Féreg-gyűjtemény • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Féreg-gyűjtemény

A pécsi Modern Magyar Képtárban látható Képletek és kalandozások, Lantos Ferenc életművét bemutató kiállítás mellett a Féreg-gyűjtemény címmel 2022. március 17-én nyíló kamarakiállítás azokból a Lantos-rajzokból válogat, melyek 1989 előtt, politikai indíttatásból születtek.

Az 1960-as években készült Torzfejek, Féregfejek tusrajzainak groteszk ábrázolásai politikusok és az adott politikai helyzethez szolgamód alkalmazkodók portréit rejtik. Ugyanígy az 1980-as évek Féreg-gyűjteménye, a Dögfejek és a Glóriás tökfejek sorozat darabjai is – a karikatúra szimpla gesztusán túlmutató – egykori valóságos személyeken vett, magas színvonalon megformált művészi elégtétel alkotásai. (A technikai megvalósítás artisztikusan részletező gondosságai – megszelídítve az intenció szenvedélyét – beilleszkednek Vajda Lajos szörnyfejeinek és Martyn Ferenc fasiszta szörnyetegeinek magyar képzőművészeti tradíciójába.)

Ezek a művek felidéznek egy olyan művészettörténeti időszakot, amikor a művészetnek még komolyabb tétjei voltak.

Lantost 1966-os rendőrségi kihallgatásakor féregfejei miatt a szocializmus egyik legrafináltabb ellenségének titulálták, de már 1956-tól az 1970-es évek végéig folyamatos megfigyelés alatt tartották. A kör geometriájának – mely Lantos vizuális nyelvének egyik legfőbb eleme – „áttűnéseiként” értelmezhető absztrakt fejek jellegzetes, az életmű korai időszakát meghatározó motívumai ezeken a rajzokon politikusportrékként aktualizálódnak. De éppen az elvonatkoztatás, a torzítás szélsőségei révén a már alig emberi arcok – annak ellenére, hogy egy korszak dokumentumai – a művészet időkön átívelő erejét demonstrálva mindig újra életre kelthetők. Mindenki tetszése szerint – politikai ízlése, ellenszenvei és elfogultságai szempontjából – a szabad választás és a demokrácia műélvezeti lehetőségeivel élve aktualizálhatja, helyettesítheti be jelenkori személyekkel a torzulatokat. (Anghy András)

2022. március 17-én, csütörtökön 17 órakor a Modern Magyar Képtárban (Pécs, Papnövelde utca 5.) Fedőnevek és absztrakt geometriák / Lantos Ferenc és az Állambiztonsági Hivatal címmel a művész kiállítását megnyitó beszélgetésen Doboviczki Attila médiakutató, egyetemi adjunktus és Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztályának vezetője vesznek részt.

 


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS