Valentin napi pécsi séta a szobrászat jegyében • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Valentin napi pécsi séta a szobrászat jegyében

Valentin nap alkalmából egy pécsi sétára invitáljuk olvasóinkat, melynek során annak jártunk utána, köztereinken, illetve Pécs kicsit rejtettebb helyein milyen szobrászati alkotások utalnak a szerelemre, illetve párkapcsolatra. Ha kedvük van, tartsanak velünk!

Fritz Mihály: Szerelem

Érdekes módon egyetlen olyan pécsi szobrot találtunk, melynek témája egyértelműen a szerelem. Ez Fritz Mihály Szerelem című alkotása, mely ma a Pintér-kertben (Tettye tér 9.) található. A Villányi szoborparkban, 1976-ban siklósi sárga márványból készült domborművön egy szerelmesen összebújó pár alakja látható.

A többi alkotás esetében már egy kis beleérző képességre is szükségünk van e tematikához kapcsolni őket. Leginkább a párban, szoros közelségben ábrázolt alakok kelthetik a szemlélőben azt az érzést, hogy érzelmi kapcsolat lehet a mű által megjelenített szereplők között. Ezen alkotásoknál azonban a művészeknek – címadásuk alapján – nem elsődlegesen a szerelem, hanem mindössze az erre az érzelemre képes emberpárok, férfi- és nőalakok megjelenítése volt a szándéka.

Mészáros Mihály: Emberpár

Átvitt értelemben, a szerelemből kifejlődő párkapcsolat alapján tehát a szerelemre utaló alkotások közé sorolhatjuk Mészáros Mihály Emberpár című alkotását, melyet a Mecseken, a volt Tüdőszanatórium parkjában (Ángyán János u.2.) állítottak fel 1965-ben. A kváderkő posztamensen elhelyezett páros, egész alakos haraszti mészkőszobor a ruhátlannak ható megjelenítés, a lépő mozdulat ellenére is statikus, tömbszerű, frontális ábrázolásmód általa korai görög művészet kúrosz-kóré szobraira emlékeztet. „A férfi jobb kezét, a testet alig érintve, a nőalak jobb vállára helyezi, emez bal karját könyökben behajlítva kezét bal vállához emeli, úgy, hogy közben a váll- és a csípővonal nem billen el, szigorúan vízszintben marad. A kapcsolódásnak ez a két alig-mozzanata az, ami az egymásmellettiséget közvetlenebbé teszi, feloldva a két alak kissé indokolatlan merevségét.” – írjaróla Romváry Ferenc. Ez az „alig-mozzanattal” sejtetett összetartozás indokolhatja az alkotás e tematikus válogatásba való felvételét.

Még szabadabb képzettársítással a fiatalság témájában született két további alkotás juttathatja még eszünkbe a szerelmet, melyeken egy fiatal nő és férfi alakja együttesen látható. Ezeknél az alkotók a címadás szintjén bár nem utalnak az ábrázolt emberalakok összetartozására, szoros testi közelségben ábrázolt mivoltuk, gesztusaik alapján azonban a szemlélő érzékelheti az érzelmi kapcsolatot a megjelenített alakok között.

Kucs Béla: Fiatalság

Az egyik ilyen alkotás Meszesen, a Szeptember 6. téren található, Kucs Béla Fiatalság című szobra. A műkő talapzatra helyezett egészalakos haraszti mészkőből készült, s egy egymás felé forduló fiatal párt ábrázoló szobrot 1958-ban állították fel egy olyan lakótelepen, ahol akkoriban többségében fiatal házasok jutottak lakáshoz. Romváry Ferenc meghatározása szerint a nő- és férfialak „egymás szemébe néznek, arcuk majdhogynem összeér. Közben a férfi válla enyhén a lány irányába mozdul. A hosszú hajú, lófarokfrizurás fiatal nő lágyan simul a férfihoz, tenyerét annak mellén pihenteti. Bal kezével szerető, kissé anyáskodó mozdulattal igazgatja a férfi válláról lecsúszó köpenyt. A férfi átölelve tartja a lány derekát. A búcsúzkodás meghitt pillanatát, a munkába induló férj hajnali indulását, az otthon maradó, hálóingben lévő feleség féltő gondoskodását örökítette meg a művész a két szorosan egymáshoz tartozó ember harmonikus kompozíciójában.” E szobron a pillantások, illetve az érintések lehetnek azok a momentumok, mely által létjogosultsága lehet az alkotásnak egy efféle válogatásba bekerülni.

Lesenyei Márta: Fiatalság

A másik pedig Uránvárosban, az Esztergár Lajos út 8. számú lakóházon elhelyezett öt épületplasztika közül a középső, a Fiatalság, mely Lesenyei Márta alkotása. Az épület öt kapubejárója feletti mezőben 1959-ben elhelyezett, kavicsformára emlékeztető amorf keretezésben látható egy-egy allegorikus kődombormű közül a középsőn a fiatalságot egymásnak háttal ülő-térdeplő, fejüket egymás felé fordító ruhátlan ifjú pár jelképezi, de akár a szerelmet is megtestesíthetnék ezek az alakok.

Garányi József: Garányi József és felesége síremléke

Végezetül pedig álljon itt ráadásként egy nem a klasszikus értelemben vett közterületre szánt szobor, a Pécsi Köztemető egy síremléke, melyet Garányi József készített 1991-ben elhunyt szülei emlékére. A kerámiából készült síremlék egy idős párt ábrázol. A minden bizonnyal a keramikus szüleit megjelenítő alakok egymáshoz simulása, a kezek finom összeérése által érzékeltetett érintés utalhat a szerelem, ill. a szeretet kortalan jelenlétére, mely a szobor jellege által akár a síron túl is elkísér…

 

Felhasznált irodalom:
A Kozterkep.hu honlap vonatkozó művei:
https://www.kozterkep.hu/620/szerelem#
https://www.kozterkep.hu/576/emberpar
https://www.kozterkep.hu/539/fiatalsag#
https://www.kozterkep.hu/1150/fiatalsag-meszko-dombormu#
https://www.kozterkep.hu/26600/garanyi-jozsef-es-felesege-siremleke#
Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Épületplasztikák, emlékművek, emléktáblák (Pécs, 2014).

 

Képek forrása:
Fitz Mihály: Szerelem –Köztérkép: https://www.kozterkep.hu/620/szerelem#vetito=191498
Mészáros: Mihály Emberpár – Köztérkép: https://www.kozterkep.hu/576/emberpar#vetito=2519
Kucs Béla: Fiatalság – Köztérkép: https://www.kozterkep.hu/539/fiatalsag#vetito=2385
Lesenyei Márta: Fiatalság – Köztérkép: https://www.kozterkep.hu/1150/fiatalsag-meszko-dombormu#vetito=222013
Garányi József: Garányi József és felesége síremléke – Köztérkép: https://www.kozterkep.hu/26600/garanyi-jozsef-es-felesege-siremleke#vetito=222151

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS