Pődör György | Intelmek – Szent István üzenete a ma emberének

Szépirodalom - vers

Intelmek – Szent István üzenete a ma emberének

 

  1. a hitről

Nézz szét a tájon, ahol születtél.
még ültetéskor, ne csak szüretnél.
Lássad jól, kihez sóhajt lélekkel a száj,
mitől kérges a kéz, görbül a hát.
Ne csak a jót élvezd, mit a kor ád,
érezd, mi rossz, a sors fanyar borát.
Tudd, hogy akit a hit pajzsa véd,
tiszta lélekkel nyer el az babért.
Ám ne feledd,
hogy a vak hívők közt is lesz galád,
ki másnak poklot épít, nem hazát!

 

  1. az egyházról

Kell egy ház, hol nem gazdátlan a nyáj,
ahol igazat szólnak szent atyák.
Lelkükben nincs frázis, lapos dolog,
s halni készek, mint az apostolok,
mert ők a sziklák, tartva egészet,
hogy ne fogja azt kétely s enyészet.
Tudd, hogy benned az épület, s örök,
amelyen egykor Péter őrködött.
Ám ne feledd,
a szent falak közt is lehet galád,
ki vagyont gyarapít és nem hazát!

 

  1.  a főpapok tiszteletéről

Szájukból az ének égig röpül,
őrül állnak Isten népe körül.
Kezük által van bűnből feloldás,
s ha szavuk nem csak üres szónoklás,
akkor neked is legyen a kánon,
– de bölcs Dáviddal – nem bármi áron.
Tudd, hogy mi a hamis vádaskodás,
könnyű megszokni, és ügyes fogás,
Ám ne feledd,
az angyalok közt is volt galád.
megosztó volt, s pokolban lelt hazát!

 

  1. vitézek becsületéről

Védő falak, hol állnak, ott honod,
nélkülük nem lenne ma otthonod.
Nem szolgák, testvérek a sok közül,
kiktől ellen fél, megvédett örül.
Gyűlölködés népeket szétszakít,
alázat felemel, gőg letaszít.
Tudd, hogy a legjobb kovász a béke,
a harcnak soha nincsen jó vége.
Hát ne feledd
páncél alatt is lehet szív galád,
hitvány életet félt és nem hazát
!

 

  1. igaz ítéletről s türelemről

Baj, ha az igazságod ingatag,
s a bírák cinkosan bólintanak.
Méltóság, türelem és irgalom
mellé nem kell a jogi cirkalom.
Hamisságban Isten nincsen veled,
tiszteld hát mindig az ellenfeled.
Tudd, hogy minden apró történeten
megítél Isten s a történelem.
Hát ne feledd,
a bírák közt is mindig van galád,
ki érdekeket szolgál s nem hazát!

 

  1. vendégek befogadásáról

Aeneiasz megjárta Tróját
sarjai tették szabaddá Rómát
Bölcs nála bölcsebbet is befogad,
s ha elesetteket hoz egy fogat,
háza ajtaját szélesre tárja,
befogadja őket, nem kizárja.
Tudd, hogy ilyenkor mi a teendő,
egyszokású ország mily esendő,
Ám ne feledd,
vendégeid közt is lehet galád,
ki ellenedre van és nem barát!

 

  1. a tanács súlyáról

Ostoba, pöffeszkedő középszer
tanácsa rosszabb ,mint a kényszer.
Jósággal közeledni a jóhoz,
igaz válasszal az igaz szóhoz.
Bölcs a bölcsnek legyen a barátja,
így Salamon szavait csak áldja.
Tudd, rajtuk múlik királyok sorsa,
a jólétből marad-e ott morzsa.
Ám ne feledd,
a tanácsadók közt is van galád,
kinek csak cím a fontos, nem hazád!

 

  1. az elődök tiszteletéről

A tisztelet a legszebb kötelék,
a szó elszáll, az írásmű elég,
ám ha követi fiú az atyát,
a nemzet félig már nyer egy csatát.
Haladni az elődök nyomdokán
ezt nem lehet elkezdeni túl korán.
Tudd, valaki majd téged is követ
figyel, becsül, s ő lesz, ki elfödet.
Hát ne feledd,
a hatalomnál fontosabb a család,
mert ők teszik szent földdé a hazát!

 

  1. az imádságról

Ne vedd szádra hasztalan az imát,
csak ha szíved az égboltra kilát.
Szükségedben veled lesz Istened,
a Pillanatot majd felismered.
Te sem vagy több, csak egy a sok közül,
van, ki hiába vár, nem üdvözül.
Hát ne feledd,
csak szent imákra álljon rá a szád,
hogy végre virágozzon fel hazád!

 

  1. az erényekről

Minden erény ékkő egy koronán,
neveltetésben kapott hozomány,
mely nem ékesíthet fel zsarnokot,
miként babér sem méltatlan dalnokot.
Segítsd az erőszakot szenvedőt,
ne hozz a bánatosra több redőt.
Tudd mindenben mennyi is a mérték,
ahogy az ősök egykor kimérték.
Ám ne feledd,
hogy a királyok közt is van galád,
ki hatalmat épít és nem hazát
!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Intelmek – Szent István üzenete a ma emberének”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés