Dr. Mayer József emlékezete • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Dr. Mayer József emlékezete

Ezzel a címmel jelent meg a Kisgrafika Barátok Köre (Budapest) meghatározó személyiségéről, a kiváló gyűjtőről összeállított forrásértékű kiadvány. A bevezetőben fia, dr. Mayer Ákos vázolja fel édesapja (1937-2014) életútját: a sárospataki diákéveket, élete végéig tartó kötődését a református kollégiumhoz s azt, hogy vasutas forgalmistaként hogyan küzdötte fel magát addig – miközben jelentős közlekedéstudományi szakirodalmi munkásságot végzett – hogy a MÁV Vezérigazgatóságának osztályvezetőjeként mehessen nyugdíjba.

Bagarus Zoltán grafikája Forrás: A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve 1959-2009

Bagarus Zoltán grafikája
Forrás: A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve 1959-2009

Ezt követően kisebb összeállítást olvashatunk dr. Mayer Józsefnek a Kisgrafika-ban megjelent írásaiból. Sokoldalú érdeklődését jelzi, hogy nagy figyelmet fordított grafikusművészetünk hagyományainak felidézésre. Így Gönczi Gebhard Tiborról, Gebhard Tiborról, Petry Béláról, Márton Lajosról olvashatunk emlékezéseket. Sokoldalú érdeklődését kiállítások megnyitói is jelzik (Katona Gábor gyűjteményéről, Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula, Ürmös Péter munkásságáról) valamint az erdélyi Imets Lászlóról írt méltatása.

Mindezeket a róla írt emlékezések egészítik ki. Palásthy Lajos az Egyesületben végzett munkáját értékeli, derűs, minden jóért lelkesülő személyiségét idézi meg.

Gyűjteményéből rendezett kiállítási megnyitójában Ürmös Péter sokoldalúan elemzi dr. Mayer József gyűjtői tevékenységét. Elsősorban a vasúttal kapcsolatos kisgrafikákat gyűjtötte, aminek eredményeként gyűjteménye a „vasúti technikatörténet krónikája” a kisgrafikában. Arra, hogy milyen pontos és lelkiismeretes gyűjtő volt ifj. Kékesi László (Kékesi László grafikusművész fia) vallomásos írása szól: Mayer Ákos elküldte neki a már részére megcímzett küldeményt, melyet édesapja hirtelen halála miatt már nem tudott postázni, ehhez kapcsolódik a vallomás.

Zórád Ernő grafikája Forrás: Kisgrafika 2015/1.

Zórád Ernő grafikája
Forrás: Kisgrafika 2015/1.

Befejezésül a Kisgrafikában megjelent írásainak bibliográfiáját szükség szerinti kiegészítésekkel, névmutatóval, valamint a dr. Mayer József részére készült, a folyóiratban közzétett ex libriseinek a jegyzékét – a művészek betűrendjében, azok legfontosabb adataival – olvashatjuk. Mindkettő Imolay Lenkey István tőle megszokott szakszerű összeállításában.

Ahhoz, hogy bensőséges, meghitt képet kapjon az olvasó dr. Mayer Józsefről, nagy mértékben hozzájárulnak a kiadványban közölt – többségében színes – illusztrációk, fényképek, a nevére készült ex librisek: Moskál Tibor, Csiby Mihály, Vecserka Zsolt, Gerard Gaudaen, Vincze László, Bagarus Zoltán, Hervai Katalin, Frey Antal, Bertha Zoltán, Kazinczy Gábor, Sólyom Sándor, Zórád Ernő, Domján József grafikái.

A címlapon Ürmös Péter portrémetszete (a háttérben vasút), a hátsó borítón Bíró Gáspár dr. Mayer Józsefről készített plakettjének fotója látható.

A borítón olvasható a kiadvány felcíme is: „Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesíthetetlen.” (Antoine Hamilton).

Nos, e kifogástalan tipográfiai műgonddal megszerkesztett kiadvány maradandóan hozzájárul ahhoz, hogy dr. Mayer József szeretetre méltó személyisége, kisgrafikai vonatkozású életműve ne vesszen el, hanem köztünk maradjon. (Szerkesztette: dr. Mayer Ákos és Imolay dr. Lenkey István. Tervezte Imolay dr. Lenkey István. Technikai munkatárs Csomborné Predács Katalin. Budapest – Mohács, 2015. 44 lap)

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS