Szép ívű hidak •

Kultúra, művészet

Szép ívű hidak

Zombory Klára, a Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke – aki egyben a magyar és kínai nyelvű könyv egyik főszerkesztője – előszavában a következő olvasható: Huszonnégy kínai szerző, nagykövetek, diplomaták, professzorok, tudósok, műfordítók, művészek, tudósítók és még folytathatnánk a sort. Különböző életutak, hivatások, generációk, tapasztalatok, egyvalami  azonban összeköti őket: Magyarország, az itt eltöltött hónapok, évek, s az országunk iránti szeretet és tisztelet. A szerzők  közül sokan kitűnően megtanultak magyarul is, és az életük java részét a kétoldalú kapcsolatoknak szentelték.

Huszonhárom írás, amelyek az 195o-es  évektől napjainkig elevenítenek fel személyes magyarországi élményeket, eseményeket. Emlékek, amelyek nyelvtanárhoz, kollégához, politikushoz és másokhoz fűződő szakmai és baráti kapcsolatokról szólnak, valamint a szerzőket Magyarországgal és magyar emberekkel összekötő érzésekről és tapasztalásokról vallanak. Az írásokból egy sokszínű Magyarország képe bontakozik ki, és persze maga az ember, aki személyesen is megtapasztalta ezt a számára távoli világot.

 

Számomra különösen kedves Chen Zhiliu nagykövet „Göncz Papa” című írása, ebből idézek pár sort.

Az írás arról szól, hogy Göncz Árpád államelnök felesége kínai gyerekeket hívott meg balatoni nyaralójukba.

„A gyerekek menni készültek. Göncz elnök felállt, néhány szót akart szólni hozzájuk. Előbb azonban hozzám fordult: ez egy különleges alkalom, amikor különleges vendégeket fogadtam, kérem nagykövet urat, ezúttal legyen a tolmácsom”, majd meghatottan minden szót nyomatékkal ejtve így szólt: „Köszönöm nektek ezt a rendkívüli boldog napot, amit nekem és Zsuzsának  ajándékoztatok.
Ti a magyar és a más nemzetiségű  gyerekekhez hasonlóan a XXI.  század felé haladtok, ám magatokban hordozzátok ötezer év kultúráját. Ti ma a gyermekek barátságát hoztátok el nekünk. Szeretném, ha holnap Magyarország és Kína barátságának követeivé válnátok”.

Búcsúzáskor elkísérte  a gyermekeket a kocsijukhoz. Kinyitotta nekik a jármű ajtaját és mindegyiküket megcsókolta.

Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ennek a rendkívül közvetlen és barátságos Göncz házaspárnak a gondoskodó kedvessége életre szóló felejthetetlen élményt adott a kínai gyerekeknek.”


HozzászólásokArchívum

Partnereink