L. Csépányi Katalin | Szoborjegy-kibocsátás Mohácson

Kultúra, művészet

Szoborjegy-kibocsátás Mohácson

A leendő emlékmű-együttes alaprajza

Egy emlékmű-együttes felállítását célul kitűzve a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület felhívással fordul az ország lakosságához. II. Lajos király születésének 500. évfordulójára, egyben az 1526. évi mohácsi csata hőseire emlékezve a mai utódok szobrot kívánnak állítani Mohács főterén, a Fogadalmi Templom keleti árkádsora elé, és ehhez kérik a honfitársak támogatását.
A szoborkompozíció megalkotására Varga Imre Kossuth-, Munkácsy- és Herder-díjas, kiváló és érdemes szobrászművészt kérték fel. A környezet megtervezését Kiss András Ybl-díjas építész végezte.

A kivitelezési munkálatok beindítására a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület éves költségvetésének közel felét, félmillió forintot ajánlott fel. Ebből az összegből 2002 tavaszára elkészültek az emlékmű tervei. Mohács város képviselőtestülete egyhangú szavazással határozatban mondta ki, hogy hozzájárul a Széchenyi téren, a Fogadalmi Emléktemplom mellett tervezett II. Lajos szobor megvalósításához és a szükséges területet rendelkezésre bocsátja. A szobor helyével szomszédos terület tulajdonosa, a Római Katolikus Egyház írásbeli nyilatkozatában támogatta a beruházás megvalósulását, ezáltal a templomhoz kapcsolódó emlékhely-együttes teljesebbé válását. Az Egyesület a szobortervről történelmi szempontból a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetétől kért véleményt. Az intézet amellett, hogy üdvözölte a kezdeményezést, levelében szaktudományosan is indokoltnak minősítette azt. A szobor műemléki környezetben áll majd, ezért terveikkel megkeresték a területileg illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt is. A hivatal szinte postafordultával megérkezett szakhatósági hozzájárulása szerint a szobor a már meglévő műemléki környezetbe harmonikusan illeszkedik, ezért támogatta annak megalkotását.

Mohács Város Önkormányzata a kompozíció terveit zsűrizésre küldte a Képző és Iparművészeti Lektorátushoz, mely azokat kivitelezésre alkalmasnak ítélte. Egyben saját pályázati forrásából egymillió forintot biztosított a megvalósításhoz.
– A szoboregyüttes elődeink rég megfogalmazott, de máig meg nem valósított tervein alapul – mondja M. Bugarszki Norbert, az Egyesület elnöke. – Az emlékmű felállítását az Árkay Aladár által 1924-ben kijelölt területen tervezzük, úgy, hogy tájolása a templommal, a Városházával és az iskolával azonos fókuszú, azaz a tér középpontja felé tekint. A szobor környezetét 14, a földből kiemelkedő kőlap alkotja. Minden mező egy-egy, a csatában elhunyt érseknek, püspöknek, vezérnek állít emléket. A középső mező emlékezik meg a csatában elesett, több tízezer fős seregre. A talapzat közepén 12 méter magas, krómacéllal burkolt kereszt áll. Felülete fatörzshöz hasonlatos pikkelyeket kap, melyen a fény visszatükröződik. E feszületre, mintegy testszerűen terítik rá államalapítónk koronázási palástjának nagyított változatát. E palást keresztre függesztése jelképezi a nemzet veszteségét, a kereszténység feláldozását. A kereszt előtt, attól balra áll II. Lajos 2,5 méteres bronzszobra. A király páncélzatban jelenik meg, sisak nélkül, így ifjú arca láthatóvá válik. Egyik kezével családi címerét ábrázoló pajzsra támaszkodik, a másikban fővezéri pálcáját tartja.

A II. Lajos szoborkompozíció makettje a Budapest Galéria III. kerületi múzeumában

A szoborkompozíció elkészítése mintegy 30 millió forintba kerül. Ezt a kivitelezés minimálisan két évig tartó időszaka alatt különböző részletekben kell teljesíteni. Eddig rendelkezésre áll az önkormányzat által biztosított terület, továbbá mintegy 4 millió forint értékű kőanyag és a Mohácsi Farostlemezgyár Rt. közel 1 millió forintot kitevő anyagfelajánlása. A kivitelezés különböző stádiumaiban számítanak a mohácsi és a környéken működő vállalkozások további természetbeni hozzájárulásaira (beton, vasanyag, kőfaragómunka, darubiztosítás stb.) is. Mint már említettük, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus egymillió forinttal támogatta a szobor elkészítését. Emellett szükség lesz még Mohács Város Önkormányzatának és egyes központi alapok pénzbeli hozzájárulására is, valamint a lakossági összefogásra.

– Ahhoz, hogy pályázatokon jó eredménnyel szerepelhessünk, a beruházás több tíz százalékát kitevő önerő felmutatása szükséges – jelenti ki az Egyesület elnöke. – Hogy ezt az önerőt előteremtsük, és bizonyítsuk az ország lakosságának az emlékmű megvalósítására irányuló szándékát, országos gyűjtést kezdtünk. Nagyapáink téglajegyek kibocsátása révén teremtették elő a templom építési költségeinek jelentős hányadát. Gyűjtési akciójuk akkor eredményes volt, hiszen az ország minden vármegyéjéből és településéről érkeztek adományok és emlékföld csomagok. Nem volt tehát számunkra ismeretlen a gyakorlat, amikor 2000, 5000 és 10 000 forintos címletekben kibocsátottuk “Szobor-jegyünket”. Az ország számos pontján, a Takarékszövetkezetekben és a város-, illetve faluvédőknél elérhető szoborjegyek megvásárlásával lehet támogatni az emlékmű megvalósulását. Természetesen, aki nem ragaszkodik a szoborjegyhez, illetve cége nevében szeretne adománnyal hozzájárulni a terv megvalósulásához, megteheti ezt a kifejezetten erre a célra létesített bankszámlára történő átutalással. Mivel célunk a korabeli tervek megvalósításának folytatása, úgy éreztük, fontos ezt országos nyilvánosságra hozni. Hiszen az 1526. évi csata nem Mohács vesztesége, nem személyes ügyünk, hanem a nemzet tragédiája. Így a kereszténység védelmében életüket áldozott hősök emlékműve sem egy egyszerű mohácsi köztéri alkotás. Ezért nem is kizárólag Mohács ügye. Úgy érezzük, szükséges az ország közvéleményének tájékoztatása, és nem elítélendő, ha e nemes cél érdekében anyagi áldozatvállalásukat is kérjük.

További információ kapható:

Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
M. Bugarszki Norbert elnök
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Telefon: 69/505-536,
Fax: 69/505-505
E-mail: mbuga@hu.inter.net

A Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet Mohács Belvárosi Fiókjánál vezetett A II. Lajos szobor megvalósításáért elnevezésű számla száma: 50400151-11060486

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Hozzászólások

Nincs hozzászólás ehhez: “Szoborjegy-kibocsátás Mohácson”Szóljon hozzá!Archívum

Hirdetés