Imolay Dr. Lenkey István Dr. Semsey Andorról • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Imolay Dr. Lenkey István Dr. Semsey Andorról

A Mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társaságának sorozatában napvilágot látó újabb füzetében dr. Lenkey István ismét a kisgrafika, az ex libris világába kalauzol. A grafika bűvöletében. Dr. Semsey Andor ébresztése című opusa a Józsefvárosi Galériában tavaly el hangzott előadásának szerkesztett szövege. (Korábban e sorozatban megjelent már egy füzet, amely Semsey dr. temetésén a szerzőnek elmondott igehirdetését és König Róbert gyászbeszédét tartalmazza. Ez az újabb kiadvány méltó folytatása ennek.)

Bevezetésében a szerző arról számol be, hogy – debreceni éveiben – hogyan ismerkedett meg az ex librissel, az ezt művelő művészekkel és dr. Semsey Andorral.

Dr. Semsey Andor

Dr. Semsey Andor

Semsey dr. művészetek iránti vonzódását mi sem bizonyítja jobban, hogy diplomás jogászként elvégezte a művészettörténet szakot, ám újabb doktorátust ebből már az 1948-at követő politikai fordulat miatt nem tudott szerezni. Sőt, állásából is elbocsátották, ezért elvégzett egy felsőfokú technikumot, azt kamatoztatva vonult nyugdíjba. A disszertációjához készülve számos grafikusművésszel ismerkedett meg, így Varga Nándor Lajossal, a Képzőművészeti Főiskola egykori grafikai tanszékvezetőjével, akit 1948-ban szintén méltatlanul elbocsátottak. Az ő szabadiskolájában újabb ismeretségekre tett szert, s elsajátította e sokszorosító grafikai eljárásokat. Innen már egyenes út vezetett a gyűjtőket és művészeket egyaránt összefogó Kisgrafika Barátok Körébe. Az egyik legismertebb ex libris-művész, Fery Antal külflöldi levelezéseit intézte, így tovább bővült nemzetközi ismeretsége. Számos idegen nyelven beszélt, az is hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi Ex Libris Kongresszusokon olyan népszerűségre tett szert, hogy a nemzetközi szövetség elnökévé választották. Hazai ás nemzetközi munkássága tovább bővült. (Munkásságának bibliográfiáját Lenkey dr. állította össze és 1986-ban meg is jelent.)

Gyűjteménye meghaladja a húszezer darabot, köztük számos olyan régi ex libris (vagy annak leírása), amely nem szerepelt addig a szakirodalomban. – A két nemzet (lengyel és magyar) összetartozását is jelezve, különösen közel állt hozzá a lengyel kisgrafika, gyűjteményében mintegy 3000 darab található.

Amikor a szerző felidézte dr. Semsey Andor életét, munkásságát, nyílt szívű, mindig segítőkész, minden jóért lelkesülő, fáradhatatlan személyiségét, nemcsak az ex libris-gyüjtők részére nyújt példát adó megemlékezést.

Az olvasó – nem akarok, de kénytelen vagyok, egy újabb már túl sokat használt kifejezéssel élni – a kiadványban egy olyan személyiséggel ismerkedhet meg, akinek sikerült egy olyan polgári életformát – műveltséget, alkotómunkát – megszerezne, megvalósítania, amely mindenki számára követendő lehet a közösségi érdekű önmegvalósításra is.

A kiadványban – elsőnek, beköszöntőként – dr. Semsey Andorról készült festmény reprodukciója látható, majd dr. Semsey saját magának és feleségének készített fametszetű ex librisek, s a szövegben említett művészek portréi, kisgrafikái és dr. Semsey nevére készült egyéb lapok sorakoznak.

Az illusztrációkat Semsey Ágnes válogatta, technikai munkatárs Csomborné Predács Katalin.
Kiváncsian várjuk a sorozatnak – ha éppen nem is jubileumi – következő, 20. számát.

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS