Dr. Arató Antal, Author at Hetedhéthatár
Szerzői archívum

Dr. Arató Antal

Dr. Arató Antal írásai: 12

Szuhay Mátyás – Tompa Mihály elbeszélő költeménye bibliofil könyvecskékben

Imolay Lenkey István által írt, szerkesztett kiadványokról számos ismertetés, méltatás jelent már meg a Hetedhéthatár virtuális hasábjain. Olvasóink előtt az is köztudott, hogy az elmúlt években – szűkebb pátriájához, az egykori Gömör vármegyéhez is kötődve több kiadványban népszerűsítette a jeles papköltő, Tompa Mihály munkásságát.

Két könyv Tompa Mihály születésének 200. évfordulójára

Imolay Lenkey István által szerkesztett művészet és irodalom népszerűsítő kiadványokról, bibliográfiákról már több alkalommal beszámoltunk korábbi lapszámainkban. Szisztematikusan épülő, gazdagodó életművében eddig is kiemelkedő szerepet kapott Tompa Mihály munkásságának kutatása, méltatása.

Számadás

Imolay dr. Lenkey Istvánt aligha kell lapunk olvasóinak bemutatni, Munkásságát részletesen méltattuk 70. születésnapja alkalmából (Kisgrafika 2014/4.sz,), ám a róla készült személyi bibliográfia teljességre törekvően mutatja be azt. A 75. születésnapjára készült kiadvány afféle – eléggé nem meg becsülhető – családi vállalkozásként „az éves tagolásban kapott adatokat kiegészítve, pontosítva tematikusan szerkesztette” dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára, Siposné Lenkey Klára és Lenkey István.

D. Kovács Éva: Kései nyár

A mohácson megjelenő HegyiBeszédesek Baráti Társaságának füzetei sorozat olvasói már megszokhatták, hogy e sorozatban olykor kevésbé ismert, ám méltatásra, nagyobb nyilvánosságra méltó írókkal, képzőművészekkel ismerkedhetnek meg. Ezúttal D. Kovács Éva (1933-2002) verseivel, grafikáival, amelyeket a kötet szerkesztője, tervezője, Imolay dr. Lenkey István tett közzé a tulajdonában lévő kéziratok és rajzok közül válogatva.

Dr. Mayer József emlékezete

Ezzel a címmel jelent meg a Kisgrafika Barátok Köre (Budapest) meghatározó személyiségéről, a kiváló gyűjtőről összeállított forrásértékű kiadvány. A bevezetőben fia, dr. Mayer Ákos vázolja fel édesapja (1937-2014) életútját: a sárospataki diákéveket, élete végéig tartó kötődését a református kollégiumhoz s azt, hogy vasutas forgalmistaként hogyan küzdötte fel magát addig – miközben jelentős közlekedéstudományi szakirodalmi munkásságot végzett – hogy a MÁV Vezérigazgatóságának osztályvezetőjeként mehessen nyugdíjba.

Tompa Mihály virágregék Repity Aranka akvarelljeivel

Imolay Lenkey István Gömörhöz való kötődését nemcsak a tájegység költőjét, Tompa Mihályt ábrázoló, nevére készült ex libriseknek sokasága, hanem a gyűjteményéből szervezett gömöri kisgrafikai kiállítások – melynek anyagát a putnoki Holló László Galériának adományozta – jelzi. Hanem az is, hogy a költő emlékét a mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társaságában is ébren tartja és a kiadványaik sorában már két kisebb kiadványt is közreadott a Társaság tagjainak közreműködésével: Az én Tompa Mihályom (2007) és Tompa Mihály tizenöt verse (2012) címmel.

Imolay Dr. Lenkey István Dr. Semsey Andorról

A Mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társaságának sorozatában napvilágot látó újabb füzetében dr. Lenkey István ismét a kisgrafika, az ex libris világába kalauzol. A grafika bűvöletében. Dr. Semsey Andor ébresztése című opusa a Józsefvárosi Galériában tavaly el hangzott előadásának szerkesztett szövege.

Imolay Lenkey István újabb repertóriuma – Kisgrafika 1937-1944

A kiadvány bevezetőjében a Szerző elsőként a könyvjegy (ex libris) – mint sajátos grafikai műfaj – elterjedésének történetéről, a hazai gyűjtők körének kialakulásáról és az első hazai ex libris kiállításokról (1903, 1913) ír. Az első jelentősebb szervezet, amely a gyűjtőéletet fellendítette a Siklóssy László által életre hívott SZENT GYÖRGY CÉH volt. Folyóiratuk, A GYŰJTŐ 1913-ban megjelent reprezentatív különszáma gazdag áttekintést nyújt a régi s a korabeli ex libris-művészetről.

Bibliográfia Szarvas István lapunkban megjelent írásairól

Szarvas Istvánt aligha kell bemutatni olvasóinknak. Legfeljebb annyit érdemes felidézni, hogy egy fővárosi sajttájékoztatón 1997-ben találkozott főszerkesztőnkkel, L. Csépányi Katalinnal, aki felkérte, hogy legyen lapunk budapesti tudósítója, főmunkatársa.

Két újabb mohácsi kiadvány

A HegyiBeszédesek Baráti Társasága rendületlen és lelkesült kiadói tevékenységét jelzi két újabb kiadványuk. A sorozat 16. köteteként Tompa Mihály tizenöt versét adták közre Imolay Lenkey István szerkesztésével és bevezetőjével a költő születésének 195. évfordulójára. A verseket a Társaság tagjai válogatták, ami – a gazdag életművet tekintve – nem kis feladatot jelenthetett, tekintettel arra is, hogy a sorozatban már korábban megjelentettek egy kisebb összeállítást a költőtől (Imolay Lenkey István: Az én Tompa Mihályom).

Pinacotheca Gömöriensis – Gömörországi arcképcsarnok

Ezzel a címmel jelent meg a HegyiBeszédesek Baráti Társaságának füzetei – olvasóink körében már jól ismert – sorozat immár 15. kötete, amely Repity Aranka portré rajzait tartalmazza. Imolay Lenkey István (e kiadvány írója, szerkesztője és tervezője) a bevezetőben áttekinti a történelmi Gömör vármegye területének, megyeszékhelyeinek változásait, kulturális örökségét. Ez utóbbit elevenítik fel a portrék.

Imolay Lenkey István: Rónaky Edit és a Hetedhéthatár – Bibliográfia

A szerző már több írásában foglalkozott Rónaky Edit, a sokoldalú pedagógus, szakíró munkásságával. Ám minden – tegyük hozzá elfogulatlan – méltatásnak az alapja (s nem egyszer többet is ér vagy túllép azon), a méltatott személy publikációinak, pontos, tárgyszerű feltárása. A személyi bibliográfiákat tanulmányozva az olvasó ugyanis maga alakíthat ki egy képet a bibliográfiában feldolgozott személyről. Nos, erre vállalkozott s erre készteti az érdeklődőket Imolay Lenkey István összeállítása is.Archívum

Hozzászólások

DISQUS