Ünnepnapok • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Ünnepnapok

Mielőtt még bárki Széchenyi Zsigmond híres vadászkönyve címének elorozásával vagy illetéktelen használatával vádolna meg, határozottan kijelentem, egyik sem áll szándékomban. Mindössze szerény – és talán nem a legilletékesebb – krónikása kívánok lenni két fontos alkalomnak, amely valamilyen formában szervesen kapcsolódik egymáshoz.

Közeleg június 21-e, a Baranyai Vadásznap, amelynek idén a jeles történelmi múltra visszatekintő pécsváradi vár és környéke ad méltó otthont; napjaink vadűzői egykori elődeik nyomába lépve vidám szórakozással, nemes vetélkedéssel múlatják idejüket. 20-án este pedig a vadászélet krónikásai – írók, festőművészek – mutatják be tudásukat a város és környéke érdeklődő közönségének.

A másik ünnep ennél is patinásabb: júniusban ünnepli tizedik születésnapját a Baranyai Alkotó Vadászok Klubja. Baranyában korábban is szép számmal éltek természetet ábrázoló művészek. 1998-ban Békés Sándornak, a Dél-Dunántúli Regionális TV akkori vezetőjének támadt az ötlete: egy csapattá kellene formálni a korábban önálló, gyakran egymás tevékenységét sem ismerő alkotókat. Az elképzelés gazdája az egyesülés alapelveként javasolta: nem hivatalos civil szervezetet kívánnak létrehozni. Nem készítenek cégbíróság elé terjesztendő alapszabályt, nem fogalmaznak meg mindenkire feltétlenül érvényes kötelezettségeket, nem fizetnek tagsági díjat. A közösség egyetlen kohéziója a barátság, egymás munkájának tiszteletben tartása, esetenkénti népszerűsítése. A szervezet nyitott, bármikor bárki csatlakozhat, ha betartja az említett alapelveket és alkotói tevékenységével a természet és vadászat életszerű, hiteles bemutatását szolgálja.

Az alapító tagok névsora: Agyaki Gábor vadászkürtös, később újságíró, Békés Sándor író, újságíró, dr. Czvalinga István vadászattörténész, Décsi Erzsébet és Videcz Ferenc író, Biber József, Götz Gyula és Varga Júlia festőművész, valamit Elter Sándor, Kanizsai József és Pinczehelyi József természetfotós. Nem feledkezhetünk meg a klub lelkes, örökmozgó mindeneséről, Darabos Máriáról sem, aki titkárként, menedzserként mindenütt jelen volt, ahol megfelelő körülményeket, lehetőségeket kellett biztosítani alkotótársai számára.

Az alakuló beszélgetést, ismerkedést a regionális tv tárgyalótermében tartottuk, ahová Budapestről is érkeztek vendégek, többek között Tálosi István, a Vadász Könyvklub alapító elnöke és a Terraprint Kiadó tulajdonosa személyében.

Az első sikeres bemutatkozásokat követően került sor az országosan is példaértékű vállalkozásra: 2000-ben – az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei Területi Szervezete anyagi támogatásával és tiszteletreméltó baranyai vadásztársaságok hozzájárulásával – megjelent a Baranyai Millenniumi Vadász Almanach, amelyben az irodalmi, képző- és fotóművészeti alkotások a klub tagjainak munkái. Az impozáns kötet mintájára egymás után láttak napvilágot a többi megye almanachjai és a Vadászkamara országos kiadványa is.

Az idő haladtával számos újabb tehetség csatlakozott a törzsgárdához: Harmat Attila díszítő iparművész, Prof. dr. Mess Béla író, Körtvélyesi László és Takács János fotóművész, Varga Pál festőművész, Túrós László vadász szakíró és kutató, Góz László csontfaragó, valamint N. Szabó Sándor színművész. Szoros kötelékek fűzik az alkotókörhöz az európai Ezüst Diplomás Baranya Vadászkürt Együttest (akik e sorok megjelenésével nagyjából egy időben újabb nemzetközi megmérettetésen képviselik a magyar színeket Ausztriában), dr. Bod Lajos vadászati szakírót és Keszthelyi Jenő intarziaművészt.

Sajnálatos módon a klub létszáma nem csupán gyarapodott, hanem időről időre csökkent is. Először dr. Czvalinga István barátunk, nem sokkal később Götz Gyula (Gyula bácsi) majd Túrós László is örökre eltávozott közülünk. Emléküket a kis csapat kegyelettel ápolja, megőrzi.

Az életkörülmények változása, az elfoglaltságok sokasodása következtében a baráti kör korábbi rendszeres találkozásai megritkultak, de az alkotói kapcsolatok – kiállítások, szerzői estek formájában – tovább élnek, követendő például szolgálva más megyék, régiók számára, ahol tehetséges, s a baranyaiakéhoz hasonló indíttatású művészek élnek, tevékenykednek. És azért néhanapján a Baranyai Alkotó Vadászok Klubja tagjai is megtalálják a módját, hogy fehér asztal mellett találkozzanak, beszámoljanak egymásnak megélt sikereikről, terveikről. Számos ismerőjük, tisztelőjük egyöntetű óhaja, hogy nemes alkotó munkával, jó egészségben, mindannyian érjék meg következő kiemelkedő ünnepüket, a 2018-ban esedékes huszadik születésnapot! A köszöntők, gratulálók seregéhez csatlakozik a szintén tízesztendős Hetedhéthatár szerkesztői és népes munkatársi gárdája is.

*

Megjelent barátunk és szerzőtársunk, Videcz Ferenc új kötete, a Gyónás könyve a Pro Pannonia Kiadó gondozásában. A kötet bemutatója június 14-én, szombaton 15 órakor lesz Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtár nagytermében.

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Ünnepnapok”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés