala és nevelése, hanem a jó erkölcsök, a vallás, a magyar nyelv és a nemzeti értékek megtartása, ápolása miatt is kiemelt figyelem vette körül. Kereső pályákra, tudományos és művészi hivatásokra történő iskolai felkészítésük ugyanakkor még a 19. században is csak kis lépésekkel haladt előre, és számos vitával, problémával járt. Nyilvánvalóan ez is oka volt annak, hogy a lányiskoláztatás 18–19. század fordulójától kezdődő kibontakozása csak részben tartott a fiúiskolák történetével közös úton, fejlődéstörténete – különösen közép- és felső szinten – sajátos, és nem általánosítható történet. Ám nem is mellékes, hanem tanulmányozásra méltó és sok tanulságot rejtő história. Fontos forrásainak és feldolgozásainak helye van a neveléstörténet nagy kánonjai között. A magyar és egyetemes neveléstörténet-írásban többnyire a jövőre vár még az a feladat, hogy a két nem iskolai és nem intézményesült nevelésének együttes, komplexitásában és sokszínűségében kibontott történetét összefoglalja. Ez a kötet minden eredményével – belátva valamennyi hiányosságát – egy ehhez készült előmunkának tekinthető.”

Szerző: Kéri Katalin | Cím: Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon | Alcím: nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással | Kiadó: Kronosz Kiadó | Kiadási hely: Pécs | Kiadási év: 2018 | Nyomdai előkészítés és borítóterv: Erőss Zsolt | Terjedelem: B/5; 733 oldal | ISBN: 978 963 467 037 7 | Olvass bele: https://bit.ly/2Qdt8nn | Megrendelés, vásárlás: https://bit.ly/30kgLKL

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés