Hetedhéthatár | Félretájékoztatás helyett a béke szolgálatában: Ferenc pápa üzenete a Tömegtájékoztatási Világnapra

Emberi tényező

Félretájékoztatás helyett a béke szolgálatában: Ferenc pápa üzenete a Tömegtájékoztatási Világnapra

Január 24-én, Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje liturgikus emléknapján tették közzé Ferenc pápa üzenetét az 52. Tömegtájékoztatási Világnapra, amelyet május 13-án tartunk. A világnap témája: „Az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32). Hamis hírek és a békét szolgáló újságírás”.

A Szentatya által választott téma az úgynevezett fake news, vagyis hamis hírekre vonatkozik, azokra az alaptalan információkra, melyek szélsőséges véleményformálásra sarkallják az embereket. Gyakran a tények szándékos elferdítéséről van szó, amelyek kihatnak az egyéni és közösségi viselkedésre egyaránt.  A téma rendkívül aktuális, noha 1972-ben már VI. Pál pápa is az igazság szolgálatában álló információ szerepére mutatott rá a Tömegtájékoztatási Világnapra írt üzenetében.

 

Az emberek közti megértést szolgáljuk

Ma, amikor a főbb közösségi hálók, az intézmények és a politika világa is elkezdett szembenézni ezzel a jelenséggel, az egyház is szeretné megosztani megfontolásait a médiában megjelenő félretájékoztatás okairól, logikájáról és következményeiről. Ezáltal egy professzionális újságírást segít elő, amely mindig az igazságot keresi, a békét szolgálja, és támogatja az emberek közötti megértést. A Tömegkommunikációs Világnap az egyetlen világnap, amelyet a II. vatikáni zsinat hívott életre (1963, Inter Mirifica). Sok országban a püspökök ajánlására a Pünkösdöt megelőző vasárnap tartják. Ez 2018-ban május 13-ára esik.

 

A félretájékoztatás lejáratja az embereket és konfliktust gerjeszt

Üzenetében Ferenc pápa olyan újságírást sürget, amelyik nem a szenzációt keresi, hanem az igazságot; a feltűnés hajhászása és az erőszakos nyelvezet helyett próbál alternatívát kínálni. A médiában dolgozók térjenek vissza eredeti küldetésükhöz: legyenek a hírek őrei. A hamis hírek célja, hogy megtévessze és manipulálja az olvasót. Terjesztésükkel olykor politikai döntéseket akarnak befolyásolni és gazdasági előnyökhöz kívánnak jutni. A közösségi oldalak pedig „virálissá” teszik, vagyis világszinten szétterjesztik a hamis híreket. A félretájékoztatás drámája az, hogy hitelteleníti a másikat, ellenségként mutatja be és akár konfliktusokat is szíthat –mutat rá a pápa. Mozgatórugója gyakran a hataloméhség; a hamisságra épít és így lopja el szívünk szabadságát.

 

A hamis hírek első terjesztője a bibliai kígyó

Mindannyiunk feladata, hogy feltartóztassuk ezt a hamisságot. Felelős magatartásra kell nevelni, amely a félretájékoztatás önkéntelen terjesztése helyett annak leleplezésére tanít. A Szentatya itt utalt a Teremtés könyvére, mondván: a hamis hírek terjesztésének „őse” a kígyó. A kísértő hihető álarcot ölt, csábítása hamis és vonzó érveléssel tör utat az ember szívébe – akárcsak a hamis hírek. Ez a bibliai epizód megmutatja, hogy a félretájékoztatás sohasem ártalmatlan. Sőt, gyászos következményekkel jár, ha hiszünk neki, mivel az igazság látszólag apró elferdítésének veszélyes hatása is lehet.

 

Keressük az igazságot és ne törekedjünk a szenzációra

Aki hazudik önmagának és a saját hazugságait hallgatja, az oda jut, hogy már nem tudja megkülönböztetni az igazságot – idézi a pápa Dosztojevszkijt, egyik kedvenc szerzőjét. Pedig éppen az igazság a hamisság vírusának legjobb ellenszere. Ha azt akarjuk, hogy szavaink és gesztusaink igazak, hitelesek és megbízhatók legyenek, akkor meg kell szabadulnunk a hamisságtól és az emberi kapcsolatokat kell keresnünk. Az újságíró felelőssége, hogy tájékoztasson. A hírek és a szenzációk örvényében nem szabad szem elől tévesztenie azt, hogy a hír középpontjában nem a gyorsaság és a nézettségi mutatók állnak, hanem a személyek.

Üzenete végén Ferenc pápa olyan újságírást sürget, amely a békét szolgálja. Nem egy jóság látszatát keltő, a súlyos problémákat eltagadó újságírást, hanem egy szimulálástól mentes; a hamisságot, a hatásvadász szlogeneket s bombasztikus bejelentéseket ellenző újságírást. Olyat, amelyiket személyek készítenek személyek számára, amely szolgálatként működik és hangot ad azoknak, akiknek nincs hangjuk.

 

A pápai dokumentum egy ferences lelkületű imádsággal zárul

„Uram, add, hogy a te békéd eszközei legyünk! Tedd, hogy fölismerjük a rosszat, ami a nem közösségépítő kommunikációban rejlik. Tégy minket képessé arra, hogy kivegyük a mérget ítéleteinkből. Segíts, hogy úgy beszéljünk másokról, mint testvéreinkről. Te hű vagy és bizalomra méltó; tedd, hogy szavaink a jó magvai legyenek a világ számára! Ahol zaj van, tedd, hogy a meghallgatást gyakoroljuk; ahol felfordulás, ott harmóniát sugalljunk; ahol kétértelműség, oda világosságot hozzunk; ahol kirekesztés, oda egymással való osztozást; ahol szenzációhajhászás van, ott józanok legyünk; ahol felszínesség van, ott valódi kérdéseket tegyünk föl; ahol előítélet, tedd, hogy bizalmat ébresszünk; ahol agresszivitás, oda tiszteletet vigyünk; ahol pedig hamisság van, oda igazságot vigyünk. Ámen”.

(Forrás: Vatikáni Rádió)

 

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Félretájékoztatás helyett a béke szolgálatában: Ferenc pápa üzenete a Tömegtájékoztatási Világnapra”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés