Káplár László Jó Ember Díj – első átadás: 1-2. • Hetedhéthatár

Napi aktuál

Káplár László Jó Ember Díj – első átadás: 1-2.

1.

Dr. Rideg Lászlóné átveszi a díjat

Idén adta át először a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány a Jó Ember Díjat. Az öttagú kuratórium – Dankházi Lajos (elnök, Budapest), Králik Ivánné (Pécs), Kurucz Gyula (Pécs), L. Csépányi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen) – úgy döntött, hogy az induló évben két díj kerüljön kiosztásra. A díjátadási ünnepség a Pécsváradi Várban volt, az István király szálloda lovagtermében, április 29-én.

Jelöltek:
† Káplár László – posztumusz, a díj névadója
Dobos László, Pécs – Dobos László, 74 éves. Képes szeretni a legmegátalkodottabb embertársát is. A Zeneiskola igazgatója volt. A Pécsi Kamarakórusnak Tillai Auréllal együtt alapítója volt. Jelenleg tanít a Hittudományi Főiskolán, vezeti a Pius templom énekkarát, felnőtteknek hittant tanít a Pius templomban immár 8 éve. Szívvel, egyszerűen, önzetlenül, csendben teszi a dolgát: szolgál.

Töttös Sándor és Dankházi Lajos

Varga Ferenc, Pécs – Erdélyi gyerekek és felnőttek támogatója évtizedek óta. Nyári táborokat szervez erdélyi gyermekeknek, az ellátásukról maga gondoskodik, összefogja a határon túli magyar nyelven megjelenő gyermeklapokat. Amikor kell, mindig segíti a nehéz helyzetbe került erdélyieket, Magyarországon és Erdélyben egyaránt.
Farkas Tamás, Pécs – A Misina Egyesület létrehozásával nagyon sokat tett a környezeti nevelés érdekében. Fiatalok százai járnak rendszeresen a Misina Egyesület által működtetett állattelepre, ahol megismerkedhetnek a különböző állatokkal, és aki akar, dolgozhat is.
Töttös Sándor, Zengővárkony – A zengővárkonyi népitáncegyüttest vezette több évtizeden át. Nemzedékek nőttek fel a keze alatt – nemcsak a táncot, hanem a hagyományokat szerettette meg a fiatalsággal. Önként vállalt feladatát önzetlenül, anyagi haszon nélkül végezte, sőt ő áldozott pénzt és fáradságot arra, hogy a táncegyüttesnek legyen miben fellépnie.
Dr. Rideg Lászlóné, Pécs – Sok ezer idős ember ellátásának megkönnyítésében működik közre, konkrétan a Szociális Háló Egyesület létrehozása is őhozzá kötődik (1995), továbbá Baranyában ő hozta létre a hospice szolgálatot, rákosok és haldoklók megsegítésére 1999-ben. Nagyfokú önzetlenség jellemzi. Megszállott. Nemrég lett nyugdíjas (korábban a Pécsi Idegsebészet főápolója volt).
Tóth K. Sándor, Vajszló-Pécs – A vajszlói körzet lelkésze volt, 83 éves. Pécsre költözése után létrehozta az Ormánság Klubot, összefogja az elszármazott ormánságiakat. Mindenki szereti, tiszteli, aki ismeri. Önzetlenségével, szerénységével, segítőkészségével érte el ezt.

2006. évi díjazottak:

Jó Ember Díj: Káplár László posztumusz
Jó Ember Díj: Dr. Rideg Lászlóné – a kulturált életminőségért kifejtett tevékenységéért Judit Hagner alkotását vehette át
Jelöltként a 3. helyen végzett Töttös Sándor Bálint Ferenc kisgrafikáját kapta ajándékul

Dr. Rideg Lászlóné Irma

Dr. Rideg Lászlóné

Debrecenben született, érettségi után a debreceni egészségügyi szakiskolában végzett. Mindhárom lánytestvére az egészségügyben tanult és dolgozik. Kötelező gyakorlatra került Pécsre, rögtön a mélyvízbe: az akkut ambulanciára a 400 ágyasra, egy perc megállás nélkül dolgoztak, nem nézték az órát, hogy lejárt a munkaidő, soha nem volt téma, hogy mennyit fizetnek ezért, vagy mennyi a túlóra. Az ortopédiai műtőbe került, ahol hasonló volt a munkamorál és a leterheltség, mint az ambulancián. Ezt követte a járóbetegellátás, a Lánc utcai rendelőintézet főnővéreként, 1991-ben az egészségügyi szakiskolába ment oktatni, majd 1994-től az idegsebészeti klinika ápolásvezető főnővére lett, 2004-ig, nyugdíjba meneteléig.
1995-ben egy szakdolgozói kongresszust rendeztek, 1200 fő részvételével a POTE-n. Akkor tudatosult az ápolásvezetőkben, hogy mennyi probléma van az ellátásban: a kórházból kikerült beteg nem tud diétázni, nem tudja az eszközöket használni, nem tudja kiváltani, a család nem tudja ápolni – vagyis az egészségügyi ellátás és a szociális ellátás között van egy nagy űr, s azóta, ahogy ő fogalmaz: határtalan idealizmusukkal segítenek a hiányzó láncszemben, a kórházi ellátás és az otthon között.
1995-ben hozta létre többedmagával a Szociális Háló Egyesületet, azóta a munkájával párhuzamosan ez tette ki életét, a család mellett. Kiépítették a házi gondozó szolgálatot, évente 4000 szakápolási viziten 3-400 beteg ellátása. Beindították az ápolási intézetet először Pécsett, jelenleg ez Sellyén működik. Magyarországon az egyetlen szakápolói intézet, amely mögött nincs intézmény, egyház, csak egy egyesület.
A tevékenység folyamatosan bővült. Az ápolás, a házi gondozás mellett hospice szolgálatot működtetnek, kölcsönzést végeznek. A hospice szolgálat: segítség az ápolásban, a halálra felkészítésben, a súlyos, gyógyíthatatlan, daganatos betegek és családjuk lelki megerősítésében. A kölcsönzés: külföldi adományokból – kórházi ágyak, szobavécék, kádliftek, betegtolókocsi, járókeret stb. – ingyenes használatba adása a rászorulóknak. Nemcsak időseket látnak el, hanem fiatal baleseteseket, betegeket is. A képzések a házi ápolásra, a hospice szellemiségre, a szeretetteljes gondoskodásra irányulnak.
Mindezek alapján döntött úgy a kuratórium, hogy dr. Rideg Lászlóné Irma méltó a Káplár Lászó Jó Ember Díj elnyerésére.

*

A díjátadást követően a résztvevők többsége a Zengőn emlékezett Káplár Lászlóra, a teljes pompájában virító bánáti bazsarózsák társaságában.

2.

A díjátadási ünnepség a Pécsváradi Várban volt, az István király szálloda lovagtermében, április 29-én. A jelöltekről, valamint az első Káplár László Jó Ember Díjasról, dr. Rideg Lászlónéról, Irmáról a júniusi számunkban írtunk. Most az ünnepség körülményeiről, továbbá a bánáti bazsarózsáknál tett látogatásról szólunk.

Kurucz Gyula, Bogádi Kis György, Bandi András és S. Bálint Mária

Az István király Hotelben zajlott a díjátadás, köszönhetően Hamar Endrének, aki a rendelkezésünkre bocsátotta a lovagtermet. Az ünnepségen S. Bálint Mária – a pécsi Babits Gimnázium tanára – szavalt és énekelt, a koccintáshoz a villányi Szársomlyó Kft. – Czigler János – adta a bort, a süteményt pedig Fratanoló János biztosította. A mintegy egyórás díjátadási ceremónia után indultunk a Zengőre, ahol a virító bánáti bazsarózsák társaságában töltöttünk jó pár órát. A hegyen S. Bálint Mária kezdeményezésére dalra fakadt a társaság – zengett tőlünk a Zengő. Gyönyörű volt az idő, fogyott a zsíros kenyér, a bor, az üdítő, a sütemény.

Káplár László életében a bánáti bazsarózsa fontos szerepet játszott: családjával minden év áprilisában elmentek a Zengőre, tiszteletüket tették a pompázó bánáti bazsarózsáknál. Ezért választotta a kuratórium a díjátadás időpontjának a bánáti bazsarózsa virágzásának idejét.
A várban, aztán a hegyen méltó körülmények között ünnepeltünk, emlékezve a Jó Ember Díj névadójára, Káplár László feledhetetlen személyére. Szülei, felesége, gyermekei, barátai – mind éreztük, hogy itt van velünk ő is, valamint mindazok, akik éppen külföldön vagy az ország más részén tartózkodtak – barátok, kollégák, volt osztálytársak -, és emiatt nem lehettek jelen. De lélekben mind a Zengőn voltak április 29-én. Feledhetetlenül szép nap volt.

Az alapítvány honlapja: www.hetedhethatar.hu/kaplar. Az alapítvány számlaszáma: 50800104-11096568 (kérésre csekket küldünk).

*

A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány eddigi támogatói:

Philotherm Kft., Krakker Dezső, Budapest
BIOKOM Kft., Kiss Tibor, Pécs
Dr. Kiss Endre, Pécs
Szabados Géza, Budapest
Tasnádi Péter, Pécs
Leitol Csaba, Pécs
Bokor Béla, Pécs
Leidecker Lajos, Kozármisleny
Judit Hagner, Németország, Wetzlar
Sóvári Gizella, Budapest
Fratanoló János, Pécs
Szársomlyó Kft., Villány
Balogh Imre, Pécs
Dr. Németh Judit, Nagyatád
Belénessy Csaba, Pécs
Nőt Béla és Ilona, Pécs
Králik Iván és Králik Ivánné, Pécs
István király Hotel, Pécsvárad
Antenna Hungária, Budapest
Weinreich László, Pécs
Komlós Attila, Pécs


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS