Szigetvári-Szattinger Krisztián | Szavak, szavak, szavak… – VII.

Népszerű tudomány

Szavak, szavak, szavak… – VII.

VII.

Kiss Dénes költő egykoron kitűnő szóelemző cikkeket írt a Lyukasóra folyóiratba. Ő is állította, hogy a nyelvben semmi sem történhet véletlenül, mindennek oka van. Gondoljunk csak arra, hogy a legkorábbi nyelvek több ezer évesek, ez egy olyan hosszan tartó evolució, melynek egyrészt nincs vége, mert a mai napig tart, másrészt pedig volt idő arra, hogy kikristályosodjanak a formák és a képek. A nyelvek idősebbek, mint a legősibb katedrálisok, a nyelvek szerkezete stabilabb alapokon nyugszik, mint a legbonyolultabb építészeti alkotások.

Kiss Ernő egy példáját más európai nyelvekre is átültetve még jobban igazolást nyernek gondolatai. Pl. az „r” betű kapcsán említi, hogy a magyarban számos kerek tárgyban van ez a különleges, nyelvünk háromszoros pörgetésével létrejövő hang. Ebben az esetben is a kép alapozta meg a hangot, és ez nem képzavar, hanem a szinesztézia legkorábbi esete.

Egy sor példát vehetünk az előbb említett keRek szón kívül: gyűRű, kaRika, keRék, köR, köRöz, köRözött, keveR, kavaR, kaRima, köRülmény, guRiga, keRes, kujtoRog (az ember körbe jár), óRa, kövéR, tekeRcs, tekeR, foRog, foRgat, foRgalom, kanyaR, göndöR, göRög, göRdül, göRdít, guRul, beguRul (és méRges lesz), fodoR, bodoR, papíR (ez is tekercs volt régen!), haRap, Rág (a szánk körbejár), oRR, csőR, kaRvaly, siRály, albatRosz, Retek, mogyoRó, naRancs, köRte, érik, koRona, koRong, keRing, keRül, keRget, Rüh (foltos kopaszodást okoz), hoRgol, hoRkol (orrsövényferdülés miatt), hoRhos, medeR, sziRt, szuRdok, Ránc, kunkoR, hoRd, hoRdár (meghajlik a súlytól), hoRdó, heRe, áRpa, Rozs, koRó, féReg, heRnyó, keRget, oRsó, boRsó, koRsó, bögRe, göRbe, poháR, gyökéR, csavaR, moRog, fondoRlat, áRmány, Ravaszság, fúR, agyafúRt, fuRkósbot, göcsöRtös, hoRog, Ring, Reng, kacskaRingó stb. (Mindez persze nem jelenti azt, hogy ahol r betű van, ott kör alakú dologról van szó! Lásd tőR és kaRd, melyek általában egyenesek, de van feRde szablya is.)

Fontos, megjegyezni, hogy a magyar sokkal inkább képalkotó nyelv, mint indoeurópai társai, ám amennyiben megvizsgáljuk ezeket a szavakat különböző idegen nyelveken, hasonló eredményre juthatunk.

Németül: rund (kerek), der Ring (gyűrű), der Rad (kerék), der Reifen (abroncs), reifen (érik), kreisen (köröz), zirkulieren (kering), der Walzer (keringő), die Krone (korona), rollen (gurulni), treiben (kerget), die Rolle (guriga, orsó, tekercs v. szerep), drehen (teker), die Kurve (kanyar), der Krug (bögre, korsó), schnarchen (horkol), der Riff (szirt), die Wurzel (gyökér), der Papier (papír), der Rettich (retek), die Rufe (rüh), das Ringeltier (csúszómászó), der Kraus (fodor), die Schraube (csavar), der Rank (ármány), kullern (gördít), trudeln (pörög), die Runzel (ránc), tragen (hord), die Gerste (árpa), die Birne (körte), die Raupe (hernyó), die Erde (Föld)  stb.

Angolul: circle (kör), round (kerek), around (körül), ring (gyűrű), circumstances (körülmény), turn (fordul, kering), serpent (kígyó), river (folyó) roll (tekercs), searching (keresés), wriggle (teker), curly (göndör), traffic (forgalom), angry (mérges), orbit (keringési pálya), crown (korona), root (gyökér), frame (keret), tricky (ravasz, agyafúrt), reel (orsó, csörlő), worm (féreg), snore (horkol), crochet (horgol), pear (körte), barley (árpa), rye (rozs),  mature (érik), ravine (ravine), shore (tengerpart), intrigue (ármány), world (világ), Earth (Föld) stb.

Spanyolul: alrededor (körül), ruega (kerék), círculo (kör), circunstancia (körülmény), borde, margen (karima), gordo (kövér), curva (kanyar), serpiente (kígyó), zurriago (korbács, ostor), caricatura (karikatúra), arrollar (gürdülés, tekercs), pera (körte), raíz (gyökér), zorro (róka, ravasz ember), rizar (fodor), aro (abroncs), larva (hernyó), sarna (rüh), jarra (korsó), sarampión (kanyaró), armadura (ráma), arruga (ránc, redő), río (folyó), rábano (retek), espiral (csigavonal), morder (harap), bobinar (cséve), tarazón (korong), roncar (horkol), tierra (föld) stb.

Olaszul: riccio (göndör), arrabiato (mérges), rotare (kering), giro (keringés, forgás, fondorlat), russare (horkol), mordere (harap), radice (gyökér), borbottare (morog), forare (fúr), trivella (fúró), rotare (gördül, gurul, gördít), carta (papír), arco (boltív), arcobaleno (szivárvány), grasso (zsír, kövér), orzo (árpa), tortuoso (kacskaringós), terramoto (földrengés) stb.

Franciául: fiser (göndörödik), la période (keringési idő) stb.

Lengyelül: kręcony (göndör) stb.

És lehetne folytatni a végtelenségig, ehelyett inkább keressünk egy másik betűt, amelynek az alakját megtaláljuk egyes szavainkban! A következő betű az „l” lesz!

Olvasóinkat is arra bíztatom, hogy folytassák a játékot és találataikat bátran küldjék meg nekünk a komment-oldalon!

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Szavak, szavak, szavak… – VII.”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés