Tompa Mihály | Hetedhéthatár
Archívum

Tompa Mihály

A választott címke 15 íráshoz kötődik

Szuhay Mátyás – Tompa Mihály elbeszélő költeménye bibliofil könyvecskékben

Imolay Lenkey István által írt, szerkesztett kiadványokról számos ismertetés, méltatás jelent már meg a Hetedhéthatár virtuális hasábjain. Olvasóink előtt az is köztudott, hogy az elmúlt években – szűkebb pátriájához, az egykori Gömör vármegyéhez is kötődve több kiadványban népszerűsítette a jeles papköltő, Tompa Mihály munkásságát.

Ráadás a Tompa évre

Minikönyvek dr. Lenkey Istvántól Különleges módon zárta le a Tompa Mihály születésének 200. és halálának 150. évfordulója ünnepi eseményeit, jubileumi kiadványainak sorát Imolay dr. Lenkey István, a Mohácson élő művészettörténész, bibliográfus. Mini könyv alakban megjelentette a 19. századi lelkész-költő művei közül a számára legkedvesebb elbeszélő költeményét, a Szuhay Mátyás címűt. A 10×10 centiméteres formátumú kis […]

Egy mű, három kötet – Tompa Mihály: Szuhay Mátyás

Tompa Mihály 1846-ban írta meg és az év végén beküldte Szuhay Mátyás című költői elbeszélését a Kisfaludy Társaság pályázatára. A pályadíjat Arany János Toldija nyerte el, a Szuhay Mátyás dicséretben valamint külön jutalomban részesült és az év folyamán a Kisfaludy Társaság pályaművei közt megjelent.

Tompa Mihály esszencia

Pontosan 200 évvel ezelőtt ezen a napon született Tompa Mihály lelkipásztor, költő. Kortársai együtt emlegették Arany Jánossal és Petőfi Sándorral, sőt Petőfi halálát követően Arany a legközelebbi barátjaként és pályatársaként tekintett rá. A 19. század végére sajnálatos módon elvitatták Tompa költői nagyságát, a költőt irodalmunk második-harmadik sorába helyezték el.

Két könyv Tompa Mihály születésének 200. évfordulójára

Imolay Lenkey István által szerkesztett művészet és irodalom népszerűsítő kiadványokról, bibliográfiákról már több alkalommal beszámoltunk korábbi lapszámainkban. Szisztematikusan épülő, gazdagodó életművében eddig is kiemelkedő szerepet kapott Tompa Mihály munkásságának kutatása, méltatása.

Megjelent a Tompa Mihály bibliográfia

Az idén 200 éve született Tompa Mihály előtt tiszteleg Dr. Lenkey István barátunk és szerzőtársunk „Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor rám esteledik…” címmel a közelmúltban megjelent könyve. A Gömöri Múlt és Jelen könyvsorozat részeként napvilágot látott elegáns, A4 méretű, 300 oldalas, keménytáblás kötet a legapróbb részletekbe menően tárja az olvasó elé Tompa Mihály életét, munkásságát.

Megjelent a Tompa bibliográfia

Elkészült fő művével dr. Lenkey István – „Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor rám esteledik…” Ezt a címet viseli a több mint öt év alatt megszállott kutatással, alapos gyűjtőmunkával, és rendkívül precíz rendszerezéssel és professzionális szerkesztéssel elkészült bibliográfia.

Tompa Mihály ébresztése regékkel, virágokkal

Költészet és képzőművészet harmonikus találkozása, felüdülés a léleknek, az a ritka különlegességnek számító rendkívül reprezentatív könyv, melynek bemutatására az elmúlt év végén került sor Mohácson a Városi Könyvtárban. Tompa Mihály Virágregék költeménysorozata Repity Aranka akvarell képeivel illusztrálva jelent meg a Gömöri múlt és jelen sorozat ötödik könyveként a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület kiadásában a költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

Tompa Mihály virágregék Repity Aranka akvarelljeivel

Imolay Lenkey István Gömörhöz való kötődését nemcsak a tájegység költőjét, Tompa Mihályt ábrázoló, nevére készült ex libriseknek sokasága, hanem a gyűjteményéből szervezett gömöri kisgrafikai kiállítások – melynek anyagát a putnoki Holló László Galériának adományozta – jelzi. Hanem az is, hogy a költő emlékét a mohácsi HegyiBeszédesek Baráti Társaságában is ébren tartja és a kiadványaik sorában már két kisebb kiadványt is közreadott a Társaság tagjainak közreműködésével: Az én Tompa Mihályom (2007) és Tompa Mihály tizenöt verse (2012) címmel.

Tompa Mihály: Virágregék

A közelmúltban jelent meg barátunk és szerzőtársunk Dr. Imolay Lenkey István szerkesztésében Tompa Mihály Virágregék című könyve. Tompa Mihály munkásságának értő kutatója a költő születésének közelgő 200. évfordulója kapcsán tartotta fontosnak e kötet újbóli megjelentetését.

Közösséget szervezett az újhoz

Az alig félévszázadot megélt Tompa Mihály a haza, a nemzet életének egyik legnehezebb korszakának volt a költője, ki a lelket, a kitartás szellemét igyekezett ébren tartani népében, költőtársaiban a Virrasztókban.

Két újabb mohácsi kiadvány

A HegyiBeszédesek Baráti Társasága rendületlen és lelkesült kiadói tevékenységét jelzi két újabb kiadványuk. A sorozat 16. köteteként Tompa Mihály tizenöt versét adták közre Imolay Lenkey István szerkesztésével és bevezetőjével a költő születésének 195. évfordulójára. A verseket a Társaság tagjai válogatták, ami – a gazdag életművet tekintve – nem kis feladatot jelenthetett, tekintettel arra is, hogy a sorozatban már korábban megjelentettek egy kisebb összeállítást a költőtől (Imolay Lenkey István: Az én Tompa Mihályom).

Levél a múltba

Jó Bátyám!
Jól tudom,
hogy túl messze vagy már,
TÖRTÉNETBEN és IDŐBEN,
– halványak a Szavak,
Évszázad-fák
azóta tövestől kidőltek,-

Tompa Mihály ébresztése

A maga idejében és halála után, több mint fél évszázadon át a legismertebb és legolvasottabb költőink közé tartozott a 195 éve született Tompa Mihály. Pályája együtt indult Arany Jánossal és Petőfi Sándorral. A nép-nemzeti hármasnak fontos, meghatározó tagja volt. Az 1840-es évektől együtt emlegették őket. Petőfi maga is olyan társnak tekintette, aki beletartozik az „isten-krisztusugyse szép triumvirátus”-ba.

Pinacotheca Gömöriensis – Gömörországi arcképcsarnok

Ezzel a címmel jelent meg a HegyiBeszédesek Baráti Társaságának füzetei – olvasóink körében már jól ismert – sorozat immár 15. kötete, amely Repity Aranka portré rajzait tartalmazza. Imolay Lenkey István (e kiadvány írója, szerkesztője és tervezője) a bevezetőben áttekinti a történelmi Gömör vármegye területének, megyeszékhelyeinek változásait, kulturális örökségét. Ez utóbbit elevenítik fel a portrék.Archívum

Hirdetés