Orbán Viktor: Féltem a magyar választási rendszert, hogy szétaprózódik • Hetedhéthatár

Napi aktuál

Orbán Viktor: Féltem a magyar választási rendszert, hogy szétaprózódik

Interjú Orbán Viktorral, a FIDESZ frakcióvezetőjével

Orbán Viktorral, a Fidesz frakcióvezetőjével 1993. augusztus 15-én beszélgettem Budapesten a Vajdahunyad várban egy kiállítás megnyitóján.

Frakcióvezető Úr! Az első kérdésem az, hogy milyen elvárásokkal néz elébe az 1994-es választásoknak a FIDESZ. A másik kérdés egy kicsit eltér szakmailag ettől: mi az ön véleménye arról az új törvényjavaslatról, ami az ügyészek választásával kapcsolatban alakult ki?

Az első kérdésre könnyű válaszolni, sokkal egyszerűbb, mint a második. Nekünk van egy minimális és egy maximális célkitűzésünk a választásra, mint a régi bolsevikoknak a minimális és a maximális program. A minimális az úgy hangzik, hogy a mai mandátumok, tehát a parlamenti helyek háromszorozása, ez 69 mandátumot jelent, de amit mindenképpen elszeretnénk érni, maximálist, ami a csillagos ég. Ezzel kapcsolatban is van egy megjegyzésem, mégpedig az, hogy féltem a magyar választási rendszert, hogy szétaprózódik. Tehát nem lehet egybe kiemelkedő két nagy párt, ami körül el tudna rendeződni a többi, hanem részeire esik. 8-10 párt esetleg képes bejutni a parlamentbe, és ilyen formában nehéz lesz koalíciót alkotni mind ellenzéki, mind kormány koalíciós oldalon.

A másik kérdés bonyolultabb, hosszas fejtegetéseket igényelne. Ott a lényeg az, hogy mi elvileg azzal egyetértünk, hogy Magyarországon olyan legyen az igazságügyi rendszer, hogy az Ügyészség a Kormány irányítása alá tartozzon. Általában ez a helyzet minden nyugat-európai jogállamban, de a kormány mostani előterjesztésével kapcsolatban fenntartásaink vannak, mert az ügyészég kormányirányítás alá vonása akkor képzelhető el, ha a bírói függetlenségnek minden garanciáját biztosítják, és ma Magyarországon a bírói függetlenségségnek nem minden garanciája van biztosítva. Ha azt a Kormány megteszi, és akkor meg is állja, de csak akkor, még egyszer mondom, ha a bíróság teljes egészében függetlenné vált.

A második kérdéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni öntől, hogy a megyei bírósági elnökök választásánál milyen komoly gondok merültek fel? Megdöbbentő dolog ez a hozzáállása a FIDESZ-nek. Különben szeretném elmondani: megkérdeztem a helyettes államtitkár asszonyt is a kormányszóvivői tájékoztatón — hogy nem fél-e attól a kormány, hogy annak hatására, mivel a bírók választásánál abszolút nem vették figyelembe a bírók javaslatát –, egyszerűen az ügyészek nem is fognak javaslatot tenni?

Erről beszélek, épp azt akartam mondani, hogy annyira rosszak a tapasztalataink a bíróságról szóló törvénnyel kapcsolatban, hogy az Ügyészségről csak akkor lehet szó, ha a bírói függetlenség garantálva van, tehát ezt visszacsinálja a kormány. Abban az esetben, ha a megyei elnök kinevezése úgy történik, ahogy most, akkor szó sem lehet a mi oldalunkról az ügyészség kormány irányítása alá vonásáról. Tehát a két dolognak együtt kell járnia. Én mindig is különválasztok két dolgot, az egyik a kormánykritika, a másik az, hogy milyen igazságügyi rendszer lenne ma Magyarországnak kívánatos. Magyarországnak olyan igazságügyi rendszer lenne kívánatos, ahol a bíróságok teljes és abszolút függetlenséget élveznek, az ügyészség ugyanakkor kormányirányítás alatt van.  Addig, amíg a bíróságok ezzel a függetlenséggel nem rendelkeznek, az Ügyészség nem mehet a Kormány alá.

Köztudott, hogy Szájer József előkészítette Önnek egy amerikai útját. Most az amerikai és a kanadai igazságszolgáltatásban egészen más módszerek érvényesülnek, mint Magyarországon. Köztudott az is, hogy ön jogász. Miért vagyunk kötelesek a nyugat-európai jogformákat figyelembe venni, miért nem tudunk esetleg egy kanadai, vagy egy amerikai jogformához alkalmazkodni?

Az első ok, ami nehézséget okoz, hogy teljesen más a jogrendszer felépítése az angolszász országokban, tehát ott a szokásjognak és az írott jognak más a viszonya egymáshoz képest. Teljesen más, mint ami Magyarországon van, Magyarország kontinentális jogrendszerbe van. Ahhoz, hogy egy angolszász mintát átlehessen ültetni Magyarországra teljes egészében, ahhoz a teljes magyar jogrendszert át kell alakítani. Helyesebben: az angolszászoknak ez a sajátos meghonosítása lenne szükséges Magyarországon, de ennek nincsenek jogtörténeti előzményei. Ez óriási anarchiát idézne elő, tehát nekünk inkább a kontinentális jogfejlődéshez kell kapcsolódnunk. De nem pragmatikus módon, hanem állandóan lefordítva a nyugat-európai megoldásokat magyar nyelvre, amiket az angolszász rendszerből át kell venni. A bírói függetlenség egy ilyen rendszer, annak a teljes garanciáit meg kell adni, akkor az ügyészség nyugodtan mehet a magyar kormány alá, ettől én nem tartok. Mondom még egyszer: külön kell választani a mostani Kormánnyal szembeni kritikát, meg azt, hogy milyen igazságügyi rendszer lenne kívánatos.

Ezek szerint, mivel az ügyészségi törvény megszavazásához kétharmados többség kellene, elképzelhető, hogy a FIDESZ támogatná a kormányt?

A mostani körülmények között semmiképpen nem. Akkor, ha a Kormány a bíróságról szóló törvényt is benyújtaná, és képes lenne a bírák függetlenségét csorbítatlanul helyreállítani, abban az esetben lehetne szó arról, hogy tárgyaljunk. De mostani körülmények között, habár elvileg egyetértünk a törekvés irányával, de nem fogjuk megszavazni, mert az egész rendszer bírói oldalán olyan hiányosságok vannak, ami miatt az ügyészi oldalon sem tudunk úgy eljárni, mint ahogy egyébként ami a mi részünkről ez következne.

Egy utolsó kérdést, ha megengedne frakcióvezető úr. Legyen kedves megmondani, hogy mit ért az alatt, hogy a bírói függetlenség jelenleg most nem biztosított?

Nem azt a kifejezést használnám, hogy nem biztosított, hanem hogy nem teljesen garantált. Tehát a bíróságokról szóló törvényre gondolok elsősorban. És az ön által is említett kérdésre, hogy ma úgy történik a megyei bírák vezetőinek a kinevezése, hogy közben a bírák véleménye ha akarom számít, ha akarom, nem számít az igazságügyi miniszter szempontjából. Tehát a megyei bírósági elnök kinevezésénél az igazságügyi miniszter jogkörét jelentősen le fogják szorítani.

Bár én egy utolsó kérdést mondtam, de még egy kérdés: eszembe jutott, ha megengedi, körülbelül mikor kerülhet sor az ön amerikai útjára?

Az útra szeptember vagy október hónapban kerül sor.


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS