Hetedhéthatár | Égi szerkesztőség
Égi szerkesztőség

Akik erőt adnak a folytatáshoz, mert ők is hittek a jó szó erejében,
és abban, hogy sokaknak szerzünk örömöt a lappal. (L. Csépányi Katalin)

A Hetedhéthatár színes lapnak számít: nem csupán megjelenésében, hanem a tartalmában ugyanúgy. Ezt pedig a szerzőknek köszönheti: azoknak, akik tizen-huszon-…-hetven-nyolcvan évesen magukat adják az olvasóknak – tudásukkal, tapasztalatukkal, humorukkal szép percekhez-órákhoz juttatják őket. A Felvidéktől Lentiig, Soprontól Budapestig, Kaposvártól Szekszárdig, Sellyétől Mohácsig ez a jó szó adási kényszer ültette egy asztalhoz a Hetedhéthatárosokat. Huszonhárman eltávoztak közülünk – 1999-ben Solymos Iván, 2000-ben Szigetvári János és dr. Mándoki László, 2001-ben Drelicska Attila, 2003-ban Káplár László, 2005-ben Hegedüs Sándor (Samuka), 2006-ban Czupy György, 2007-ben Juhani Nagy János és Kurucz Gyula, 2008-ban Kóta Dénes, 2009-ben Jéki László, Rónai Béla, Szentiványi Árpád és Tüskés Tibor, 2010-ben Bogádi Kis György és Rónaky Edit, 2011-ben Videcz Ferenc, 2012-ben Kadosa Beatrix, 2013-ban Kocsis József, 2014-ben Trebbin Ágost, 2015-ben Huber Márta, 2016-ban Dombyné Szántó Melánia, 2017-ben Bányai Tamás, T. Ágoston László és Kovács József Hontalan –, de a lap iránti szeretetük velünk marad mindaddig, amíg lesz Hetedhéthatár. Hittek a lapban, hittek a jó szó erejében, és emberségük erőt ad nekünk a továbbiakhoz. Köszönet jár nekik is azért, hogy a Hetedhéthatár a huszadik évfolyamába lépett…

 


Solymos Iván

Szigetvári János

Dr. Mándoki László

Drelicska Attila

Káplár László 


Dr. Hegedüs Sándor

Czupy György

Juhani Nagy János

Kurucz Gyula

Kóta Dénes 


Jéki László

Rónai Béla

Szentiványi Árpád

Tüskés Tibor

Bogádi Kis György 


Rónaky Edit

Videcz Ferenc

Kadosa Beatrix

Kocsis József

Trebbin Ágost 


Huber Márta

Dombyné Szántó Melánia

Bányai Tamás

T. Ágoston László

Kovács József Hontalan 

 

 

 

Freppán György
 

 

 

Hársfai István
 

 

 

Czvalinga István
 

 

 

Csépányi Katalin
 

 

 

Balipap Ferenc

 


Szántó Dezső

 

2007-ben eltávozott közülünk Szántó Dezső, akinek az egy évtizedes támogatása nélkül nem jelenhetett volna meg rendszeresen a Hetedhéthatár.

Eltávozott barátainkról a Barátbúcsúztató címke alatt olvashatók írások.

– lcsk –

Mentés

Print Friendly, PDF & Email


Archívum

Hirdetés