Hetedhéthatár | Erdély
Archívum

Erdély

A választott címke 111 íráshoz kötődik

Cifra Kalotaszeg

Az idén 25. alkalommal megrendezett Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja programjának részeként nyílik meg Cifra Kalotaszeg címmel Vas Géza kolozsvári fotóművész tárlata Pécsett a Pannon Magyar házban 2016. szeptember 13-án 17.30-kor. A kiállítást Bandi András szerzőtársunk, az Erdélyi Klub elnöke nyitja meg.

Segélykiáltás a mélyből

Milyen ország az, ahol a felnőttkor küszöbét éppenhogy átlépő fiatalok számára nem az első munkahely keresése, a családalapítás jelenti a legfőbb mondanivalót, hanem az, hogy az emberek megszületésüktől fogva vesztésre ítéltettek? Ahol a csecsemőt kézről kézre adják, hogy egy kicsit mindenki ringassa, majd a sorban utolsó ember leteszi a földre és otthagyja. Ahol a videóinterjúkban megszólaltatott gyermekek legfőbb vágya, hogy a szüleik ne veszekedjenek, hogy apa-anya költözzön haza?

Kalotaszeg – dr. Antos Árpád diaporámaestje

Dr. Antos Árpád barátunknak és szerzőtársunknak Kalotaszeg címmel diaporámaestje lesz Pécsett, a Szent István tér 17. szám alatt, a Mecseki Fotóklub Halász Rezső galériájában november 13-án, kedden 18 órai kezdettel. Antos Árpád erdélyi írásai a szerző neve alatt olvashatók itt, a Hetedhéthatár honlapján.

Orgonaavatás Székelydályán

Néhány évvel ezelőtt egy székelydályai kirándulás alkalmával átélt élmények hatására határozta el több pécsi Rotarys, hogy megpróbál közreműködni a székelydályai református templom értékes kincseinek megmentésében. Felismerték akkor, hogy egy elszegényedett, elnéptelenedés útjára lépett település számára rendkívül fontos, hogy történelmi értékei is megőrződjenek, hogy ilyen irányú kezdeményezéseikhez a távolból is segítséget kapjanak.

Amikor édesanyám felvette fekete keszkenyőjét – 2.

A számban érzem a düh keserű ízét. Érzem, magatehetetlen vagyok. Kiszolgáltatott. Románként ennyi jár nekem. Dr. Ravaszdy, a konyak-jogász, ennyit szánt nekem. Nekünk. Nejem, két diplomával a zsebében, betanított munkásként tengeti napjait. Este kiborul. Sír. Két kisfiam pedig kora hajnalban útra készen áll az ovi és bölcsi felé. Ők meg ott sírnak, minden elváláskor.

Mesekönyv-gyűjtés

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) mesekönyveket gyűjt az erdélyi Kőhalom iskolai könyvtárának, a gyűjtést 2010 novemberében kezdtük és 2011. márciusig folytatjuk. A kőhalmi általános iskolát a 2010/11-es tanévtől összevonták a líceummal. Az iskola magyar tagozatán az óvodában 21, az elemiben 27, az általánosban 58 és a líceumban 52 diák tanul. A volt általános iskola és a líceum is külön – külön épületegyüttesben működik, külön – külön könyvtárral.

Advent Mohácson

Bár sűrűn hullott a hó és elég hideg szél fújt, ez sem riasztotta el a szép számban megjelent közönséget a mohácsi Ifjúsági Centrum adventi műsorától. A Bukovinai Székely Kör szervezésében tartott előadáson ez alkalommal a csátaljai Székely Népdalkör, valamint a csíkszeredai Antal házaspár vállalt fellépést.

Narancs, grapefruit, fél banán

Téli estéken, a fonókban a kályhán sütött alma illata sem volt rossz, de az sosem ért fel egy narancs illatával. Az első narancsot, azt hiszem, apám hozta. A szondáktól jött haza, két–három hét után, és Karácsony közeledtével ráakadt egy városi élelmiszerüzletben.

Barangolások Erdélyben 95. – Temesvár

Bármelyik utcán hagyjuk el a Dóm teret, hasonló épületek között haladhatunk. A róla elnevezett utca sarkán Bolyai János szembenéző arcmásának domborműve alatt kétnyelvű bronz táblákon ez olvasható:
„SEMMIBŐL EGY ÚJ MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM”

Barangolások Erdélyben 94. – Temesvár

A Hunyadi-kastély, ma a Bánáti Múzeum

1722–1765 között a várat teljesen felújították. Falaiba beépítették a Hunyadi-kastély megmaradt részeit. Vauban-rendszerű, csillag formájú, 9 bástyás vár jött létre 3 kapuval (Erdélyi, Bécsi, és Péterváradi.) Falai alatt a Béga vizével feltöltött sáncárok húzódott. 1738–39-ben pestisjárvány sújtotta a várost, több mint ezer ember esett áldozatául.

Barangolások Erdélyben 93. – Temesvár

Utazásunk első részében Dél-Erdélybe a Bánságba látogatunk. Ezt a vidéket nyugaton a Tisza, északon a Maros, délen az Al-Duna határolja. Keleti oldala a történelmi Erdéllyel határos. Fő célunk az al-dunai hajókirándulás és a monarchia híres fürdőhelyének, Herkulesfürdőnek felkeresése volt. Innen a Szilágyságba látogatunk. Befejezésként ismét Kalotaszegen állunk meg és egyik legszebb templomával ismerkedünk meg.

Barangolások Erdélyben 92. – Voronet

Voronet falu mellett a hagyomány szerint Daniil remete fatemploma és remetelaka állt. Ezeknek ma már nyoma sincs. A község közepén kis dombon Stefan cel Mare fejedelem erődtemplomot emeltetett. A falak már nincsenek meg, de a templom áll. A bejárata feletti felirat szerint 1488. május 26. és szeptember 14. között építették „a jó Isten akaratából és Szent Daniil remete imádsága segítségével”. Alatta a „Szent ölelés” ikonja látható.

Barangolások Erdélyben 91. – Moldovita

A Kárpátok keleti oldalán leereszkedve, gyönyörű erdős tájakon, bükk- és lucfenyők között haladtunk. A gerincről letekintve feltárult előttünk egy völgy, melyben a Moldovita folyó kanyarog. Leérve az azonos nevű falu közelében – ahol a Ciumirna patak a Moldovitába ömlik – a híres kolostorhoz értünk. A XIV. században itt fatemplom állt, melyet Alexander cel Bu fejedelem lebontatott és fallal körülvett kőtemplomot építtetett a helyére.

Fél évszázad

Magyarsároson (Erdélyben) immár tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a falu ötvenéves szülötteinek kortárstalálkozóját. Az egész közösséget megmozgató eseményen készült képek csak egy halvány kísérlet lenyomatai a bensőséges hangulat felidézésére.

Barangolások Erdélyben 90. – Moldvai kolostortemplomok

A közel másfélezer méteres magasságból sok hajtűkanyaros úton leereszkedve értünk a Kárpátokon túli Moldva északi területére, Bukovinába. A tájat körös-körül fenyves erdők borítják, hiszen még ezer méteren vagyunk. A hegyeket kanyargós, szűk völgyek szabdalják, az utak mentén kőgörgeteges patakok csobognak.Archívum

Facebook