Világvége 2012? • Hetedhéthatár

Népszerű tudomány

Világvége 2012?

Az utóbbi években híresztelések kaptak lábra, melyek szerint 2012. december 21-én a maja naptár véget ér és ezzel eljön a világvége… A kérdés tisztázása érdekében érdemes lesz visszamenni a maja őstörténet és a maja próféciák világába és megvizsgálni, hogy mit mondtak a témáról az érintettek!

Nomád Farkas és felesége

Kezdjük mindjárt a maja-kicse indiánok szent könyvével, mit ír a Popol Vuh? (Tanácsok Könyve – Boglár Lajos és Kucka Péter fordításában olvasható) – az istenek egyetlen szóval megteremtették a Földet. „Föld” – mondták és egyedül szavakkal megteremtették a Földet. „De nincs imádónk és dicsőítőnk, amíg meg nem teremtettük az ember alakját és külsejét” – mondták és az állatok és növények megteremtése után megkísérelték, hogy létrehozzák az embert is. Először agyagból, majd fából, később babból próbáltak az istenek embert alkotni. Először mindig úgy látszott, siker koronázza a fáradozásukat, de miután észlelték, hogy a teremtett emberek buták, nem beszélnek, nem dicsőítik az alkotójukat, az istenek tönkretették amit addig alkottak. Végül kukoricát találtak, amit saját vérükkel hintettek meg, így teremtették meg a mai embert. Az ember teremtésével vált valóra a „negyedik teremtés”, ami ma is érvényben van… Ez az esemény a naptár szerinti, egy bizonyos 4 Ahau 8 Cumku, vagyis a nulladik napon történt (0.0.0.0.0.), amit ha átszámítunk a Gergely naptár szerint, a Krisztus előtti 3113. év augusztus 11-nek felel meg. Amikor pedig a naptárral eljutunk a 13.0.0.0. napra, egy másik 4 Ahau napon ez a világ megszűnik, ekkor ismét egy új teremtés kezdődik, ennek időpontja pedig 2012. december 21-e lesz.

A nyári Tejút

A maják szerint a Világ egy mágikus hely, melyet benépesítenek a különböző fajok és betölti őket az isteni mágia, ami összeköti a mennyei, földi és föld alatti világot. A vallási érzület szorosan összefügg az élettel és ez a rituálékon is kifejezésre jutott. E rituálék során az emberek istenekké és más természetfeletti lényekké alakultak át, akik ezt az isteni mágiát szimbolizálták. Nemcsak a mi általunk élőnek tartott lények voltak megtöltve ezzel az energiával, hanem tárgyak is, amiket mi élettelennek tartunk, így pl. a környező objektumok, vagyis a táj, a természetes vonulatok (sziklák, barlangok, hegyek, folyók, stb.), a különböző építmények, szent tárgyak, vagy akár a ruházat is, mivel ez isteni energia áthatotta.

A maják a hitbeli dolgaikat, végbement történelmi eseményeket, a naptári adatokat stb. sztélékre (kőoszlopok) vésett és fakéregből kiképzett papírszerű anyagra írott glyphákkal (írásjelekkel) rögzítették. Az 1840-es években észlelték első ízben a maja területeken bóklászó turisták majd a kutatók a maja írásos emlékeket, de az effektív glypha-kutatás csak 1950-ben kezdődhetett meg, John Eric Sydney Thompson munkásságával. A kutató munka napjainkban is tart, eddig a maja glyphák 85-90%-át sikerült megfejteni.

Drezdai kódex

A maja írásos emlékek közül különösen jelentős a már említett Popol Vuh, a maja teremtéstörténet, a Chilam Balam, azaz Jaguár Próféta könyvek (14 maradt meg), valamint a Maja Kódexek. Ez utóbbiak jelentős részét Diego de Landa, a Yucatán félsziget első püspöke máglyán elégette, mert azokat az Ördög munkáinak tartotta, így csak négy maradt meg. A maja kódexeket ismeretlen személyek ismeretlen időpontban Európába szállították, majd elrejtették és kalandos körülmények között megtalálták. Végül különböző városok múzeumaiban nyertek elhelyezést, a kódexek elnevezése tehát feltalálási helyükre utal, így a nevük: drezdai, madridi, párizsi, illetve a tulajdonos neve után Grolier kódex. Nekünk különösen érdekes a drezdai kódex (Codex Dresdensis), mivel ebben kerül kifejtésre a fent jelzett „világvége” időpontja. A maja próféciák szerint 2012. június 4-én holdfogyatkozás, 6-án Vénusz átvonulás, november 13-án napfogyatkozás lesz (csillagászatilag igazolva!). E napon csillagunk, a Nap a Tejút közepén lévő fekete résből fog felkelni, amit ők kozmikus anyának neveztek. Ezenkívül fantasztikus együttállás is látható az 58. kódexoldalon.

Különös jelentőségét adja az ügynek, hogy a csillagászok utánajártak a dolognak és a maják több száz éves jövendölését igazolták! Ahogy szintén az 58. kódexoldalon látható, a téli napforduló időpontjában, napnyugtakor (16 óra 10 p) a Vénusz valóban „leszáll” a nyugati égbolton, ugyanekkor a keleti égbolton felkel az Orion és a Fiastyúk csillagkép, a Nap valóban a fekete résben jelenik meg, a Föld pedig egy vonalban lesz a Nappal és a Tejút közepével (ezt a jelenséget a csillagászok galaktikus együttállásnak nevezik). 2012. december 22-én a Mars, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter „sorba állnak” az égbolton. A jelenség glyphája szintén látható az 58. oldalon. E csillagászati események 25 800 évenként ismétlődnek ugyan, de hatásukról érthető módon nem áll rendelkezésre referencia. A csillagászok esetleges pólusváltásról is említést tettek, erre is volt már példa, ez nyomon követhető volt az Antarktiszon végzett kutató munkával.

Az eddig említett dolgok kétségen kívül nagyon izgalmasak, ám felmerült néhány kritikai észrevétel:

Korábban a sajátos szimmetria-rendszerük és naptárkör-rendszerük alapján a maják azt feltételezték, hogy miután a Világ teremtése 4 Ahau 8 Cumku napon történt, a Világ pusztulásának is e napon kell bekövetkeznie, holott 13.0.0.0., vagyis 2012. december 21-e

4 Ahau 3 Kankin napra esik. A következő 4 Ahau 8 Cumku 13.0.19.9.0. napon, azaz 2032. március 11-re esik. A maják hite szerint ez lesz az ötödik teremtés nulladik napja!

Palenque híres királya, Pacal szarkofágján olvasható az uralkodó ígérete, mely szerint a trónra lépését követő 80. naptárkör forduló (egy naptárkör 18 980 napot foglal magában) alkalmából visszatér az alattvalóihoz. Ez az időpont 4772. október 23-a lenne. Ugyan már, minek jönne vissza Pacal király, ha nincs aki fogadja?

Drezdai kódex

A közelmúltban nálunk járt Nomád Farkas, a mai maja-kicse indiánok legfőbb szellemi és vallási vezetője, aki azt hangoztatta, hogy nem szabad félni a 2012. december 21-re prófécionált világvégétől, mert „most nem lesz semmi, csak a bolygóegyüttállás”. Amitől félni lehet, az a következő „nulladik nap”, az pedig – számításom alapján – 2032 márciusában lesz!

Ami a ma élő nemzedékre valóban veszélyes, az ember tevékenysége, a Föld energiájával folytatott rablógazdálkodás, ami provokálja a klímaváltozást (előbb globális felmelegedés, majd az áramlások megváltoztatása miatt globális lehűlés), a sorozatos, egyre fokozódó trópusi viharokat. Említésre méltó még, hogy a Föld egyre „nyugtalanabb”, mindenki észleli az egyre erősebb földrengéseket, a fokozódó vulkanikus tevékenységet, az ismétlődő cunamikat. Azt is tudomásul kell venni, hogy a Föld jó néhány megavulkánt (Yellowstone, Taupo, Krakatau, stb.) hordoz a hátán, ezek kitörése további katasztrófát okozhat. És akkor még nem is említettem, hogy aszteroida, vagy üstökös bármikor a földbe csapódhat és a Galaxisunkban gammakitörés is előfordulhat, ami a Földre szörnyű és végzetes hatást fejthet ki – akármikor…

Senkit sem akartam riogatni, de úgy éreztem, hogy bizonyos dolgokkal mindannyiunknak tisztában kell lenni.

Ha pedig valaki részletesebb tanulmányozást igényel, utána nézhet a Maja kalendárium, a Drezdai Kódex című nemrég megjelent munkámban, amely a Pytheas Kiadó gondozásában jelent meg. (megvásárolható, illetve megrendelhető, a Kiadó címe 1221 Budapest, Ady Endre út, Kelemen Eörs, tel.: 06-1-4247822, pytheas@pytheas.hu)

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Világvége 2012?”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés