A Pécsi Dalárda története – (1847, 1862-1949) – 49. rész • Hetedhéthatár

Kultúra, művészet

A Pécsi Dalárda története – (1847, 1862-1949) – 49. rész

1902: A Pécsi Dalárda személyi adattára 1862-1902.
(Harmadik rész)

Rendes tagok:

Klein Jakab,
Engel Gyula,
Goldstein H.,
Goldstein Izidor,
Záray Károly,
Hartmann Jenő,
Platz Károly,
Devecsery Ákos,
Rath Zsigmond,
Fritz Alajos                                          1876.
Schwarcz Gyula,
Gasparics István,
Hegyesy Ádám,
Egerszeghy Mihály,
Dőmel Nándor,
Blau Jakab,
Szvácsek Antal,
ifj. Wachauer Károly,
Szigriszt Lajos,
Straszer Nándor,
Girardi József,
Dória Károly,
Mihálkovics Árpád,
Jeszenszky Antal,
Schumann József                                1877.
Schumann Ferenc,
Bachrach Mór,
Herbek József,
Spiesz Győző,
Stegmann Károly                                 1878.
Repich Vince,
Klesch János,
Valentin Róbert,
Kisfaludy N.,
Csiszár József,
Graics N..
Áronffy Rókus,
Blauhorn Jakab                                    1879.
Wollnerr Ede,
Simacsek Alajos ifj.,
Thomayer István,
Kerbolt Pál,
Lieber György,
Katics Ignác                                         1880.
Endlicher Clement,
Ludvig Károly,
Pick Ignác dr.,
Elter Ferenc,
Baross Kálmán,
Horváth Ede,
Asztalos János,
Ludányi Ferenc,
Schneller Antal,
Marx József,
Oszwald N.                                          1881.
Höffler Nándor,
Krausz József                                      1882.
Angyal Pál,
Cziglányi Béla,
Visy Pál,
Lukács Adolf dr.,
Bors Emil dr.,
Kosutány Ignác dr.,
Fekete Mihály,
Vizer Endre,
Kosztolányi János,
Koszter Károly,
Hencz János,
Moor R.                                               1883.
Kozáry Ede,
Bornesz Máté,
Hlatky Ede,
Köcsön Lajos                                       1884.
Erst Adolf,
German István,
Skolnik Géza                                       1885.
Wachter Ede,
Mocsáry Antal,
Kaufmann Lajos,
Finta Dénes,
Langer Viktor,
Stromayer Géza,
Szivér István,
Kasza Ferenc,
Hegedüs Károly,
Kiss József,
Konkoly Ágoston,
Jozgits Béla,
Nagy József                                        1886.
Selényi Antal,
Kohárits N. János,
Gaál László,
Gálovics Viktor                                   1887.
Schmidt Győző,
Dillmann Antal,
Rátz József,
Gálovics József                                   1888.
Scheurer Károly,
Vész Albert,
Matzki Valér dr.,
Nagy Gyula,
Ágh Timót dr.,
Haksch Lajos,
Böhm József,
Kisasszondy József                             1889.
Csukás Zoltán,
Sámson György,
Szigriszt Ferenc,
Lantos Vilmos,
Sághy Ferenc,
Kerbolt Ferenc,
Stromayer Károly                                 1890.
Wesztermayer Ede,
Martinek József,
Horváth Zoltán,
Jezevics Ferenc,
Gadó Ignác,
Lengvári Lajos,
Reberics Imre ifj.,
Kőnig Károly,
Pikler József,
Imre Sándor                                         1891.
Eckhardt Antal,
Németh Béla,
Steiner Béni,
Futyma Emil,
Girardi Rezső,
Bész Gyula                                          1892.
Eötvös Gusztáv ifj.                              1893.
Fonyó László,
Gerencsér László,
Simon József,
Kiss Ernő,
Bőhm Emil,
Niedermayer János,
Rozgonyi Bertalan,
Magda Pál,
Taky Gyula,
Tabak Lajos,
Kőmives István                                     1894.
Müller Róbert                                       1895.
Kaufmann Mátyás,
Feit Gáspár,
Forgon Lajos,
Lehner József,
Vörös Nándor dr.,
Jilly Aurél                                             1896.
Nagy Jenő,
Lázár Gyula,
Körmendy Alajos,
Bodó Mór,
Rihmer Aladár,
Decleva Dénes,
Dunszt Károly,
Nikolics Szpászó,
Szilágyi József                                       1897.
Beck Artúr,
Steiner Béni,
Simacsek Alajos ifj.,
Csukás Zoltán,
Mihálovics Antal,
Csizmadia Géza,
Ábrahám István,
Krum Péter,
Végh Imre,
Kisasszondy Győző,
Szuly Aladár,
Gebauer Antal,
Buday Dezső                                       1898.
Czank János,
Borsy Jenő,
Rüll Henrik,
Schulteisz László,
Liebhardt József,
Holics Andor,
Wáger Alajos,
Schmidt Boldizsár,
Girardi József                                      1899.
Bubregh János,
Witzl Viktor,
Légrády László                                                 1900.
Csernits Jenő,
Biber Mátyás,
Bőhm Jenő,
Fenyő István,
Gadó Antal,
Gruber Győző,
Kaufmann Antal,
Malmosi Mihály,
Orf Győző,
Pap Károly,
Raab Antal,
Szabó József,
Horváth György                                   1901.
Vérfy Aladár                                        1902.

Haksch Lajos (1862-1939) krónikásunknak hála, fáradhatatlan gyűjtőmunkája, szakértelme, értékes jelenléte eredményeként megtudunk minden fontosat arról, ami a kor egyik első magyar férfi kórusának életét jellemezte az első negyven évben. A Pécsi Dalárda története még több évtizedig folytatódott, amelynek csak a Rákosi-rendszer vetett véget, annyi más értékkel együtt. Az utókor azonban 1990 után minden év márciusában Pécsi Dalos Nappal emlékezik az Apáca utcai emléktáblánál a dicső elődökre, ahol jelen sorok írója mond emlékező beszédet, általános iskolai kórusok énekelnek, majd koszorúzunk. A dalkar pedig már a Pécsi Értéktár szerves része!

Print Friendly, PDF & Email

HozzászólásokArchívum

Hozzászólások

DISQUS