Kardhordó Kálmán | Bélyegvilág – 100 éves a Cserkészmozgalom

Kultúra, művészet

Bélyegvilág – 100 éves a Cserkészmozgalom

Földünk 216 országában tevékenységet folytató cserkészmozgalom 100 éves és alapítója, Lord Robert Baden-Powell születésének 150. évfordulóját köszöntötte a Magyar Posta „100 éves a cserkészmozgalom” elnevezésű bélyegblokkal 2007. május 9-én. E kiadvány egyúttal az idei Európa-bélyeg; a PostEurop tagországok mindegyikében jelenik meg a cserkészmozgalmat témájául választott bélyeg.
A 38 milliót felülmúló cserkészeket a mozgalomnak még 1908-ban Baden-Powell által lefektetett alapelvei fűzik egybe. E helyütt nem célunk, feladatunk a cserkészet történetének, alapelveinek, szervezeti felépítésének, jellegzetességeinek taglalása, csupán a magyarországi cserkészetnek a világszervezethez kapcsolódását vázolnánk a filatélia tükrében. Hazánkban már 1910-ben vannak cserkészek, s 1912-ben megalakult a Magyar Cserkészszövetség. A későbbiekben élén olyan kiválóságot találunk, mint gr. Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök, aki főcserkészként büszkén viselte a cserkészek khakiszínű egyenruháját: inget, rövidnadrágot, nyakkendőt, cserkészkalapot. (Róla 1991-ben jelentetett meg bélyeget a Magyar Posta.)

Az 1925. évi Sport-sorozatunk egyik címletén már ott találjuk a cserkészélet egy elemének, a szabadban történő elfoglaltságnak bemutatását: kürttel jelt adó cserkészt, hátterében cserkésztáborral, tábortűz körül ülő fiúkkal.

A Világszövetség életének jelentős eseményei a cserkésztalálkozók (az első 1909-ben volt Londonban), közülük is kiemelkednek a 4 évenkénti világtalálkozók, a dzsemborik. Az elsőn nem indulhattunk, de a magyar cserkészet tekintélyét mutatja, hogy a negyedikre Magyarországon, Gödöllőn került sor 30 ezer fiatal részvételével. Az 1933. július 28-augusztus 30-án megrendezett IV. Nemzetközi Cserkész Világtalálkozás alkalmára 5 címletű bélyegsorozatot adott ki a Magyar Posta. A bélyegkép valamennyin azonos: nemzeti címerünk bal oldali eleme előtt a magyar mondavilág szökellő csodaszarvasa. (Evvel kapcsolódott a Világszövetség azon törekvéséhez, hogy az egyetemesség mellett helyi szokások is érvényesüljenek. Magyarországon a regőscserkészet különösen jelentős volt, az a népi kultúra ápolását tűzte ki célul.) A táborban működő alkalmi postahivatal GÖDÖLLŐ IV. JAMBOREE feliratú bélyegzőt használt, ezenkívül augusztus 1-16. között csatlakozó légijárat volt, váltakozó színű fedélzeti bélyegzővel. Ennek központi eleme a Világszövetség egyik jelvénye, a cserkészliliom. (A jelvény eredetileg ugyan az angol tengerésziránytű északjelző mutatóhegye, de a magyar cserkészetben sajátos értelmet nyert: az erkölcsi tisztaság szimbólumát.)

Az eredetileg 11-18 éves fiúk mozgalma később fiatalabbakkal, idősebbekkel (20 év felettiekkel) is bővült, s 1910-től már lányok is tagok. Magyarországon 1928-ban Parádon alakult meg a Magyar Cserkészleány Szövetség, amely a nemzetközi szövetség felkérésére 1939. július 25-augusztus 7-én Gödöllőn rendezte meg az I. Cserkészleány Világtalálkozót.

Az eseményre kibocsátott bélyegsorozat egyes címletein: a cserkészköszöntés és fogadalomtétel jelképe; a magyar cserkészleány-jelvény, pártás és cserkészkalapos leányfej; a nemzetközi cserkészmozgalom világbékét szolgáló feladatának szimbólumai szerepelnek. Ez utóbbira utal a bélyegek PAX-TING felirata. Minden címleten ott találjuk a Világszövetség másik jelvényét: a lóherét. (A sorozatot Légrády Sándor tervezte.)

Az 1940. évi I. Repülőalap bélyegsorozatunk első s az 1941. évi II. Repülőalap második címletén még találkozunk cserkészábrázolással (sárkányt eregető, illetve repülőmodellező fiú), de aztán hosszú évekig semmi. 1944-ben a nyilashatalom tiltja be a Magyar Cserkészszövetséget, majd 1945 után ellehetetlenítik, 1948-ban a magyar kormány „beolvasztja” az Úttörőszövetségbe. 1989-ben szerveződhetett újjá ismét a Magyar Cserkészszövetség s a Magyar Cserkészleány Szövetség.

A filatéliában is szerepet kapott ismét: 1997-ben az Ifjúságért nevezetű bélyegpár egyik címletén a fő téma a cserkészliliom, mellékmotívumként a cserkészélet és a természet kapcsolatára utalás történik. 2001-ben a Magyarországon megrendezett Öregcserkészek 4. Európa-konferenciája alkalmára adott ki egy bélyeget a Magyar Posta. A Szőnyei György tervezte bélyeg az öregcserkészek emblémája mellett feltüntetett cserkészkalapok képével annyiban jelent többletet, hogy ezeken szerepel az árvalányhaj, ami korábban a magyar cserkészviselet jellegzetessége (és áhítozása) volt – napjainkban a növény fokozott védettsége miatt eltűnt a cserkészkalapról.

1996-ban díjjegyes alkalmi levelezőlapot adott ki a Posta a Magyar Cserkészszövetség Ópusztaszeren megrendezett Kárpát-medence Cserkésztestvériség Nagytábor rendezvényre.

A 2007. május 9-én megjelent blokk bélyegképei igazodva az évfordulóhoz, a cserkészet történetével és a cserkészélettel kapcsolatosak, nevezetesen az I. dzsembori alkalmával állított emlékkő képét, valamint a vízitúrázó cserkészeket látjuk. Az EUROPA szó a PostEurop kiadásra utal. A blokk keretrajzán a cserkészélet egyes mozzanatait mutató alnyomaton a mozgalmat világméretű útra indító Lord Robert Baden-Powell (szeretettel becézett Bi-Pi) mellképe szerepel.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Bélyegvilág – 100 éves a Cserkészmozgalom”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés