Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 3. • Hetedhéthatár

Népszerű tudomány

Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 3.

Hadikrónikánk a második világháború Komárom-Esztergom megyében zajlott eseményeit veszi sorra. A harmadik rész az 1945. január 1. és január 14. közötti időszakot tekinti át.

 

III. A NÉMETEK HADVEZETÉSÉNEK ELSŐ ELLENCSAPÁSAINAK VISSZAVERÉSE KOMÁROM TERÜLETÉN (1945. I. 01- I. 14.)

1945. január 1. hétfő – Reggel: Tatatóváros és Dunaalmás között a 80. lövészhadosztály alegységei kisebb harcokat folytattak a németekkel.  Délelőtt Ácson Gille SS Obergruppenführer harcálláspontján a Konrád I. támadási tervet egyeztető megbeszélést tart Wöhler tábornok, a Déli hadseregcsoport parancsnoka. 19:30 – Rövid tüzérségi előkészítés után megindul a 3. SS és az 5. SS páncélos hadosztály részvételével a német ellentámadás. A szovjet csapatot a 31. gárda lövészhadtest 80. és 34. lövész és a 4. gárda lövészhadosztályok képviselik. A 80. gárda lövészhadosztály védelmének 1 km-es arcvonalán 10 golyószóró, 5 géppuska, 7 páncéltörő, 13 löveg és aknavető jutott. A németek a támadás sikeréért 775 repülőgépet vetettek be. Dunaalmástól nyugatra a 3. SS páncélos HDO áttöri a szovjet védelmet és megszállja Neszmélyt, majd előrenyomul Süttő irányában, és egyesülni akar az ott partra szálló csapatokkal. Bajt, Agostyánt és Szomódot elfoglalja az 5. SS páncélos HDO, melynek egyik része Tardos és Vértestolna irányában támad a Bocsájtó-völgy felé. 20:30 – Bánhidától északra és északnyugatra a németek elfoglalták a bányavidék falvait, majd Alsógallától északnyugatra, 500 méterre a szovjet csapatok ellenállásában elakadt.

1945. január 2. kedd – 02:30 – A németek egy gyalogoshadosztálya megkezdi az átkelést Süttő közelében, a Dunán, a 31. gárda lövész hadtest itt védelemben lévő 4. gárda lövészhadosztályának sávjában. A partra szállt német egységek elfoglalják Süttőt, Piszkét és Nyergesújfalut. Neszmély körzetéből a német páncélos csapatok tovább folytatják támadásukat. Áttörik a 80. gárda lövész HDO védelmét, és egyesül a partra szállt egységekkel. Előnyomulnak a Viscosa gyárig, s Tát irányába támadnak tovább. Bajót irányából a  31/4 gárda lövész HDO megállítja a német támadást. Az agostyáni-tarjáni úton folynak a legkeményebb harcok. A szovjet parancsnokság megállapítja, hogy a németek főcsapását Bicskénél kell visszaverni. A németek heves csaták után bevonulnak Tardosra. Egész napon át heves harcok a levegőben. Az 5. SS páncélos hadosztály Tatán lévő harcálláspontját bombázták a szovjetek. Este: A 31. gárda lövészhadosztályt a 93. lövészhadosztály erősíti meg. Tát-Sárisáp-Gyermely terepszakaszon a hadsereg védelmének peremvonalától 16-20 km-re tüzérségi és gyalogos egységekkel megerősített védőöv kiépítését kezdik meg.

1945. január 3. szerda – Reggel: Több mint 300 harckocsi és rohamlöveg bevetésével indítanak támadást a németek az újonnan kialakult védelmi vonal előterében. Vértestolnát állandóan rohamozzák a német páncélosok. Bajnáért a 3. SS páncélos HDO és a 4. lövész HDO vív nagy csatát. A németek elfoglalják Nagysápot. Nyergesújfalutól keletre sikertelenül támadják a Szarkás-hegyen körülzárt szovjet egységeket. Vértestolnát súlyos harcok árán kiürítik a szovjetek A fasiszták kijutnak az erdőkből és elfoglalják Héreget. Az 5. SS páncélos hadosztály tovább támad. Tarjánt nagy emberveszteségek árán szállja meg az ellenség. Altajev hadseregparancsnok beveti a tartalékot, ami 3 lövészhadosztályból, 1 gépesített dandár, 1 nehézharckocsi-ezred, 4 rohamlövegezred és 6 műszaki zászlóaljból áll. A németek megtorpannak és veszteségeket szenvednek.

1945. január 4. csütörtök – A német páncélosok Sárisáp, Máriahalma, Nagysáp vonaláig nyomulnak előre. Elfoglalják a szerda óta ostromlott Szarkás-hegyet. A 711. gyalogoshadosztály elfoglalja Dunaszentmiklóst és a Bajóttól délkeletre lévő útkereszteződést. Estére: Dorog, Mány, Bicske terepszakaszon a 16. harckocsi dandár és a 41. gárda lövészhadosztály ellenlökést hajt végre. S ezzel a szovjet csapatok fölénybe jutottak.

1945. január 5. péntek – Éjszaka: A bajnai-szomori út mentén heves harcokban a IV/3 SS páncélos HDO elfoglalja Szomort. Hajnalban: A 711. német gyalogoshadosztály egyik éke Esztergom-tábor, a másik éke Kesztölc, Csév felé nyomul előre. A 96. gyalogos hadosztály visszaszorítja a Tokodnál védekező szovjet egységeket és előrenyomul Dorog nyugati széléig.

1945. január 6. szombat –  Esztergomot elfoglalja a 711. gyalogos HDO. A Budapesten rekedt német-magyar csapatok felmentése, illetve a Konrád I. elnevezésű német ellentámadás végképp kudarcba fulladt. Tatára érkezett Wöhler hadseregcsoport-parancsnok, kíséretében Guderián, Gille tábornokok, s a nagy vérveszteségek okát kutatták.

1945. január 7. vasárnap, 23 óra – Pilisszentléleket a 711. gyalogos hadosztály balszárnya elfoglalja, a Konrád II. terv alapján. Létrehoznak egy ún. Breith hadtestcsoportot.

1945. január 8. hétfő – A Wiking és a Totenkopf hadosztály rohamai Bicske körzetében sorra elakadnak. A 3. páncélos hadosztály elfoglalja Sárkeresztest. A Konrád II terv is kudarcot vall.

1945. január 9. kedd – Gyarmat-pusztánál gyülekezik az 5. SS páncélos HDO egy harci csoportja, hogy aztán Esztergomba vonuljanak. Késő délután a német harccsoport Esztergomba ér.

1945. január 10. szerda, 01 óra – Megérkezik a német főhadiszállás parancsa: a támadást el kell halasztani. Megszületik a Konrád III. terv. A német-magyar csapatok betörnek Zámolyra, és elfoglalják. 20 óra 30 perc: Pilisszentléleknél támadásba kezdenek a német csapatok.

1945. január 11. csütörtök – Egész napon át támadásokkal igyekeztek újabb területeket elfoglalni a német csapatok. Éjszaka: Sikerült betörniük Pilisszentkeresztre.

1945. január 12. péntek – Hitler a IV. SS páncélos hadtest átcsoportosítását rendeli el. A németek támadását beszüntetik.

1945.január 13. szombat – Pilisszentkeresztet visszafoglalják a szovjet csapatok. Január 2-től 13-ig tartó harcokban több mint 70.000 ellenséges katona esett el vagy került fogságba. Ezenkívül 800 harckocsit, rohamlöveget és páncélkocsit, továbbá 280 repülőgépet semmisítettek meg vagy zsákmányoltak a szovjet csapatok.

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 3.”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés