Pinacotheca Gömöriensis - Gömörországi arcképcsarnok • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Pinacotheca Gömöriensis – Gömörországi arcképcsarnok

Blaha Lujza

Ezzel a címmel jelent meg a HegyiBeszédesek Baráti Társaságának füzetei – olvasóink körében már jól ismert – sorozat immár 15. kötete, amely Repity Aranka portré rajzait tartalmazza. Imolay Lenkey István  (e kiadvány írója, szerkesztője és tervezője) a bevezetőben áttekinti a történelmi Gömör vármegye területének, megyeszékhelyeinek változásait, kulturális örökségét. Ez utóbbit elevenítik fel a portrék. Mint írja, azok kerültek a válogatásba, akik Gömör szellemiségét erősítették és „megtartották gömörinek”. (Azt, hogy ez a megtert6 erő mennyire érvényesül nála – egyéb tevékenységéről most nem szólva, – jelzi a sorozat Az én Tompa Mihályom füzete is.)

Madarász Viktor

Az „arcképcsarnok” Blaha Lujza, Ferenczy István, Gyöngyösi István, Hatvani István, Holló Barnabás, Madarász Viktor, Pákh Albert, Péczeli József, Pósa Lajos, Tompa Mihály, Tompa Mihályné ‘Soldos Emília és Tóth Ede arcmásait tartalmazza egy-egy oldalon, míg a szemben lévőn életútjuk, munkásságuk rövid összefoglalását olvashatjuk. Végül a szerkesztő Repity Aranka képzőművészeti munkásságát mutatja be, amely a 90-es évektől újult meg s kap feltehetően nagyobb és méltó nyilvánosságot e kiadvány (és sikeres ex librisei) révén is.

Tompa Mihály

A pitt- és pasztell kréta használatával készült rajzok kapcsán hangsúlyozza azok formai puritánságát, törékeny líraiságát, tónusainak gazdagságát s azt, hogy az ábrázolt személy világa, sorsa hogyan jelenik meg a portrékon. A művész ugyanis nehéz feladatra vállalkozott. A korabeli ábrázolásokat nagyon szelíden karakterizálva éri el, hogy a régi kiadású történelmi arcképcsarnokokra jellemző fennkölt ünnepélyességet elkerülje a portrékon. Egy-egy finom, alig érzékelhető mosolyt csal az ismerős arcmásokra vagy tekintetükbe lop valami kedves élénkséget vagy éppen határozottságot, amely grafikáinak sajátos hangulatát, ízeit teremti meg. E rajzokon az ábrázolt személyek tovább élnek, mintegy újjászületnek, beteljesítve a szerkesztő célját, azt, hogy ily módon is népszerűsítse őket. Ez a nemes ismeretterjesztő szándék sikeresen lelt otthonra ebben a kis kiadványban, amelyet örömmel ajánlhatunk a kortárs képzőművészet és történelmi hagyományaink iránt egyaránt érdeklődők számára. Mint a sorozat eddigi füzeteit, est is a kifogástalan tipográfiai szerkesztés (technikai munkatársak Ádám Miklós és Ujvári Zsolt) és nyomdai kivitelezés jellemzi.

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS