Bélyeg | Hetedhéthatár - Part 2
Archívum

Bélyeg

A választott címke 43 íráshoz kötődik

Bélyegvilág – Kálvin János

Ebben az évben már eddig is számos évforduló adott lehetőséget a Magyar Postának megemlékezésre, bélyegkibocsátásra. Ezekről lapunk korábbi számaiban is írtunk. Az események, évfordulók egy része egyúttal emlékévként is szerepel nemcsak a magyar, hanem az egyetemes kulturális életben. Így volt ez J. Haydn tiszteletére vonatkoztatva – evvel kapcsolatos magyar bélyegkiadásról ez évi 4. számunkban számoltunk be –, és így Jean Cauvin vagy ahogy a magyarság névhasználatában, köztudatában él: Kálvin Jánossal kapcsolatban is.

Bélyegvilág – Joseph Haydn

2009. Joseph Haydn emlékév lévén, a Magyar Posta eltekintett abbéli álláspontjától, hogy halálozási évfordulóra nem ad ki bélyeget, most a zenetörténet eme óriása halálának 200. évfordulójáról megemlékezik. (Prókátori érveléssel ugyan semmi kivétel: az emlékév kapcsán jelent meg magyar bélyeg, nem a halálozásra…) Ezen nem méltatlankodnunk, sőt, örülnünk kell, s dicsérni a bélyegkiadásunkat, hisz az osztrák zeneköltőt kicsit magunkénak is tudhatjuk, érezhetjük.

Bélyeg Mátyás királyról

Nem vagyok bélyeggyűjtő és a bélyegek értékéhez is csak nagyon felületesen értek. Ámde a gyermekkori szenvedély, a gyűjtögetés megmaradt bennem, de csak annyiban, hogy a hozzám érkező postám bélyegeit megnézem és ha jónak vagy különlegesnek látom, akkor azt továbbítom.

Bélyegvilág – Évfordulók

Több jeles évforduló kapcsán ad ki bélyeget a Magyar Posta ebben az évben is. Hogy csak az első félévet említsem: februárban a Ferences rend 800 éves fennállására (Micsoda 800 év! Telítve sanyarú időkkel, de a nyomorúságok mélyén is az Istenbe vetett hittel erősíteni a lelket a kilábalásra…); áprilisban Benedek Elekre emlékezve születése 150. évfordulóján.

Bélyegvilág – 2008 Karácsony

A Magyar Posta ez évi karácsonyi bélyegsorozatával egyúttal Konecsni György grafikusművész, bélyegtervező munkássága előtt is tiszteleg. Az 1908. január 23-án Kiskunmajsán született művész születésének 100. évfordulójára a „Művészetek V.” sorozat ugyan június 20-ra volt jelezve, de a bélyegek témájának aktuálisságához igazodva ez későbbre halasztódott, a Konecsni-bélyegeket október 28-án bocsátották forgalomba.

Bélyegvilág – 100 éves a Cserkészmozgalom

Földünk 216 országában tevékenységet folytató cserkészmozgalom 100 éves és alapítója, Lord Robert Baden-Powell születésének 150. évfordulóját köszöntötte a Magyar Posta „100 éves a cserkészmozgalom” elnevezésű bélyegblokkal 2007. május 9-én. E kiadvány egyúttal az idei Európa-bélyeg; a PostEurop tagországok mindegyikében jelenik meg a cserkészmozgalmat témájául választott bélyeg.

Bélyegvilág – Vöröskereszt

Az elmúlt év magyar alkalmi bélyegkiadásai mellett kissé háttérbe szorult forgalmi bélyegeink legújabbika 2006. november 24-én került használatba: a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 125. évére emlékezve, emlékeztetve. Igaz ugyan, hogy fél esztendőt megkésett, lévén születése napja 1881. május 17.

Bélyegvilág – Vilárörökség, Pécs

Szivi László, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese ünnepélyes keretek közt bocsátotta forgalomba Pécsett 2006. március 16-án a Pécsi ókeresztény sírkamrák elnevezésű bélyeget. A hajdani római Sopianae temetőjében, a Székesegyház közvetlen szomszédságában, ókeresztény sírépítmények környezetében létrehozott Dómmúzeumban a kibocsátás alkalmából itt tisztelhettük a bélyeg tervezőjét: Varga Pál urat.

Bélyegvilág – Bocskai-szabadságharc

Négyszázadik évfordulóját ünnepelhetjük idén a Bocskai-szabadságharc kibontakozásának. Ez volt az első nagy, nemzeti felkelésünk a bécsi udvar, a Habsburgok politikája ellen. Mint sok egyéb nemzeti értékünket, sajnálatosan ezt sem becsüljük eléggé.

Bélyegvilág – World Folkloriada

Az UNESCO 1970-ben létrehozott CIOFF szakmai szervezete az egyes népek szokásainak, viseletének, népi mesterségeinek, népzenéjének, népitáncának, egyszóval népi szellemi örökségének, kulturális értékeinek megőrzése, megismertetése céljából négyévente World Folkloriada elnevezéssel találkozót rendez.

Bélyegvilág – Holocaust, Izrael magalakulása

A holocaust áldozatainak emlékére az 50. évfordulón 1994-ben megjelentetett bélyeg (MBK 4271. ssz.) után idén, a 60. évfordulóra szintén adott ki bélyeget a Magyar Posta, április 16-án. Nagy Péter tervezőművész nemes egyszerűséggel, szimbólumok alkalmazásával méltó kisgrafikai alkotást hozott létre.

Bélyegvilág – Európai Postaunió

1959-ben Montreux-ben 19 állam létrehozta az Európai Postauniót, melyhez később több ország postaigazgatása csatlakozott, hazánk 1990-ben. A Magyar Posta egy évvel később erre utaló bélyegpárral megemlékezett; a budapesti és a pécsi postapalotát ábrázoló, nyolc bélyegpárt tartalmazó kisív ívszegélyén 16 nyelven olvasható a CEPT-hez csatlakozásunk ténye.

Bélyegvilág – Kutyafajták

A Magyar Posta ifjúsági bélyeggyűjtést népszerűsítő és támogatást célzó bélyegkiadása idén négy bélyeget tartalmazó kisív formában jelent meg február 19-én. Az egyes bélyegek magyar származású kutyafajtákat mutatnak be. Az állatvilágból a kutyával alakult ki az ember legsajátosabb, legmeghittebb viszonya. E kapcsolatban az évezredek során számos kutyafajtát tenyésztettek ki s számuk még ma sem lezárt.

Bélyegvilág – Jeles magyarok

A Magyar Posta harmadik alkalommal jelentetett meg bélyegsorozatot „Jeles magyarok” elnevezéssel, ez év február 4-én. Postánk hagyományához tartozik, hogy hazánk kiemelkedő személyiségeiről azok születési vagy halálozási évfordulóján bélyeggel vagy bélyegsorozattal, blokkal tiszteleg. (Első ízben 1923-ban, Petőfi Sándor születése centenáriumán.)

Bélyegvilág – Madarak bélyegen

A 2004-ben százéves jubileumához érkező pécsi Postapalota elmúlt évben felújított és korszerűsített épületében postatörténeti emlékszoba is helyet kapott. Ennek előterében január 13-án a Magyar Posta Rt. Nyugat-Magyarországi Regionális Igazgatóságának időszakos kiállítása nyílt meg, folytatva az évekkel ezelőtt megkezdett posta- és bélyegtörténeti bemutatókat.Archívum

Hirdetés