In Memoriam Dr. Lenkey István • Hetedhéthatár

Asztaltársaság

In Memoriam Dr. Lenkey István

2019. május elsején Debrecenben elhunyt Imolay dr. Lenkey István művészettörténész, író, könyvtáros, kiadványtervező, tudós bibliográfus, tipográfus.

Gömör jeles szülöttje, alsószuhai nemesi család sarja 1941.október 31-én született Miskolcon. Általános iskolai tanulmányait Putnokon folytatta, a középiskolaiakat Ózdon és Mezőkövesden végezte. Középiskolai tanulmányai végeztével különböző munkahelyeken dolgozott raktárosként, illetve bérszámfejtőként. 1960-65 között a Debreceni Református Theologiai Akadémián folytatott tanulmányait az I. lelkészképesítő vizsgával zárta sikeresen. 1965. október 1-jétől segédlelkész a debreceni Nagytemplom keleti egyházközségében. 1965. november 11-én házasságot kötött Semsey Klára tanársegéddel, aki a későbbiekben a magyarországi protestáns egyházak első professzorasszonya lett. Két gyermekük született, Klára és István. 1966. október 1-től a debreceni kistemplom egyházközségbe helyezték. 1970 júliusától a Debreceni Egyházmegye esperesi hivatalának irodavezetője volt. 1972. szeptember 1-től a Debreceni Református Kollégium igazgatójának irodavezetője.1974 és 1977 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakán folytatott tanulmányokat. 1977 szeptemberében a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára folyóirattárának vezetőjévé nevezték ki, közben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar és történelem szakon tanulmányokat folytatott. 1980 és 2015 között az országos Kisgrafika Barátok Köre intézőbizottságának tagja. Az 1980-as évek közepén aktívan bekapcsolódott a dr. Ujváry Zoltán egyetemi tanár vezette Gömör-kutatásba. 1981 tavaszán a Debreceni Református Theologiai Akadémia szakkönyvtárának vezetésére kapott megbízást. 1981 szeptemberétől 1982 júliusáig a bázeli egyetem ösztöndíjasaként teológiai, művészettörténeti tanulmányokat folytatott.1984 februárjában a Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstörténeti Tanszékén summa cum laude minősítéssel doktorrá avatták. Közben tanított a Református Gimnáziumban könyvtárismeretet, a Theologiai Akadémián bibliaismeretet és újszövetségi kortörténetet.1985 augusztusában megbízták a Református Gimnázium fiú internátusának igazgatásával.1986 augusztus 1-vel világi pályára ment, korrektor, majd a kéziszedő-terem csoportvezetője lett egy nyomdában, ez idő alatt kéziszedésből szakmunkás bizonyítványt szerzett. 1988 és 1990 között az Iparművészeti Főiskola és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében elvégezte a könyv- és kiadványszerkesztő, tervező szakot. 1990-től a budapesti székhelyű Mécs László Lap- és Könyvkiadó tervező szerkesztője volt,s közben a kiadó oberwarti nyomdai kapcsolatánál felügyelte a kiadványok munkálatait.

1992-től Mohácson telepedett le és bekapcsolódott a mohácsi, a pécsi, a bólyi irodalmi és kulturális életbe, több kisebb-nagyobb lap, folyóirat munkatársa lett, a Mohácsi Hírlap kulturális rovatvezetője. 1997-ben Tardos Máriával megjelentetik a várost bemutató hiánypótló Mohácsi séták című könyvet. 2000-től a pécsi Hetedhéthatár című kulturális magazinnak és a Sétatér című transzkulturális folyóiratnak a munkatársa. 2004-ben hívta életre a HegyiBeszédesek Baráti Társaságát a mohácsi Szőlőhegyen, működésük során mintegy negyedszáz kiadványt jelentettek meg. Az Apáczai-díjas pedagógus Rónaky Edittel való több évi együttműködésük pezsdítő hatással volt Mohács kulturális és művészeti életére.

Lenkey István 2002-ben a Sárospataki Református Kollégium Gyűjteményeinek ajándékozta ex libris és kisgrafika gyűjteményének tízezer darabot meghaladó törzsállományát a hozzátartozó több folyóméternyi szakirodalommal, katalógus gyűjteménnyel együtt. A putnoki Holló László Galériának 2008-ban 54 tabló 393 magyar művészek készítette, 2010-ben 880 külföldi művész által alkotott ex libris és kisgrafikát, 2011-ben képző- és iparművészeti gyűjteményéből 276 db-ot adományozott. 2012-ben Repity Aranka mohácsi képzőművésszel 12 gömöri híres személy portréját készítette el „Pinacotheca Gömöriensis” címmel, amely a putnoki Gömöri Múzeum gyűjteményét gazdagítja. 2015-ben közreműködésével és szerkesztésében megjelent Tompa Mihály Virágregék című kötet Repity Aranka 38 akvarelljével, melyek eredetijét szintén a putnoki galériának adományozta.Életének utolsó hét-nyolc évét Tompa Mihály életének és munkásságának kutatására, műveinek megismertetésére fordította. Ennek eredményeként jelent meg a lelkész költő születésének 200. évfordulójára „Ősszel születtem én: tavasz leend, mikor rám esteledik…” címmel Lenkey fő műve, az eddigi legteljesebb Tompa bibliográfia. „Fiaim, csak énekeljetek” címmel megjelentette saját szerkesztésben és kiadásban Tompa Mihály válogatott verseinek kötetét, valamint mini könyv alakban kiadta a 19. századi lelkész-költő művei közül a számára legkedvesebb elbeszélő költeményét, a Szuhay Mátyás címűt.

A Tompa Mihály Emlékbizottság – melynek tagja volt – megalakulásának 50. évfordulóján 2009-ben munkásságát Tompa Mihály-emlékplakett adományozásával ismerték el. A putnoki Holló László Galéria megnyitásának 15. évfordulóján a dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus által alapított „Pro Gömör – Gömörért” díjat vehette át. 2011-ben nagylelkű adományait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok igazgatósága Hermann Ottó-díjjal ismerte el. 2016. október 20-án Putnok város polgármestere dicsérő oklevéllel tüntette ki, 2018. augusztus 20-án a Mohács Város Tisztelete jeléül kitüntetést vette át a Duna parti város képviselőtestületétől.

Imolay dr. Lenkey István munkássága mások javára hasznosítható ismeretanyagot nyújt; ahol megjelenik közösséget teremt, alkotásra inspiráló a környezete tagjai számára. 2016-ban, 75. születésnapjára felesége és gyermekei „Számadás” címmel munkásságáról összeállított bibliográfiával köszöntötték. Ebben felesége dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára így írt róla:„Közösségteremtő és alakító munkája egész életét jellemezte.”… „Fáradhatatlan a munkában, aktivitása környezetének tagjait is arra indítja. Jóllehet a munka nagy részét magára vállalja, azonban igyekszik azt a kört, amelyben munkálkodik jó szervezéssel aktivizálni.” Ez így történt Mohácson is. Emlékét megőrizzük.

Imolay dr. Lenkey István hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 17-én 14 órától lesz a Debrecen-Széchenyi kerti református templomban.

 

 

A nekrológ alapvető forrása: Zsuponyóné Ujváry Mária: Közösséget teremt mások javára: Imolay dr. Lenkey István – Bibliográfia a 200 éve született Tompa Mihály életéről és munkásságáról 299-300 old. – Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Gömörszőlős-Putnok 2017


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS