Katiny • Hetedhéthatár

Népszerű tudomány

Katiny

 

Tekintsük át az események láncolatát, hogy valamelyest tisztán láthassuk a történteket. Az 1939. augusztus 23-ai szovjet-német megnemtámadási szerződés után Hitler biztosítottnak látta a szeptember 1-jei támadást Lengyelországgal szemben. Ezzel megindult a II. világháború. Egyidejűleg támadott északon Danzignál és a német-lengyel határ teljes hosszában. Szeptember 17-én a szovjet agresszor hadüzenet nélkül betört a keleti területekre. Varsó eleste után (szeptember 27.) másnap megkötötték a német-szovjet barátsági szerződést. Ennek titkos záradékában szerepelt a két diktatúra egyezsége a térség kisebb államainak felosztásáról.

Lengyelország 40%-át a német, 60%-át a szovjet csapatok rohanták le. Ezután következett a világ egyik leggyalázatosabb sorozata (mennyi volt belőle az idők során, te jó Isten!), ami a katinyi vérengzés címmel vonult be a történelembe. A tömeggyilkosságot 1940. március 5-én döntötte el az SZK(b)P Politikai Bizottsága (a jegyzéket aláírta: Sztálin, Vorosilov, Molotov, Mikoján, Kalinyin és Kaganovics elvtárs), és az államvédelem (akkor NKVD) pribékjei hajtották végre. Némely történészek az áldozatok számát 25 ezerre becsülik. Nehéz a számot pontosabbá tenni, mert a kivégzések is több helyszínen folytak: Szmolenszk, Katiny, Kiev, Minszk, Kalinyin (Tver) melletti Mednojén, Kozelszk, Harkovban, Pjatyihatkán, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 25 ezer lengyel tiszt, főtiszt, tartalékos tiszt, az értelmiségi elit nagy része (tudósok, művé­szek, tanárok, papok, jogászok és mások). Két magyar áldo­zatról is tudunk: Korompay Emánuel Aladár tartalékos százados, a Varsói Egyetem magyar lektora, és Oskar Rudolf Kuehnel magyar származású lengyel tüzértiszt.

Az áldozatok emlékének Budapesten a III. kerületben a katinyi mártírok parkjában 2011. április 8-án emlékművet avattak.

Az égbekiáltó gaztettük miatt egyetlenegy gonosztevőnek egyetlenegy hajszála sem görbült. Kivéve Sztálint: a kivégzé­seket elrendelő aláírás 13. évfordulóján, 1953. március 5-én halt meg 5 napi haláltusa után, szörnyű kínok között. (Isten nem bottal ver.)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Katiny”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés