Hetedhéthatár | Ali Qassim Jawad – Andrew Kakabadse: Vezetési intelligencia

Népszerű tudomány

Ali Qassim Jawad – Andrew Kakabadse: Vezetési intelligencia

Mi az intelligens vezetés titka és kiből lehet intelligens vezető? A„Vezetési intelligencia – a kiváló vezető 5Q-ja” c. könyv szerzői, Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse több ezer szervezet és vállalat, valamint három kormány átfogó működését vizsgálták meg globális kutatásuk során, melynek eredményképp beazonosították a kiemelkedő vezetők öt legfontosabb készségét. A kiváló vezetői teljesítmény alapját jelentő építőelemek ezek szerint a logikus gondolkodást mérő IQ mellett az érzelmi intelligencia (EQ), a politika intelligencia (PQ), az ellenálló képesség (RQ) és az erkölcsi szilárdság (MQ). A kötet szerzői igyekeznek rávilágítani az egyes vezetői szinteken kívánatos magatartási formákra, számos gyakorlati példával illusztrálva állításaikat.

Egy olyan világban, ahol a politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok gyorsan változnak, minden vezetőnek – a magán- és a közszférában egyaránt – rendelkeznie kell a kiváló vezetői teljesítmény alapját jelentő tulajdonságokkal. Ali Qassim Jawad és Andrew Kakabadse könyve azt vizsgálja, hogy a vállalatvezetők miként tudják az említett öt kiemelt vezetői intelligencia faktort alkalmazni és fejleszteni a vállalat sikerének érdekében. A kötetben az írók sorra veszik mindegyik tényezőt és gyakorlati példával szemléltetik azok relativitását, illetve megvalósítási lehetőségeit. Fontos, hogy a vezetői hierarchiában egyre feljebb lépve a hatékony és eredményes menedzserek egyre nagyobb intelligenciával, magabiztos politikai attitűddel és érdekérvényesítést támogató kitartással rendelkezzenek.

A könyv elején a szerzők az IQ bonyolult és több szintű fogalmát tisztázzák. Értelmezésük szerint ez magába foglalja mindazt a tudás- és képességhalmazt, amely az eredményes vezetők gondolkodásmódját jellemzi. A miértek megválaszolása és a víziók sikeres átadása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cég értéket teremtsen, és ezt a folyamatot mindenki magas szinten tudja támogatni. A megfelelő intelligencia hatékony alkalmazásához számos, egymást erősítő kognitív készség meglétét is szükségesnek tartják a szerzők, úgymint az analitikus gondolkodás, a megfelelő reakciókészség, valamint a vállalkozások életében jelen lévő ellentmondások kezelésének képességét.

Az IQ-hoz szorosan kapcsolódik az EQ szerepe, vagyis az érzelmi intelligencia„felhasználása” a megfelelő kapcsolatrendszerek kiépítésében. Ez a vezetésben azt a képességet jelöli elsősorban, hogy az adott vezető megfelelően tudja-e menedzselni a saját és mások érzelmeit, valamint ezek felhasználásával érdemben hozzájárul-e az értékteremtéshez. Ezen a ponton Jawad és Kakabadse érdekfeszítően viszi tovább a narratívát a PQ, vagyis a politikai aspektus felé. A politikai tényező (PQ) egy vezetőnél magában foglalja azt, hogy a vállalaton belüli érdekellentétek figyelembevételét felhasználva a vitás szituációkból győztesen kerüljön ki az adott vezető, de még inkább az egész vállalat. Szerintük ugyanis egy intelligens vezetőnek jó politikusnak is kell lennie, vagyis a menetrendszerűen kialakuló konfliktusokban megfelelő érvrendszerrel és tárgyalóképességgel kell rendelkeznie, hogy megbízható példaképpé válva tudja előre lendíteni a céget. Ehhez hosszú távon megfelelő ellenálló képességgel (RQ), vagyis kitartással is rendelkeznie kell, amely segít megbirkózni a vezetői működést kísérő stresszel, illetve segítségévek a vezető úrrá tud lenni az időszakos káoszhelyzeteken is. Ez a mai igencsak változó világban egy kiemelten fontos vezetői képesség.

Végezetül az írók felhívják az olvasó figyelmét az erkölcs és az etika (MQ) egyre fontosabb szerepére. Az integritás, azaz a felelősséggel, megbocsátással és elköteleződéssel történő vezetés jelentősége egyes szituációkban már az IQ-éval vetekszik, mivel a cégvezetés megítélésében a tudás mellett a viselkedés és az életvitel is egyre fontosabb vezérlő elem.

Az utolsó fejezetben a szerzők gyakorlati útmutatást, egyfajta forgatókönyvet is adnak az olvasók kezébe. Konkrét szituációkban mutatják be az öt vezetési intelligenciatényező működését, és a való életben is kiválóan hasznosítható tippeket adnak a vezetői hierarchia különböző fokain álló menedzserek részére.

Dr. Ali Qassim Jawad Al Lawatia a közszféra fejlesztésének elismert szakértője és tanácsadója, számos nemzeti politikai és stratégiai programban vett részt, elsősorban a Közel-Keleten. Számos oktatási és szakmai továbbképzési intézményben, illetve Omán több fontos intézményében és az ország fejlődését támogató kezdeményezéseiben is betölt vezető tanácsadói pozíciót. Andrew Kakabadse rendszeresen kutatja a nagyvállalati igazgatótanácsok hatékonysági kérdéseit, valamint az alkalmazott irányítási és vezetési gyakorlatokat. Kakabadse a University of Manchesteren doktorált filozófiából, azóta kutatóként szakmája egy kiemelkedő alakjává vált: 190 cikke, 30 könyve és 18 tanulmánya jelent meg.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Ali Qassim Jawad – Andrew Kakabadse: Vezetési intelligencia”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés