Szobrokba kódolt világkép • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

Szobrokba kódolt világkép

Márciusban jelent meg Fűkő Béla szobrászművész könyve, Szobrokba kódolt világkép címmel. A kötet bemutatóját 2024. május 9-én 17.00 órai kezdettel tartják Pécsett, a Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában. A szerzővel Bittner Mónika beszélget.

A könyvhöz Kovács Gábor írt ajánlót – ennek közreadásával ajánljuk olvasóink figyelmébe a kötetet és az eseményt.

Felvetődik a kérdés, vajon miért van égetően szüksége egy kortárs szobrásznak és költőnek, Fűkő Bélának a XXI. század hajnalán a taoizmus sajátos filozófiájára? – Minden jel szerint azért, hogy ezzel is bizonyítsa azt a művészi, esztétikai igazságot, amely szerint a szobor nem egy statikus, élettelen tárgy, hanem mindenek előtt „folyamat” (energiatér) és „cselekmény” amely éppúgy lehet – a művész felfogásában – egy lényre jellemző magatartás, mint az univerzum kozmikus rendje. Fűkő számára ugyanis az önmagában nyugvó szobor nyugalmát „megbízhatósága” (azaz szerves egysége az élettel!) adja. Csak ezt a megbízhatóságot szem előtt tartva mutatkozhat meg a szobor a maga igazságában. A szerző meggyőződése szerint a szobor igazsága a létező el-nem-rejtettségén nyugszik, és ennélfogva ez az igazság egészen más jellegű, sebezhetőbb, mint más művészeti ágak esetében. A szobrászat műfajában megnyilvánuló Tao tehát nem más, mint a szobor önmagában nyugvó semmire sem szorultsága, másrészt, folyamatként, alkotói szemszögből a „nem eszközszerű létező” művészi lényeggé, élő szoborrá formálása.

 

 


HozzászólásokArchívum

Partnereink

Hozzászólások

DISQUS