Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 5. • Hetedhéthatár

Népszerű tudomány

Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 5.

Hadikrónikánk a második világháború Komárom-Esztergom megyében zajlott eseményeit veszi sorra. Az ötödik rész az 1945. február 17. és március 28. közötti időszakot tekinti át, valamint letölthető függelékben felsorolja a harcok befejezésének dátumait települések szerint.

 

V. A BÉCSI TÁMADÓ HADMŰVELET. A 2.  UKRÁN FRONT HARCAI. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TELJES FELSZABADÍTÁSA (1945. II. 17.-III. 28)

1945. február 17. szombat – Malinovszkij és Tolbuchin marsall kézhez kapja a Vörös Hadsereg vezérkari főnökének, Antonov hadseregtábornok direktiváját a németek dunántúli erőinek megsemmisítésére.

1945. február 27. kedd –  A 46. hadsereget és a 2. gárda gépesített hadtestet a 2. Ukrán Front alárendeltségébe irányítja át.

1945. március 9. péntek –  Malinovszkij marsall elhatározza Frontjának támadását, fő csapását a 46. hadsereggel méri.

1945. március 10-15. szombattól csütörtökig-  A 46. hadsereg az áttörési szakaszán csapásmérő csoportosítást hoz létre. A 10. gárda lövész-, és a 23. lövészhadtest alkotja Esztergomnál a hadsereg jobb szárnyát.

1945. március 16. péntek –  Este: A 46. hadsereg előrevetett zászlóaljai 1000 métert nyomulnak előre. Kőhányás-pusztán és a  Várgesztesen keresztül  vezető hegyi utakat az előrevetett zászlóaljak elfoglalták. A 92. német motoros dandár Környénél visszaveri a szovjet támadást.

1945. március 17. szombat – Megindul a 2. Ukrán Front támadása. Az áttörési szakasz 12 km, melynek 1 km-es arcvonalán a 7. lövészhadosztály, 14 harckocsi és rohamlöveg, valamint 142 löveg és aknavető vesz részt a támadásban. Az erőviszony ennek megfelelően élőerőkben 1,3:1 (lövegben és aknavetőben  4,4:1) harckocsiban és rohamlövegben 1,7:1 volt a szovjet csapatok javára. Az 52. lövészhadosztály felszabadítja Majk pusztát, Vértessomlót és elérik Oroszlány keleti részét. Felsőgallánál a németeknek fel kell adniuk az országutat és a vasúti kereszteződést. A németek csapatokat csoportosítanak át a szőnyi és almásfüzitői kőolajfinomító védelméért.

1945. március 18. vasárnap – Reggel: Pusztavámot elfoglalják, Bokodot elérik a szovjet csapatok.

9:30 -: A 46. hadsereg felszámolja a német hídfőt. Bekerítették, majd elfoglalták Bokodot. Felszabadítják Dadot. De a  támadás több eredményt is hozott. Pl. Kecskéd elfoglalása és Kömlőd megközelítése és visszaszerzése. Éjszaka a németek bombázzák a szovjet állásokat.

1945. március 19. hétfő  – 7 óra: A 2. gárda gépesített hadtest Dad körzetéből támadásba lendül.

11 óra: Elfoglalják Tatát, és Naszály, Dunaalmás felé támadnak. Délután: A Dunai Flottilla hadserege: 29 páncélos naszád, 7 torpedó naszád, 10 aknaszedő naszád, 1 önálló repülőszázad (78 vadászrepülőgéppel), a 83 tengerészgyalogos és  1 parti kísérő osztag. 20 óra: A hajók a feladatot végrehajtották. 21:00-21:30 – A légierő kötelékei bombázzák Esztergomot, Párkányt és Tátot.

21:45 – Az 5., 7., 111., 115., 131., 161., 232., 234., 242. számú páncélozott naszádok elindultak Tát irányába. 23:45 – A naszádok elérik az esztergomi-párkányi hídroncsot. A németek a 7. számú hajót súlyosan megsebesítik.

1945. március 20. kedd – Megkezdődik a partraszállás Táttól nyugatra. 3 óra 45 perc: Megkezdődik a német ellentámadás. 30 harckocsival és rohamlöveggel 10 alkalommal rohamozzák meg a deszantot.

Reggel: A 2/4. és 5. gárda gépesített dandár elfoglalja Naszályt. Erős tüzérségi és légielőkészítés után felszabadítják Bajt és Vértesszöllőst. De felszabadul Aka is.

1945. március 21. szerda –  Felszabadul Bánhida és Felsőgalla is. Dunaalmás és Dunaszentmiklós között a 2. gárda gépesített hadtest 1 dandára áttöri a német védelmet és eléri Neszmélyt. A hadtest másik csoportja elfoglalja Tardosbányát. De felszabadítják Tarjánt, majd Héreget is. Délután: A 2. gárda gépesített hadtest dandárjai elfoglalják a neszmélyi téglagyárat, Bikol- és Gombás-pusztákat, s az esti órákra elérik Süttő nyugati szélét. A front, a támadó 46. HDS jobbszárnyán felszabadul Esztergom. De a támadás nem ér véget. Felszabadul Gyermely, Epöl, Bajna és Sárisáp is. A szovjet 83. gyalogoshadosztályt bekerítették a táti hídfőnél. A 46. hadsereg jelentős német csapatokat kerít be és felmorzsolja. Ácsteszértől Csatkáig visszaszorítják a szovjetek a magyar alakulatokat. Kisbér-Csép körzetéből megindul a német ellentámadás. Este: A 18. gárda lövészhadtest arcvonalát 7 km-re nyomja vissza a német ellentámadás. Csép és Nagyigmánd között harcba veti a 46. HDS tartalékát, a 109. lövészhadosztályt. Ácsteszér és Hánta között sikeres támadásukkal az ott harcoló szovjetek áttörnek és megközelítik Rédét és Bakonybánkot. Ugyanakkor Kisbérnél visszaszorítják a szovjet csapatokat. Elkeseredett harcok dúlnak Almáspusztánál, és az Almásfüzitő-Dunaalmás közötti műúton is.

1945. március 22. csütörtök –  A szovjet hadvezetés más frontra helyezi át a 2. gépesített gárdahadtestet. Erős tüzérségi előkészítés után rohamra indul a 18. gárda és a 68. lövészhadtest. Az ütközetbe vetik a 23. harckocsi-hadtestet is. Csép, Ete, s Thaly pusztánál fokozatosan felmorzsolódnak a fasiszta erők. Ácsteszér és Bakonyszombathely körzetéből kiűzik a németeket.
Este: Ete, Csép és Szend térségében Jánosháza és Szarka pusztánál megállítják a német ellentámadást, s a szovjetek elérik Nagy-, és Kisigmánd keleti, Mocsa déli szélét. Süttő keleti kijáratáig, Bikol pusztáig, és a Kecskekő-hegyig nyomulnak előre a szovjetek, és ezzel felszabadul Bajót és Nagysáp. Szarkás pusztánál 5 német zászlóaljat kerítenek be.

1945. március 23. péntek –  A 10. gárda lövészhadtest eléri a táti hídfőnél bekerített 83. tengerészgyalogos dandárt. Felszabadítják Dunaalmást a 223. lövészhadosztály egységei. Megalakult legálisan a Kommunista Párt.

1945. március 24. szombat –  1 óra 45 perc: A Tokodnál körülzárt német erők néhány alegységének sikerült kitörniük. Reggel: Felszabadítják Csép községet. 11 óra: Guderián közli Wöhlerrel, hogy Magyarországot tartani kell a szén és üzemanyag miatt is.  14 óra: Kisigmándnál a német védelem áttörésére harcba vetik a 2. gárda gépesített hadtestet. Elfoglalják Mocsát.

1945. március 25. vasárnap –  Réde, Hánta, Kisbér, Ete, Csép, Nagyigmánd vonalában elkeseredett harcok folynak a német védelem áttörése érdekében. Bartusek pusztától északra, a vasút mentén és Almásfüzitőnél heves harcok dúlnak. Lábatlan és Süttő körül egyre kisebb területre szorítják a német egységeket. Süttőt délről már 2 km-re megközelítették a szovjet katonák.

1945. március 26. hétfő –  Éjjel: A szovjet csapatok Kerékteleki és Kisbér, Nagyigmánd között áttörik a német védelmet, s ezzel Győr megye területére szorítják vissza a fasisztákat.

1945. március 27. kedd – Reggelre a megye déli és nyugati része teljesen felszabadul. Délutánra Hitler megparancsolja, a komáromi hídfőt nem szabad feladni. A szovjetek elérik Komárom, Szőny és Almásfüzitő déli szélét. Komárom megye területén megtör a német ellenállás. 24 óra: A Dunai Flottilla 21 hajóját Dömöstől Neszmély körzetébe rendelik.

1945. március 28. szerda –  9 óra: A Dunai Flottilla eléri Neszmélyt. 12 óra: A Dunán átszállított 83. önálló tengerészgyalogos dandár támadásba lendül Radvány elfoglalására. 16 óra: A 83. tengerészgyalogos dandár Neszmélynél átkarolást hajt végre. Jelentős erőket megsemmisítenek. A szovjet csapatok elvágják a Komárom-Győr vasútvonalat. Felszabadul Komárom.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE EGÉSZ TERÜLETE FELSZABADULT!

 

FÜGGELÉK (betűrendes mutató)

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Komárom-Esztergom megye II. világháborús hadikrónikája – 5.”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés