Dr. Hernádi László Mihály | Hetedhéthatár
Szerzői archívum

Dr. Hernádi László Mihály

Dr. Hernádi László Mihály írásai: 300
Dr. Hernádi László Mihály

Bocsánatkérés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kegyetlen vérbe fojtása rányomta szomorú bélyegét a megbonthatatlan és örök szovjet-magyar barátságra. Persze, megbonthatatlannak és öröknek csak Kádárék szerették volna hinni, mert a szovjet jelenlét nélkül a hatalmuk kártyavárként omlott volna össze.

Tűnődés

Mosolyod bíztat, körbefonva tart,
lüktet bennem az ősemlékezet.
Áthajolsz puhán a vers fölött,

Páncélos hadvezérek

Az I. világháborúban először alkalmazott páncélosok a II. világháborúban már döntő haderővé váltak. Mindegyik hadseregben elit alakulatoknak számítottak, csakúgy, mint a légierő és a haditengerészet egységei.

Apai örökség

Mióta magunkra hagytál bennünket,
azóta fájsz… És egyre jobban…
Emléked mindig élesebb…
Kihűlt szíved is újradobban…

Zsoldosztás

A százados osztotta a havi zsoldot. Fennhangon olvasta a katonák nevét, azok hangosan mondták, hogy: – Jelen! – átvették a pénzt és leléptek. A százados a lap aljára ért. – Átvitel honvéd! – Nagy csönd. – Átvitel honvéd! – Ismételte a százados, majd méltatlankodva folytatta:

Utolsó nyakkendőkötés

– A nyakkendőd hogy áll? – szóltam rád sokszor,
s próbáltam formálni a nagy csomókon,
miket biztos, de mindig siető kezeddel

Mert innen üzenem…

945 után egyre ádázabb lett az imperalisták elleni harc. Egyesek ugyan vállaltak szónoklást, csak beszélni nem tanultak meg rendesen. (Így lettek az imperialisták imperalisták, ezt csak könnyebb volt kiejteni.) Már bőszen ünnepeltük a nagy semmit április 4-én.

Tere-fere

Arisztid és Tasziló a Kürtben
beszélgetnek sok-sok sör között.
– Mikor lesz már atombombánk?

Jó hírnév

Kohn és Grün perre mentek. A jó hírnév megsértése miatt a bíróság Kohnt bocsánatkérésre kötelezte. Pillanatnyi gondolkodás után Kohn elkezdte: – Tisztelt bíróság, kérdem én, hogy Grün becsületes, tisztességes ember?

Marasztalás

Lehunyom szemem. Zárt pillámon át
idézett képed meglelem,
hogy most, mint annyi oly-várt éjszakát,

Merényletek gróf Tisza István ellen

Több merényletet is terveztek gróf Tisza István miniszterelnök ellen. Négyet hajtottak végre. Az első merényletre a Parlamentben került sor 1912. június 7-én. A véderőtörvény önkényes megszavaztatása után Kovács Gyula ellenzéki képviselő az újságírói karzatról leugorva revol­vert rántott.

Leszállás

Beléptünk a kasba,
tizenhat már-fáradt ember.
Éles csattanással
csapódott ránk a rács.

Hóman Bálint akadémikus

Éppen napjainkban bontakozott ki nagy vita Hóman Bálintról, mert Székesfehérvárott szobrot akarnak állítani neki. 1946-ban a Népbíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Vácott raboskodott 1951. június 2-án bekövetkezett haláláig.

Engesztelés

Tudom, kedves, most nagyon haragszol,
még homlokod is összeráncolod.
Csak megyünk egymás mellett szótlanul,

Mettől meddig?

Csak a pontosság kedvéért jegyzem meg, hogy a német-szovjet háború első szakaszát, amikor a felek közötti harcok még lengyel földön dúltak, én nem tekintem a Nagy Honvédő Háború részének, mivelhogy mindkét agresszor a Lengyelországtól hadüzenet nélküli háborúban elrabolt területen harcolt egymás ellen.Archívum

Hirdetés