B. Tomos Hajnal | Hetedhéthatár - Part 2
Szerzői archívum

B. Tomos Hajnal

B. Tomos Hajnal írásai: 34
B. Tomos Hajnal

Megíratlan levelek (6.)

Kedves Denis*! Valószínű igen nagy meglepetést okozok levelemmel, miután sok évi hideg távol maradásom azt a benyomást kelthette, hogy valamikori szoros barátságunk is kihűlt. Nem Denis, én nem feledtem el a Vincennes-i börtönt s annak hajdani foglyát.

Megíratlan levelek (5.)

Édes néném! Legutóbbi levelében ked arról tesz említést, hogy igen unalmasan telnek napjai, bár ezt nem panaszként rójja fel a sorsnak, hanem csak szomorú lelki állapotjára keres véle magyarázatot.

Megíratlan levelek (4.)

Adassék Kenderesi Mihály nagyenyedi professzor úr kezébe! Igen tisztelt professzor úr! Vegye alázatos bocsánat kérésemet, amiért mind ez idáig levelem írását hanyagoltam, annak ellenére, hogy elsősorban kegyelmednek tartozok elszámolással.

Megíratlan levelek – (3.)

Drága leányom, Júlia! Az anyai szív minden aggodalmával írok neked, miután hónapok óta semmi hírt nem kapánk felőled, ha csak a lapokban közölt ocsmány koholmányokat nem számítom. Olyasmit olvasék a minap, hogy még Török országba is el akartál utazni, hogy ott kutasd tovább halott férjed nyomdokait.

Megíratlan levelek (2.)

Özv.Lorántffy Zsuzsannának, Erdély fejedelem asszonyának, személyesen! Kegyelmes asszonyom! Nagy az én reménységem, hogy jelen levelem, a minden oldalról szorongató zavaros állapotok ellenére, jó egészségben találja fenségedet.

Megíratlan levelek (1.)

Adassék Kálvin János úrnak, a reformáció nagymesterének kezébe! Nagytiszteletű barátom! Azt hiszem, utolszor írok neked, abbéli őszinte reménységemben, hogy elvakult igyekezetedet sikerül megzaboláznom, mielőtt még vesztedbe rohannál.

A nő / Plágium

Immár tudósok, kutatók is állitják, hogy a nő megalkotása nem volt olyan önzetlen, mint ahogy azt a teremtés könyve meséli. Ugyanis nem csupán társat akart állítani ama MINDENHATÓ a férfi mellé, hanem fontos szerepet szánt neki az úgynevezett fizikai halál után is.

Szerencsés fickók

Az a nap is rendkívül forrónak ígérkezett. Már kora reggel elindultam a közeli domb felé, ne kelljen a déli hőségben mászkálnom a gyógyfüvek után. Minden évben innen szoktam begyűjteni – szezontól függően – a galagonyát, bodzavirágot, csipkebogyót s még egy rakás egyéb „burjánt”.

A medve

Nagyanyám tévedhetetlen álomfejtő hírében állott. Ha például elmentél hozzá, mert szénaboglyát álmodtál, akkor komótosan elhelyezkedett karosszékében és szőréről szálára kifaggatott: „Aztán milyen volt az a széna? Még egészen nyers, mint a fű…

Két járat közt

Valaki (nem értettem a nevét) azt mondta sejtelmes hangon a telefonkagylóba: láttam a lányát, amikor kb. négy óra felé felült a bukaresti személyvonatra… ő volt, persze, hogy ő volt – bizonygatta a hang –, piros mellényben, apró műbőr hátizsákkal…

A két ébenfekete

Ez a történet a nagyapámé. Gyermekkoromban annyiszor elmesélte, hogy ma is emlékszem minden részletére, sőt, magam előtt látom a nagy bajuszú öreget, amint ölébe ejtett kézzel ül a heverőn, és felcsillan a szeme, amikor a Besszarábiából hozott paripáiról esik szó.

Csodadoktor

A minap szememre hányták, hogy nem vettem észre, s tüntetően nem köszöntöttem Vrapcsu urat, aki naphosszat a kapumélyedésben ücsörög, hátsó felével és egyik lábával az udvarban, botját és másik lábát pedig kidugva a kapurésen.

Tanulmány

Kameránkat a szellőztető lyuk nyílásához rögzítjük, eléggé lazán, hogy aztán irányítani lehessen a szoba bármely sarka felé. Ezt még időben elvégezzük, amíg a Gyermek (öt-hatéves kislány) alszik, hogy ne fogjon gyanút.

Azok a rubintos kösönytűk

Élt a városunkban, még a kétes kimenetelű rendszerváltás előtt, egy igen fura alak. Hosszú, pipaszárlábain nevetségesen lobogott mindig a nadrágszár, melyet ruhaszárító kötéllel fogott össze a derekán, s jártában úgy kapkodta fejét jobbra-balra, mint egy rémült kócsag.

Csuhás epizód

Ringatózunk a komp – divatszóval élve feribot – fedélzetén. Az illemhelyek körül meg a hatalmas étteremben nagy a nyüzsgés. Egyesek hűsítőért, cigarettáért állnak sorban, mások kicsomagolják a hazait és falatoznak a kényelmes kereveteken.Archívum

Hirdetés