„Az én könyvtáram”: kisfilmek népszerűsítik a könyvtárakat • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

„Az én könyvtáram”: kisfilmek népszerűsítik a könyvtárakat

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című program országos hatókörű könyvtári projektjeként valósul meg a magyarországi múzeumi és könyvtári hálózat intézményeinek aktív bevonásával „Az én könyvtáram” című projekt, amely a hazai könyvtárak szakmai fejlesztését segíti.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei könyvtár − köztük a pécsi Csorba Győző Könyvtár, mint Baranya megye megyei hatókörű városi könyvtára −, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a könyvtárszakmai szervezetek bevonásával fejleszti az országos könyvtári rendszert. A projekt keretében olyan könyvtári szolgáltatásokat vezetnek be, amelyek növelik a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, segítik a kompetencia- és készségfejlesztő tanulást, továbbá kialakítanak egy negyven főből álló országos szaktanácsadói hálózatot.

A program fejlesztési irányai között megjelenik az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A program keretében a kulturális területen hiánypótló alapkutatásokat és igényfelméréseket is végeznek. Szakmai műhelyek segítségével új módszertan- és mintaprogramcsomagokat dolgoznak ki, a legjobb gyakorlatok integrálásával pedig 90 mintaprogram kialakítását tűzték ki célul. A projektben kiemelt szempont a hátrányos helyzetűek bevonása. További kiemelt cél a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása. Külön e célcsoportokra fókuszáló felzárkóztató, hátránykompenzáló, tehetséggondozó projektek is készülnek. A fejlesztés része egy képzéssorozat, melynek célja a könyvtáros szakma megújulása, a könyvtárosok ismereteinek bővítése és korszerűsítése. A szakmai információcserét nyolcvan különböző, több célt szolgáló rendezvény is segíti. A projektidőszak végére egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát.

A projekt keretében a napokban kezdődött el a nagyszabású, országos könyvtár- és olvasás-népszerűsítő kampány, melynek keretében kisfilmek hívják fel a figyelmet a könyvtárakra, mint minden generáció számára hasznos közösségi terekre, valamint az olvasás fontosságára, hasznosságára.

A kisfilmek az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg:
A jövő a könyvtárban kezdődik
A könyvtár, ami összeköt
Ahány könyv, annyi élmény
A te programod

 

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS