Kardhordó Kálmán, Author at Hetedhéthatár
Szerzői archívum

Kardhordó Kálmán

Kardhordó Kálmán írásai: 33
Kardhordó Kálmán

Kérdeztem – Válaszoltak V. és Őszintén az interjúkészítésről – Szarvas István új könyvei

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Informatikai Központ konferenciatermében 2021. szeptember 16-án Szarvas István újságíró-író Kérdeztem – Válaszoltak V. és az Őszintén az interjú készítésről címen kiadott köteteteknek bemutatására került sor.

Kérdeztem – válaszoltak III.

Immár harmadik kötetében adja közre Szarvas István író újságíró Hetedhéthatár Magazinban megjelent interjúit. Eddigi köteteiből megismerhettük újságírói, interjút készítő törekvéseit, sajátosságait, képet kaptunk kérdezettjeinek köréről: művészekről, politikusokról s nem utolsó sorban tudósokról, sikeres gazdasági szakemberekről.

Dr. Semsey Andorról, ex librisről, kisgrafikáról

A Hegyibeszédesek Baráti Társasága (Mohács-Szőlőhegy) 19. füzete Imolay dr. Lenkey Istvánnak Budapesten a Józsefvárosi Galériában a Kisgrafikai Barátok Körének 20l4. november 4-én tartott összejövetelén elhangzott előadását tartalmazza: „A grafika bűvöletében – Dr. Semsey Andor ébresztése” címmel.

Imolay Lenkey István: A Kisgrafika c. lap repertóriuma

A közelmúltban jelent meg a mohácsi Hegyibeszédesek Baráti Társaságának 18. füzete, Imolay Lenkey István munkája. A Hegyibeszédesek (sokatmondó elnevezés!) számos kiadványát köszönhette már eddig is szerzőnknek. Jelen esetben az 1937-1944 közt élt Kisgrafika című, évente négy számmal megjelenő folyóirat repertóriumát adja közre.

Tíz év termése

Az esztendeje elhunyt Rónaky Editnek a Hetedhéthatár magazinban megjelent írásaiból a HegyiBeszédesek Társasága 14. füzeteként Lenkey István szerkesztésében bibliográfia kiadására került sor 2011 nyarán. Azonban nem egyszerűen bibliográfia, mert igaz ugyan, hogy Rónaky Edit írásait tartalmazza témakörök szerint csoportosítva fejezetekre tagoltan, de egyúttal elénk tárja a Hetedhéthatár írói gárdájának sokrétű összetételét, sokirányú érdeklődési körét, sokszínűségét is (különös tekintettel a Nekrológ, Olvasólámpa fejezetben).

A hír igaz, csak…

Pécs szülöttjének: mecsekaljai Horvay János szobrászművésznek kedvelem alkotásait érzelmi, gondolati gazdagságukért. (Legyen elegendő a nagy „fazekas”-nak, Zsolnay Vilmosnak Pécsett álló szobrára vagy a Dombóvárra menekített Kossuth-emlékműre utalnom.)

Horvay munkáit kutatva bukkantam a 8 Órai Újság 1931. június 16-ai számában az alábbi híradásra: „Kaposvárról jelentik: A főgimnázium előcsarnokában ma leplezték le gróf Somsich Sándor és Csokonai Vitéz Mihály emlékművét fényes ünnepség keretében.

Bélyegvilág – Kálvin János

Ebben az évben már eddig is számos évforduló adott lehetőséget a Magyar Postának megemlékezésre, bélyegkibocsátásra. Ezekről lapunk korábbi számaiban is írtunk. Az események, évfordulók egy része egyúttal emlékévként is szerepel nemcsak a magyar, hanem az egyetemes kulturális életben. Így volt ez J. Haydn tiszteletére vonatkoztatva – evvel kapcsolatos magyar bélyegkiadásról ez évi 4. számunkban számoltunk be –, és így Jean Cauvin vagy ahogy a magyarság névhasználatában, köztudatában él: Kálvin Jánossal kapcsolatban is.

Bélyegvilág – Joseph Haydn

2009. Joseph Haydn emlékév lévén, a Magyar Posta eltekintett abbéli álláspontjától, hogy halálozási évfordulóra nem ad ki bélyeget, most a zenetörténet eme óriása halálának 200. évfordulójáról megemlékezik. (Prókátori érveléssel ugyan semmi kivétel: az emlékév kapcsán jelent meg magyar bélyeg, nem a halálozásra…) Ezen nem méltatlankodnunk, sőt, örülnünk kell, s dicsérni a bélyegkiadásunkat, hisz az osztrák zeneköltőt kicsit magunkénak is tudhatjuk, érezhetjük.

Bélyegvilág – Évfordulók

Több jeles évforduló kapcsán ad ki bélyeget a Magyar Posta ebben az évben is. Hogy csak az első félévet említsem: februárban a Ferences rend 800 éves fennállására (Micsoda 800 év! Telítve sanyarú időkkel, de a nyomorúságok mélyén is az Istenbe vetett hittel erősíteni a lelket a kilábalásra…); áprilisban Benedek Elekre emlékezve születése 150. évfordulóján.

Bélyegvilág – 2008 Karácsony

A Magyar Posta ez évi karácsonyi bélyegsorozatával egyúttal Konecsni György grafikusművész, bélyegtervező munkássága előtt is tiszteleg. Az 1908. január 23-án Kiskunmajsán született művész születésének 100. évfordulójára a „Művészetek V.” sorozat ugyan június 20-ra volt jelezve, de a bélyegek témájának aktuálisságához igazodva ez későbbre halasztódott, a Konecsni-bélyegeket október 28-án bocsátották forgalomba.

Bélyegvilág – 100 éves a Cserkészmozgalom

Földünk 216 országában tevékenységet folytató cserkészmozgalom 100 éves és alapítója, Lord Robert Baden-Powell születésének 150. évfordulóját köszöntötte a Magyar Posta „100 éves a cserkészmozgalom” elnevezésű bélyegblokkal 2007. május 9-én. E kiadvány egyúttal az idei Európa-bélyeg; a PostEurop tagországok mindegyikében jelenik meg a cserkészmozgalmat témájául választott bélyeg.

Bélyegvilág – Vöröskereszt

Az elmúlt év magyar alkalmi bélyegkiadásai mellett kissé háttérbe szorult forgalmi bélyegeink legújabbika 2006. november 24-én került használatba: a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 125. évére emlékezve, emlékeztetve. Igaz ugyan, hogy fél esztendőt megkésett, lévén születése napja 1881. május 17.

Bélyegvilág – Vilárörökség, Pécs

Szivi László, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese ünnepélyes keretek közt bocsátotta forgalomba Pécsett 2006. március 16-án a Pécsi ókeresztény sírkamrák elnevezésű bélyeget. A hajdani római Sopianae temetőjében, a Székesegyház közvetlen szomszédságában, ókeresztény sírépítmények környezetében létrehozott Dómmúzeumban a kibocsátás alkalmából itt tisztelhettük a bélyeg tervezőjét: Varga Pál urat.

Bélyegvilág – Bocskai-szabadságharc

Négyszázadik évfordulóját ünnepelhetjük idén a Bocskai-szabadságharc kibontakozásának. Ez volt az első nagy, nemzeti felkelésünk a bécsi udvar, a Habsburgok politikája ellen. Mint sok egyéb nemzeti értékünket, sajnálatosan ezt sem becsüljük eléggé.

Bélyegvilág – World Folkloriada

Az UNESCO 1970-ben létrehozott CIOFF szakmai szervezete az egyes népek szokásainak, viseletének, népi mesterségeinek, népzenéjének, népitáncának, egyszóval népi szellemi örökségének, kulturális értékeinek megőrzése, megismertetése céljából négyévente World Folkloriada elnevezéssel találkozót rendez.Archívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS