Ex libris | Hetedhéthatár
Archívum

Ex libris

A választott címke 8 íráshoz kötődik

Imolay Dr. Lenkey István Dr. Semsey Andorról

A Mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társaságának sorozatában napvilágot látó újabb füzetében dr. Lenkey István ismét a kisgrafika, az ex libris világába kalauzol. A grafika bűvöletében. Dr. Semsey Andor ébresztése című opusa a Józsefvárosi Galériában tavaly el hangzott előadásának szerkesztett szövege.

Dr. Semsey Andorról, ex librisről, kisgrafikáról

A Hegyibeszédesek Baráti Társasága (Mohács-Szőlőhegy) 19. füzete Imolay dr. Lenkey Istvánnak Budapesten a Józsefvárosi Galériában a Kisgrafikai Barátok Körének 20l4. november 4-én tartott összejövetelén elhangzott előadását tartalmazza: „A grafika bűvöletében – Dr. Semsey Andor ébresztése” címmel.

A grafika bűvöletében

A mohácsi Hegyibeszédesek Baráti Társasága füzetsorozatának minden darabja különleges, a széles olvasóközönség számára talán kevéssé ismert témákat tár az olvasók elé. A kiadványok mindegyikére jellemző a szakmai alaposság, mely körültekintő kutatómunkát, a feldolgozott téma mély ismeretét feltételezi.

Imolay Lenkey István: A Kisgrafika c. lap repertóriuma

A közelmúltban jelent meg a mohácsi Hegyibeszédesek Baráti Társaságának 18. füzete, Imolay Lenkey István munkája. A Hegyibeszédesek (sokatmondó elnevezés!) számos kiadványát köszönhette már eddig is szerzőnknek. Jelen esetben az 1937-1944 közt élt Kisgrafika című, évente négy számmal megjelenő folyóirat repertóriumát adja közre.

Imolay Lenkey István újabb repertóriuma – Kisgrafika 1937-1944

A kiadvány bevezetőjében a Szerző elsőként a könyvjegy (ex libris) – mint sajátos grafikai műfaj – elterjedésének történetéről, a hazai gyűjtők körének kialakulásáról és az első hazai ex libris kiállításokról (1903, 1913) ír. Az első jelentősebb szervezet, amely a gyűjtőéletet fellendítette a Siklóssy László által életre hívott SZENT GYÖRGY CÉH volt. Folyóiratuk, A GYŰJTŐ 1913-ban megjelent reprezentatív különszáma gazdag áttekintést nyújt a régi s a korabeli ex libris-művészetről.

Grafika és ex libris Debrecenben a rézmetsző diákoktól a második világháborúig

A fametszetről, rézmetszetről való nyomtatás a nyomdászattól függetlenül jött létre, de a nyomdászat elterjedésével vált valójában társadalmilag, történetileg jelentős művészi értékteremtő lehetőséggé. Martin Schongauer (1430-1491), Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas Cranach (1472-1553), Andrea Mantegna (1431-1506) korán felismerte e technikák jelentőségét és a bennük rejlő lehetőségeket, amint a művészettörténetből tudjuk, nagyon aktívan használták is.

Protestáns könyvjegyek

A 19-20. század fordulóján vált önálló gyűjtési területté az ex libris, mint megkülönböztetett grafikai műfaj. A kezdeti mindent gyűjtő gyakorlatot rövid időn belül felváltotta a tematikus-gyűjtés kialakulása. A gazdag képi világból nagyon könnyen lehetett egyénre szabott tematikus csoportokat kialakítani. Néhányat példaként kiemelünk ebből a korszakból: régi magyar vagy nemzetközi ex librisek, címeres, vagy csak könyvtáraknak, iskoláknak készült könyvjegyek, stb. Ezek többségükben könyvekből kiáztatva kerültek a gyűjtők kezébe.

Újabb exlibris-adományok a putnoki Holló László Galériának

Imolay Dr. Lenkey István Gömör jeles szülöttje. Méltán mutathatjuk be így a nemesi családból származó tudóst, hiszen nevét és munkásságát, nagylelkű adományait nagyon sokan megismerhették hazánkban. Az utóbbi években gyakrabban hallhattunk róla, hiszen értéket, új ismereteket bemutató adományairól széles körben hírt adtunk.Archívum

Hirdetés